Sponsorlu Bağlantı

12.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINLARI SAYFA 238

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......

12.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINLARI SAYFA 238
12.SINIF COĞRAFYA CEVAPLARI, 12.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINLARI, 12.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINLARI SAYFA 238


12. Sınıf Lider Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 238. Sayfa Cevapları

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1. Doğal çevrenin sınırlılığına bağlı olarak devletler gelecekte sıkıntıya düşmemek için ne gibi tedbirler
almalıdır? Belirtiniz.
 
2. Doğal çevredeki sınırlı kaynakları tehdit eden unsurlar nelerdir? Belirtiniz.
Sınırlar ile belirlenmiş çevre doğal olarak canlı çeşitliliği ve kaynaklar açısından da sınırlıdır. Sınırları belli olan bir çevrede yaşayabilecek canlı kapasitesi de belirlidir. 
Sınırlanan bir çevrede yaşayan canlılar, birbirleri ile hemen hemen her konuda rekabet halindedir. Yiyecek bulmak için yarıştıkları gibi üremek için de yarışmak zorundalardır.
*Canlıların tüketebilecekleri besinler zamanla azalır ise canlılık tehdit altına girecektir.
*Canlılar üremek için kendilerine bir eş bulamazlarsa soyları tehlike altına girecektir.
*Canlılar bulundukları sınırlı alana sığamazlarsa zamanla ölümler hızlanacaktır.

Sınırlı bir alan, canlı çeşitliliği açısından oldukça tehlikelidir. Rekabet halindeki canlılar birbirlerini bile tüketmek zorunda kalabilirler
3. Çevre sorunlarına, Dünya nüfusunun artışının etkisi nasıl olmuştur? Açıklayınız.
4. Çevre sorunlarının önlenmesinde ne gibi örnekler vardır? Açıklayınız.
5. Türkiye’deki başlıca çevre koruma örgütleri hangileridir? Belirtiniz.
6. Çevre koruma uygulamaları ile ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arasında ne gibi bir ilişki vardır? Belirtiniz.
 
7. Çevre yönetimi kavramı nedir? Açıklayınız.
 Toprak , su ve hava gibi doğal kaynakların çevresel açıdan kabul edilebilir uygulamalar yoluyla kullanılması.
 
8. Doğal kaynakların yönetilmesiyle ilgili başlıca ilkeler nelerdir? Belirtiniz.
9. Doğal çevreyi korumaya yönelik alınan önlemler nelerdir? Açıklayınız.
10. Doğal mirasları tehdit eden başlıca unsurlar nelerdir? Belirtiniz.
11. Çevre bilinci nasıl gelişir? Açıklayınız.
Çevrenin doğal yollarda ya da bir takım müdahaleler ile değişmesi durumu canlı faaliyetlerini doğrudan etkileyebilmektedir. Bu yüzden her insanın ve kuruluşların çevre hakkında gerekli bilgiye sahip olması ve bu bilgilere dayanarak hareket etmesi gerekmektedir. Gelecek nesillerin de çevreden faydalanabilmesi ve daha sağlıklı bireyler olabilmesi adına, çevreyi korumak her insanın bir vatandaşlık görevidir.
 
Çevreye bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde zarar veren kişiler bu konuda eğitilmelidir. Çevre bilincinin temel amaçları doğayı korumak, doğaya sahip çıkmak, ortak kullanım alanlarının paylaşılması ve çevreye saygı duyulmasıdır. Çevre bilincinin oluşması ve uygulanması için herkes bu konuda bilgi sahibi olmalıdır. Her insan kendini ve çevresindeki insanları düşünerek çevreye zarar verecek davranışlardan kaçınmalıdır.
B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelime ve kavramlarla tamamlayınız.
1. Sınırlı kaynaklardan olan ormanların tükenmesi oksijen kaybı sağlar.
2. Doğa ile insan arasındaki etkileşimin neden olduğu afetlerden biri, sulak alanların kurutulması ve su kaynaklarının tüketilmesidir.
3. Çevre bilincinin oluşturulması için .............................................................................................
4. Çevre koruma örgütlerinin ortaya çıkmasında etkili olan neden ...................................................
5. Su kaynaklarını korumak için ... ..............................................................................................
6. Atıkların sınıflandırılarak toplanması ................................................ uygulamalarından biridir.
7. Fabrika bacalarına filtre takılması, çevre ...................................................................................
8. Millî park alanları oluşturma doğal çevrenin ..............................................................................
9. Tarım alanlarının sulanmasında vahşi sulama ve yağmurlama yerine damla sulama yöntemlerininyaygınlaşması,
sınırlı kaynakların ...........................................................................................
10. Doğal miras alanlarının koruma altına alınması ..........................................................................
C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlış olanların karşısına “Y” yazınız.
1. Çevre bilincini geliştirme yöntemlerinden biri eğitimdir. (......)
2. Bir ülkenin bütün coğrafi değerleri doğal mirastır. (......)
3. Hava, sınırlı doğal kaynaklardan değildir. (......)
4. İnsanlar, bazen doğal olayların afete dönüşmesine neden olurlar. (......)
5. Doğal kaynağın rezervini belirlemek bu kaynağın yönetimi için önem taşımaz. (......)
6. Gelişmiş ülkelerde çevre koruma uygulamalarına daha çok önem verilmektedir. (......)
7. Önlem alınmazsa doğal kaynaklar bir süre sonra tükenecektir. (......)
8. Çevre yönetimi konusunda yalnızca bireyler etkili olabilir. (......)


KİTABIN BÜTÜN CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "12.SINIF COĞRAFYA KİTAP CEVAPLARI LİDER YAYINLARI SAYFA 238"

Back To Top -->