Sponsorlu Bağlantı

SERGÜZEŞT ROMANI İLE İLGİLİ SINAV SORULARI 70 SORU

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

SERGÜZEŞT SINAV SORULARI, SERGÜZEŞT, SERGÜZEŞT ROMANI İLE İLGİLİ SINAV SORULARI, SERGÜZEŞT ROMANI İLE İLGİLİ SORULAR, SERGÜZEŞT ROMANI TEST, SERGÜZEŞT SINAV, 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ
II. DÖNEM PERFORMANS SINAVI
(SERGÜZEŞT)

ADI SOYADI:                                                                                              SINIF / NO:
HAZIRLAYAN:   Gültekin Kocakaya 

1.   Taravet’in, Dilber’in evden kaçışına bir türlü akıl erdirememesinin sebebi nedir?

A)    Mevsimin kış olması

B)    Dilber’in dil bilmemesi

C)    Dilber’in yabancı olması

D)    Dilber’in yaşının küçük oluşu


2.   Edirnekapı civarında eski bir konak olan esircinin evinde bir gece vakti cariyelerden biri hangi şiiri okur ve ağlar?

A)    Uçun Kuşlar

B)    Çoban Çeşmesi

C)    Hürriyet Kasidesi

D)    Çıngırak


3.   Aşağıdakilerden hangisi eserin sonunda olan olaylardan değildir?

A)    Dilber ölmüştür.

B)    Celal Beyin annesi yaptıklarına pişman olmuştur.

C)    Cevher ölmüştür.

D)    Celal Bey ölmüştür.


4.   Dilber, hangi çalgı aletini kullanabilmektedir?

A)    Ud

B)    Keman

C)    Kanun

D)    Ney


5.   “Hayatımız son dakikalarına, sıkıntılarımız son haddine ulaştığı zaman ansızın geliveren bir teselli ya da Allah’ın beklenmedik bir yardımı imdadımıza yetişip yaralı gönüllerimize yeni ümitler verir. İşte o gün de beklenmedik bir olay meydana geliyordu. Belki de bundan sonra çocuğun bütün sıkıntıları sona erecek, ızdıraplar içinde geçen hayatı yatağını değiştiren nehirler gibi yeni bir yön kazanacaktı.” Dilber’in ilk gittiği evde hayatında meydana gelen bu değişiklik nedir?

A)    Hanımının aniden ölmesi

B)    Hanımının kendisini satmaya karar vermesi

C)    Evden kaçmayı başarması

D)    Hanımının, kendisini âzad etmesi


6.   “Bence en gerçek saadet, temiz bir ruhun aynası olan iki güzel göz; en büyük zenginlik de, iyi bir kalbin hislerini gösteren gül renkli dudaklardan akseden tatlı bir tebessümdür.” diyen Cemal Beye en gerçek mutluluğu aşağıdakilerden hangisi sağlayacaktır?
A)    Güleryüzlülük

B)    Asalet

C)    Zenginlik

D)    Güzellik


7.   Dilber’in okuldaki arkadaşının ismi nedir?

A)    Leyla

B)    Leman

C)    Latife

D)    Lale

8.   “Yaşlı kadın eve gidip Mustafa Efendinin eşiyle birlikte oturduğu odaya girince hanım ayağa kalkarak telaşlı telaşlı: — Ah, hanımnine! Başıma gelenleri sorma. Benim o pis hizmetçi… O pis Çerkes … Kaçtı, diye dert yanmaya başladı. İhtiyar kadın sakin bir şekilde: —Hayır, kızım… Senin hizmetçin kaçmadı. Bizim evde, diye cevap verdi. Bu cevap üzerine hanım hayretinden donakaldı…” İhtiyar kadın, bu diyalogdan sonra Dilber’in hanımından ne istiyor?

A)    Dilber’i affetmesini

B)    Dilber’i kendisine satmasını

C)    Dilber’i memleketine geri göndermesini

D)    Dilber’i baş göz edip esir hayatından kurtarmasını


9.   Dilber, Asaf Paşanın evinden de ayrıldıktan sonra Celal Bey ne yapıyor?

A)    Evi terk ediyor.

B)    Avrupa’ya gidiyor.

C)    Resim yaparak teselli arıyor.

D)    Dilber’i aramaya başlıyor.


10. Gazetede Ahmet Şevki Efendi ve Ahmet Cemil’in yanına gelerek kocasını soran, ardından da kocasının kendisine ve çocuğuna yaptığı kötü muameleleri anlatan kadın, kimin eşidir?

A)    Sait’in

B)    Raci’nin

C)    Ali Şekip’in

D)    Hüseyin Baha Efendi’nin


11. Romanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Şan, şöhret ve paranın getirdiği mutluluk

B)    Anne-babayı dinlememenin verdiği acı

C)    Zengin biri ile esir bir kızın aşkının hazin sonu

D)    Esir ticaretinin sosyal yaşama ve ekonomiye katkısı
12. “Bu muhteşem güzelliğin içinde kürek çeken Cevher, birkaç günden beri yanından hiç ayırmadığı esiri, küçük bir sandalın içine almış, gölün üzerinde, sarı saçlarına düşen ay ışığı ile mehtabı seyreden nuranî varlıklar gibi görünen diğer kızların arasından geçerek gizli bir yöne doğru gidiyordu…” Cevher, esir kızla birlikte niçin gizli bir yöne doğru gidiyor?

A)    Kızı kaçırmak için

B)    Kızın hanımına ait mücevherlerin yerini öğrenmek için

C)    Kızın derdini öğrenmek için

D)    Kızın kaçmasını sağlamak için


13. Ahmet Cemil’in Askerî Lise’de ilk zamanlardaki ruh hâli nasıldır?

A)    Sinirli

B)    Vurdumduymaz

C)    Utangaç

D)    Azimli


14. “Ne kadar sürdüğünü bilmediği derin bir uykudan uyandığı zaman kendini bilmediği bir evde, bilmediği bir yatağın içinde buldu. Karşısında, uzun yılların bıraktığı izlerle buruşmuş ihtiyar bir yüz… Kendi nuru bitmiş, fakat ruhunun hafif ışığını yansıtmaya başlamış merhamet ve şefkat dolu gözlerle bakan yaşlı bir kadını, titreyen elleriyle kendisine ilaç vermeye çalışırken gördü…” Dilber’e yardım eden bu yaşlı kadın kimdir?

A)    Hanımının arkadaşı

B)    Sınıf arkadaşının anneannesi

C)    Mahalle muhtarının annesi

D)    Esircinin karısı


15. Mir’at-i Şuûn gazetesinin başyazarı Ali Şekip için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Çok kitap okuyan biridir.

B)    İnsanlarla çabuk kaynaşan, girişken biridir.

C)    Son derece alçakgönüllüdür.

D)    Bilgi yelpazesi çok geniştir.
16. Ahmet Cemil, Saip aklına geldiğinde ne hissetmektedir?

A)    Soğuk bir ürperme

B)    Acıma

C)    Nefret

D)    Sıcaklık


17. Mir’at-i Şuûn gazetesinin imtiyaz sahibi kimdir?

A)    Hüseyin Baha Efendi

B)    Ali Şekip

C)    Ahmet Cemil

D)    Raci


18. “Şimşek gibi parladığı anda sönen bu cevap karşısında Celal Bey, bütün iradesini ve kontrolünü kaybederek bir heykel gibi olduğu yere yığılıverdi.” Celal Bey’i bu şekilde etkileyen haber nedir?

A)    Annesinin aniden rahatsızlanması

B)    Dilber’in evden kaçtığını öğrenmesi

C)    Kız kardeşinin intihar etmesi

D)    Dilber’in evden ayrılması


19. “Dilber, odasına çekilip yatağına uzanmış, fakat sabaha kadar gözüne bir damla uyku girmemişti… Alacakaranlıkta kalktı… Odasından dışarı çıkarken kapısının eşiğinde simsiyah bir şey görünce birden ürkerek geri çekildi.” Dilber’in gördüğü bu simsiyah şey aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Köpek

B)    Cevher

C)    Çöp poşeti

D)    Bavul


20. Raci’nin gazetedeki görevi nedir?

A)    Muhabirlerin getirdiği haberlerin düzeltmelerini yapmak

B)    Makale yazmak

C)    Çeviri yapmak

D)    Edebiyat bölümünü hazırlamak
21. Eser boyunca toplumdaki hangi uygulama eleştirilmektedir?

A)    Görücü usulü evlilik

B)    Yanlış batılılaşma

C)    Zenginliğe düşkünlük

D)    Esir ticareti


22. Rus şirketinin ……… gelen ticârî vapuru Tophane önlerinde demirlemişti. Vapurun gelmesini bekleyen birkaç kişi hemen güverteye atlamışlardı. Bahsedilen vapur nerden gelmektedir?

A)    Tiflis’ten

B)    Moskova’dan

C)    Batum’dan

D)    Bakü’den23. Dilber’i seven Celal Bey, amcasının evinden dönünce Dilber’in satıldığını ilk kimden öğrenir?

A)    Kız kardeşi Tesliye’den

B)    Babası Asaf Paşa’dan

C)    Annesi Zehra Hanım’dan

D)    Çaresaz’dan


24. Ahmet Cemil en son hangi fakültede eğitim görmüştür?

A)    Siyasal Bilgiler Fakültesinde

B)    İktisat Fakültesinde

C)    Basın Yayın Fakültesinde

D)    Edebiyat Fakültesinde


25. Dilber’in okuldaki arkadaşından şeker, meyve, çikolata aldığını öğrenen Atiye’nin annesi, bu yiyecekleri ne yapar?

A)    Pencereden aşağı atar.

B)    Kızı Atiye’ye verir.

C)    Kendisi yer.

D)    Evin bir köşesinde saklar.


26. Ahmet Şevki Efendi’nin hiç sevmedikleriyle pek çok sevdiklerine söylediği, dilinden düşüremediği kelime hangisidir?

A)    Çapkın

B)    Soytarı

C)    Hain

D)    Deli


27. Ahmet Cemil’in ailesiyle birlikte zengin olma hayalleri kurmasına neden olan, Ali Şekip’in Ahmet Cemil’e bulduğu iş nedir?

A)    Öğretmenlik

B)    Avukatlık

C)    İdare memurluğu

D)    Çevirmenlik


28. Ahmet Cemil ve Hüseyin Nazmi’nin okudukları eserler sayesinde okulda öğretilenden daha iyi öğrendikleri dil hangisidir?

A)    Arapça

B)    Farsça

C)    Fransızca

D)    İngilizce


29. “Konakta yaşayan herkes tarafından normal ve haklı görünen bu karar, sadece Cevher’i delirtecek kadar sinirlendirmişti. Salonun orta yerinde durmuş olanca kuvvetiyle avaz avaz bağırıyor, isyan ediyordu: —Sizde hiç insaf, merhamet kalmadı mı? Allah’tan da mı korkmazsınız? Kafkasya’nın narin yaratılışlı bu soylu, güzel kızlarını Afrikalı tüccarların ellerinde böyle mahvetmek doğru mu? Yaptığınız insanlığa yakışır mı?” Cevher’i bu denli kızdıran ve isyan ettiren olay nedir?

A)    Dilber’in yaşlı biriyle evlendirilmek istenmesi

B)    Dilber’in cezalandırılmak için kırbaçlanması

C)    Dilber’in karanlık ve soğuk odaya hapsedilmesi

D)    Dilber’in cariye olarak satılması


30. Ahmet Cemil’in babasının mesleği nedir?

A)    Şair

B)    Tüccar

C)    Avukat

D)    Öğretmen
31. Romandan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)    Esir ticareti sosyal bir yaradır.

B)    Evden kaçıp gitmek doğru değildir.

C)    Kişiler kararlarını kendileri vermelidir.

D)    Esirler, zengin ailelerin evlerinde rahat bir hayat sürerler.


32. “Üç gün önce şu tarlanın öte tarafındaki tek mezarın yanında, süslü, genç bir hanım, yere kapanmış, hüngür hüngür ağlıyordu.” Yolda türkü söyleyerek ilerleyen çiftçinin Celal Beye bahsettiği bu süslü ve genç hanım aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Telsiye

B)    Çaresaz

C)    Dilber

D)    Esirci


33. Celal Beyin amcasının adı nedir?

A)    Mustafa

B)    Münevver

C)    Hulûsi

D)    Hayati


34. Celal Bey hangi alanda üstün bir yeteneğe sahiptir?

A)    Müzik

B)    Yazarlık

C)    Resim

D)    Dans


35. Dilber’in, Mısır’dayken İstanbul’a dönmek istemesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)    Mısır’da rahatının iyi olmaması

B)    Mısır’ın çok sıcak bir ülke olması

C)    İstanbul’u çok özlemesi

D)    Sevdiğine kavuşmak istemesi36. Lütfiye, Dilber’in oyuncaklarının olmadığını öğrenince Dilber’e ne hediye eder?

A)    Araba

B)    Bebek

C)    Beşik

D)    Topaç

37. “Cevher, türlü engelleri aşar; Dilber’i camdan, merdiven sayesinde kurtarır ve merdivenden düşerek ölür.” Cevher’in, Dilber için bu fedakârlığı yapmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Maceradan hoşlanması

B)    Dilber’i sevmesi

C)    Yardımsever olması

D)    Dilber’in efendisinden intikam almak istemesi


38. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Cemil’in babasının ölümünden sonraki durumunu yansıtmamaktadır?

A)    Bütün duygularını kaybetmiş, cansız bir varlık gibi olmuştur.

B)    Annesini ve kız kardeşini tanımaz hâle gelmiştir.

C)    Hoşlandığı tek şey sessizliktir.

D)    Okuma alışkanlığını yitirmiştir.


39. “Merhamet ve şefkat duygularından zaten nasibi olmayan kalbi, insan ticareti yapa yapa büsbütün katılaşmış ve nasırlaşmıştı. Kalbinden o büyük yuvarlak gözlerine akseden vahşilik izleri, kaplan bakışlarında okunur, başkalarının uğradığı en müthiş felaketten bile zerrece müteessir olmaz; kendi çıkarından başka hiçbir şey düşünmezdi.” Yukarıdaki parçada tanıtılan roman kişisi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Çerkez

B)    Mustafa Efendi

C)    Hacı Ömer

D)    Celal Bey

40. “Akşam olunca …... isimli Arap hizmetçi, mutfağın üstündeki kendi yattığı odaya çok ince bir şilte, sert bir yastık ve kirli bir yorgan koydu. Küçük kızın sabahtan beri çalışmaktan dolayı ayakta duracak gücü kalmamıştı.” Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)    Hizmetçilere değer verilmemektedir.

B)    Ev sahibinin maddi durumu kötüdür.

C)    Evde temizliğe önem verilmemektedir.

D)    Arap hizmetçi küçük kızı sevmemiştir.


41. Dilber’in, konağın sahibi zengin Mısırlının kendisinden pek hoşlandığını söylemeye gelen kadının söylediklerini dinlemek istememesinin asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Mala mülke itibar etmemesi

B)    Mısırlının çok çirkin olması

C)    Kalbinde başka birinin sevgisinin olması

D)    Evlenmeyi henüz düşünmemesi


42. Dilber, son olarak satıldığında nereye götürülüyor?

A)    İran

B)    Tunus

C)    Mısır

D)    Suriye


43. Romanın başkahramanı Dilber aslen nerelidir?

A)    Mısırlı

B)    Sudanlı

C)    İstanbullu

D)    Kafkasyalı


44. Dilber’in okuldaki arkadaşının ismi nedir?

A)    Leyla

B)    Leman

C)    Latife

D)    Dilârâ


45. “O gece Dilber’le  aynı odada kalan ………, sürekli Kafkasya’dan ve esaretin zorluklarından ağlaya ağlaya  bahsediyordu.Ağlarken kurduğu düzgün cümleleri ve çektiği acıları olduğu gibi yansıtan hüzünlü sesiyle bütün bir insanlığın duygularını coşturabilirdi. Dilber, esirlik arkadaşının her zamanki hâline benzemeyen bu durumun sebebini merak etti…” Yukarıdaki metinde bahsedilen kişi kimdir?

A)    Taravet

B)    Gülsüm

C)    Dilrüba

D)    Çaresaz


46. Cevher, Dilber’in kaçmasına nasıl yardımcı oluyor?

A)    Konağın gizli çıkışını göstererek

B)    Hizmetçilerden birinin kılığına girmesini sağlayarak

C)    Odasından sarkıttığı iple dışarı çıkmasını sağlayarak

D)    Nöbetçileri etkisiz hâle getirerek


47. Ahmet Cemil’in babasının ailesini kiradan kurtarabilmek için alın teriyle kazandığı parayla aldığı ev İstanbul’un hangi semtindedir?

A)    Erenköy

B)    Eminönü

C)    Süleymaniye

D)    Eyüp


48. Mustafa Efendi, Dilber’i neden bir esirciye satar?

A)    Dilber henüz çok küçük olduğu için

B)    Parası kalmadığı için

C)    Eşiyle Dilber’in yıldızları barışmadığı için

D)    Dilber, evden sürekli kaçtığı için


49. Ahmet Cemil’in ilkokul yıllarından hatırlayabildiği iki kişi kimdir?

A)    Öğretmeni ve zengin bir çocuğun hizmetçisi

B)    Mahalleden her zaman kavga ettiği iki çocuk

C)    Okul müdürü ve hizmetli

D)    Sıra arkadaşı ve öğretmenin kızı


50. Celal Bey, Dilber’i sokak sokak arar ama bulamaz. Bunun neticesinde şiddetli bir hastalığa yakalanır. Celal Beyin yakalandığı bu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Verem

B)    Kanser

C)    Beyin humması

D)    Astım


51. Babasının ölümünden sonra hayatın gerçeklerinden tamamen uzaklaşan Ahmet Cemil, annesinin kendisini uyaran konuşmasından sonra derdini paylaşmak üzere kimin yanına gitmiştir?

A)    Hüseyin Nazmi

B)    Ali Şekip

C)    Hüseyin Baha Efendi

D)    Lamia


52. Oğlu Celal’in evin halayığı olan Dilber’e âşık olduğunu öğrenen Zehra Hanım, bu aşkın önüne geçmek için hangi önlemi alır?

A)    Dilber’i başka bir aileye satar.

B)    Birbirleriyle görüşmelerine izin vermez.

C)    Dilber’i kendisine satan esirciye geri verir.

D)    Oğlunu ikna ederek bu aşktan vazgeçirir.


53. Ahmet Cemil’in Mir’at-i Şuûn gazetesinde işe başladıktan sonra hayallerini süsleyen, annesine de söylediği ümidi nedir?

A)    Babası gibi avukat olmak

B)    Bir matbaa sahibi ya da bir gazete müdürü olmak

C)    Memleketine faydalı fertler yetiştirmek için hocalık yapmak

D)    Lâmia’yla evlenmek


54. Ahmet Cemil’in akşamları ailesiyle birlikte geçirdiği vakitlerde okunan ve ondan ders çıkartılan kitap aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Yunus Emre’nin “Risalet’ün Nushiye”si

B)    Şeyh Galip’in “Hüsn ü Aşk”ı

C)    Mevlana’nın “Mesnevi”si

D)    Ahmet Yesevî’nin “Divan-ı Hikmet”i

55. “Bir şarkıcının sesiyle bir kızın ağlayışını ve bir saz sadasıyla çok güzel bir kadının yalvarışını ayırt edemezdi.” cümlesinde Dilber ile ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Güzel bir kadının yalvarışına dayanamaması

B)    Şarkıcının sesini bir kız ağlamasına benzetmesi

C)    Kız çocuklarının ağlamalarına aldırmaması

D)    İyi ile kötüyü ayıramaması


56. “Karşısındaki on adımlık yer, gözüne yürümekle bitmez tükenmez, sonu gelmez bir mesafe gibi görünüyordu. İki adımda bir ayakları birbirine dolaşıp düşecek gibi oluyor, sonra yine doğruluyordu. Yürüyorlardı. Beyazıt Meydanına geldikleri zaman, gözlerini çevirip bir tarafa bakacak mecali kalmamıştı. Bacakları güya vücuduna bağlanmış birer kurşun külçe gibi ağır gelmeye başladığından vücudundaki bütün kuvveti sürüklemeye ancak yetişebiliyordu.” Yukarıdaki parçada yazar, Hacı Ömer’le beraber yürüyen küçük bir kızın durumunu anlatmıştır. Kızın bu durumunun asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Küçük yaşta olması

B)    Açlık ve yorgunluk

C)    Yolun uzun olması

D)    Zayıf ve çelimsiz olması


57. Küçük kızın esir olarak gittiği ilk evdeki Arap hizmetçinin adı nedir?

A)    Taravet

B)    Nezafet

C)    Müjgan

D)    Melahat


58. “Bence, herkesin gıpta edeceği yüksek bir mevkii, asaleti ve zenginliği olmayan bir insanla, sadece yakışıklıdır diye, hayatını birleştirmek düpedüz âdiliktir… Hem evlenmede en ziyade aranılan şeylerden biri de tabiat ve karakter uygunluğu değil midir? Birisi toplumun en yüksek tabakasında, öteki en aşağı kısmında terbiye görmüş iki kişinin birbiriyle anlaşarak iyi geçinmeleri kabil midir?” Yukarıdaki parçayı en iyi özetleyen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Davul dengi dengine çalar.

B)    Kızını dövmeyen, dizini döver.

C)    Sefa ile yenen cefa ile kazanılır.

D)    Sen ağa, ben ağa; bu ineği kim sağa?


59. “Bir ara oğlunu göz ucuyla annelere özgü bir dikkatle süzmeye başladı. Celal üç beş dakikadan beri önündeki yemeği unutmuş dalgın dalgın düşünüyordu. Uyarıcı bir ses tonuyla: —Celal, kardeşini tebrik için gözlerinden öptün mü? Ne mutlu bir evlilik değil mi? —Bilmem… Kendisine sorunuz. —Sormaya ne gerek var? Evlilik için gerekli olan en önemli şartlar….. değil midir?” Celal Beyin annesine göre mutlu bir evlilik için gereken şartlar nelerdir?

A)    aşk-güzellik

B)    zenginlik medenilik

C)    zenginlik – asalet

D)    aşk-tutku


60. Ahmet Cemil ilkokuldan sonra hangi okulda eğitim görmüştür?

A)    Askerî Lise

B)    Siyasal Bilgiler Okulu

C)    Baytar Okulu

D)    Ziraat Okulu


61. Mir’at-i Şuûn gazetesinin başyazarı kimdir?

A)    Hüseyin Baha Efendi

B)    Ali Şekip

C)    Ahmet Cemil

D)    Raci


62. “Asıl genç kızın mürebbiyesi olan bu ihtiyar Fransız kadını hemen on yıldan beri İstanbul’da bulunduğu hâlde, aralarında yaşadığı insanların dilini öğrenmeye lüzum hissetmemişti. Türkçe olarak ‘Bakalım… Kısmet… Yavaş yavaş…’ gibi yarım yamalak bir iki cümleden başka bir şey bilmez; fakat misyonerlerin Protestanlığı yaymak için gösterdikleri taassup derecesinde bir gayretle, kendi milletinin dinini herkese öğretmek isterdi.” Yukarıda bahsi geçen ihtiyar Fransız kadın için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Türkçeyi tam olarak konuşamaz.

B)    Türkçe öğrenmek zor olduğu için bu dili öğrenmeye gayret göstermemiştir.

C)    Milletinin dinini yaymak için büyük gayret gösterir.

D)    Yaklaşık on yıldır İstanbul’da yaşamaktadır.


63. “Nefes almaya bile cesaret edemeyerek etrafı dinledi. Bu eve geldiği günden beri daima bahsi tekrarlanan hayaletlerin ayak pıtırtılarını âdeta duyar gibi olmuştu… Gecenin derin karanlıkları ve koyu sisleri içinde ancak kubbesi seçilebilen o heybetli zindan yıkıntısı tarafından sanki birtakım ayak sesleri kendisine doğru gittikçe yaklaşıyordu… Tüyleri diken diken oldu…” Yukarıdaki parçada Dilber’in hangi duygusu yansıtılmıştır?

A)    Karamsarlık

B)    Üzüntü

C)    Özlem

D)    Korku


64. Dilber, Cevher’in yardımı sayesinde konaktan kaçtıktan sonra ne yapıyor?

A)    İntihar ediyor.

B)    İstanbul’a giden bir vapura biniyor.

C)    Kafkasya’ya annesinin yanına dönüyor.

D)    Celal Beyin yanına gidiyor.


65. “Sami Paşazade Sezai, varlıklı bir ailenin çocuğu olarak çocukluğunda anne-babasının kendi evlerine aldığı esirlerin çektiği sıkıntılı, ızdırap dolu günleri gördükten sonra “Sergüzeşt”i kaleme alır.” Romanda, günlük hayatta yaşanan ya da yaşanması mümkün olan olaylar, kişiler ve çevre anlatıldığına göre “Sergüzeşt” hangi akımın etkisinde kalınarak yazılmıştır?

A)    Sembolizm

B)    Klasizm

C)    Realizm

D)    Parnasizm


66. Gazetede Ahmet Şevki Efendi ve Ahmet Cemil’in yanına gelerek kocasını soran, ardından da kocasının kendisine ve çocuğuna yaptığı kötü muameleleri anlatan kadın, kimin eşidir?

A)    Sait’in

B)    Raci’nin

C)    Ali Şekip’in

D)    Hüseyin Baha Efendinin


67. Aşağıdaki kişilerden hangisi eser boyunca Dilber’i seven kendisine yardım etmek için çaba gösteren kişilerden biri değildir?

A)    Çaresaz

B)    Hanımnine

C)    Taravet

D)    Cevher


68. Fakat bu neşeli ve huzurlu anlarında bile efendilerinden biri “Dilber!” diye seslense, kalbinin derinliklerinden gelen bir korku ile titreyerek yukarı çıkar, ne kadar hizmet ederse etsin sonunda mutlaka dayak yiyeceğine ya da azarlanacağına inanırdı. Herhangi bir işle uğraşırken arkasından “Buraya bak!” diye seslenseler, eli ayağı birbirine dolaşır, telaşlı telaşlı: —Ben onu düzeltirim, hemen yaparım, cevabını verirdi…” Dilber’in Celal Beyin evinde bu şekilde davranmasının sebebi ne olabilir?

A)    Hanımının ona karşı sert davranması

B)    Daha önce hizmet ettiği evde gördüğü kötü muameleler

C)    Ürkek bir karaktere sahip olması

D)    Küçüklüğünde annesinden işitmiş olduğu azarlar


69. Babasının ölümünden sonra Ahmet Cemil’in hayatı ne zaman bir düzene girmeye başlamıştır?

A)    Lâmia’ya karşı duygularında emin olduktan sonra

B)    Kitap evlerine çeviri yapmaya başladıktan sonra

C)    Okulunu bitirdikten sonra

D)    Mir’at-i Şuûn gazetesinde işe başladıktan sonra


70. Yazarın evlilikle ilgili düşüncesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)    Kişi, evleneceği insanı kendi seçmelidir.

B)    Evliliklerde anne-babanın tercihi önemlidir.

C)    Zenginlik veya fakirlik tercihte ölçüt olmalıdır.

D)    Ebeveynlerin razı olmadığı evliliklerin sonu hüsrandır.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "SERGÜZEŞT ROMANI İLE İLGİLİ SINAV SORULARI 70 SORU"

Back To Top -->