Sponsorlu Bağlantı

KAR MUSÎKİLERİ ŞİİRİNİN İNCELEMESİ,TAHLİLİ,AHENK UNSURLARI,TEMA,KONU

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

KAR MUSIKİLERİ ŞİİRİNİN İNCELEMESİ,KAR MUSIKİLERİ ŞİİRİNİN TAHLİLİ,KAR MUSIKİLERİ ŞİİRİNİN AHENK UNSURLARI, KAR MUSIKİLERİ, ŞİİR TAHLİLLERİ,
yahya kemal kar musikileri şiiri tahlili,tema ,söyleyici,içerik,Biçim , Üslup,Anlatım Teknikleri

KAR MUSÎKİLERİ

Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu.
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu.

Bir kuytu manastırda duâlar gibi gamlı,
Yüzlerce ağızdan koro hâlinde devamlı,

Bir erganun âhengi yayılmakta derinden...
Duydumsa da zevk almadım İslâv kederinden.

Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta,
Tanbûri Cemil Bey çalıyor eski plâkta.

Birdenbire mes’ûdum işitmek hevesiyle,
Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesiyle.

Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık,
Uykumda bütün bir gece Körfez’deyim artık!

Yahya Kemal BEYATLI


ŞİİRİN TAHLİLİ: 

Şiirimizde Yahya Kemal gibi bir üstadın şiire dair sanatsal özelliklerinin birçoğunu görmek mümkündür. Bir defa o bir İstanbul aşığı bir sanatkardır. Şiirde de zaten İstanbul'a ait imgeler kullanmıştır. Şiirde kar sözcüğü bedbinliğe yani karamsarlığı,olumsuz duygulara ait düşünceleri sembolize etmektedir. Şair şiirinin ilk beyitinde bu karamsarlığın hiç bitmeyeceğini ifade ediyor şu dizelerle:


Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu.
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu.


Daha sonra şairimiz çeşitli duygulara kapılsa da bu olumsuz duygu şiirin sonuna kadar devam etmektedir.Musiki, düşünce ve hayal kavramlarına şair bu şiirinde de yer vermiştir. Bu şiir şairin içinde bulunduğu sıkıntıyı ruh halini anlatıyor. Bu şirin özelliklerine baktığımızda sanat sanat içindir anlayışını görebiliriz.

Yahya kemal bu şiiri 1927 yılında varşova'da büyükelçi iken kaleme almıştır. şair kendisine ilham veren kar havasını şöyle anlatır: "varşova'da elçilikte bulunduğum bir akşam odamda çalışıyordum. dışarıda kar yağıyordu. orada kar başladı mı günlerce aylarca durmadan yağar. insanda bin yıl sürecek bir yağış tesiri bırakır. bir kuytu manastırda koro halinde söylenen dualar gibi gamlı ve bir erganun ahengi insanda ne tesir yaratıyorsa orada yağan karın öyle hüzünlü ve devamlı bir sesi vardır... kar musikisi işte bu atmosferin ürünüdür.

ŞİİRDE KULLANILAN SÖZ SANATLARI:


Şiirdeki ilk beyitte teşbih sanatından faydalanmıştır. Çünkü karın sesi şarkı bestesine benzetilmiştir.Ayrıca ünlü sanatçı Tanburi Cemil Beyle ilgili de hatırlatma yani telmih yapılmıştır. Şiirimizde bazı dizelerde de birbiriyle ilgili kelimeler kullanıldığından tenasüp yapılmıştır.

 Nazım birimi: beyittir.

Nazım şekli/ Biçimi: Daha çok mesneviye benziyor. Çünkü kafiye düzeni aa-bb-cc şeklindedir ve bir olay anlatılır.

TEMA: İstanbul/Yurt özlemi

Anlatım Teknikleri: Betimleme

Söyleyici: Vatanını özleyen ve yurt hasreti çeken biri

KAFİYE REDİF:
şiirin üzerine işaretledik. kırmızı renktekiler kafiye

kalan kısımlar ise rediftir. 

KULLANILAN İMGELER:
*kar sesini besteye benzetme
*duaların gamlı oluşu

KULLANILAN ÖLÇÜ: ARUZ ÖLÇÜSÜ

DİL:  GENELLİKLE AÇIK YALIN


GELENEK:MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SAF ŞİİR GELENEĞİ

YAZAR HAKKINDA BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ..


İYİ ÇALIŞMALAR

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "KAR MUSÎKİLERİ ŞİİRİNİN İNCELEMESİ,TAHLİLİ,AHENK UNSURLARI,TEMA,KONU"

Back To Top -->