Sponsorlu Bağlantı

8.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Dörtel Yayınları Sayfa 153, 154, 155, 156, 157 Karanfiller ve Domates Suyu Cevapları

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

8.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI,
8.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Dörtel Yayınları, 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları, 8.Sınıf Türkçe, 8.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI, 


8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Dörtel Yayınları bu takvim öğrencinin göreceği bir yere asılır. Bu derste; Türk çocuklarının Türk dilini ve kültürünü tanımaları, benimsemeleri, geliştirmeleri, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda ulusal duygularını pekiştirmeleri ve yaşadıkları ülkeye uyum sağlayarak etkili toplumsal ilişkiler içine girmeleri amaçlanmıştır.

Dörtel Yayınları 8.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı ve Cevapları 2017 2018 
KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAA

8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dört El Yayınları Sayfa 153, 154, 155, 156, 157 Karanfiller ve Domates Suyu Cevapları

 • KARANFİLLER VE DOMATES SUYU

  1. ETKİNLİK

  8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 153 Cevabı
  Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
  • Cevap:
  1. Karanfilgillerden güzel renkli çiçekler açan bir süs bitkisi. ()
  2. Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu. (Sarnıç)
  3. Yapraklan tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince zengin, kırmızı, ürünü için yetiştirilen bir bitki. (Domates)
  4. Tarlanın tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri. (Evlek)
  5. Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen yağış getiren yerel rüzgâr, kaba yel. (Lodos)
  6. En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri. (Nasır)
  7. Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş. (Körpe)
  8. Süpürge otu. (Funda)
  9. Yerleşim merkezi, insan oturan, şeneltilmiş (yer). (Meskün)
  10. Gün hesabıyla veya her gün ödenen para, yevmiye. (Gündelik)

  2. ETKİNLİK

  8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 154 Cevabı
  Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını yazıma. Bu deyimleri birer cümlede kullanınız.
  • Cevap:
  İçine sindirmek
  • Anlamı: Benimsemek, iyice kabul etmek
  • Cümle: Yeni işini iyice içine sindirdi.
  Karşı koymak
  • Anlamı: Engel olmaya çalışmak, direnmek
  • Cümle: Hayatı boyunca haksızlıklara karşı koymuş birisidir.
  Dağ gibi yığılmak
  • Anlamı: Birikmek, çoğalmak
  • Cümle: Yıkanacak çamaşırlar dağ gibi yığıldı.

  3. ETKİNLİK

  Hikayenin unsurlarını (olay, yer, zaman, varlık ve şahıs kadrosu) belirleyip yazınız.
  Olayın geçtiği yer
  • Cevap: Küçük bir çam ormanı ve deniz ile buluşan doğa ve köy
  Olayın yaşandığı zaman
  • Cevap: Belirtilmemiş
  Hikâyenin kahramanları
  • Cevap:
  • Kör Mustafa
  • Yazar
  Hikâyede anlatılan olay
  • CevapKör Mustafa’nın nasıl çalışıp didindiği ve nasıl çalışkan bir insan olduğu anlatılmıştır.

  4. ETKİNLİK

  8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 155 Cevabı
  Okuduğunuz metindeki olayın planını belirleyerek aşağıya yazınız.
  • Cevap:
  Giriş bölümünde Kör Mustafa.. anlatıyor. 
  Gelişme bölümünde …Kör Mustafa’nın hasta olan gözü ile nasıl çalıştığı….. anlatıyor. 
  Sonuç bölümünde …yediğimiz içtiğimiz domateslerin ve domates sularının belkide Kör Mustafa’nın emeği olduğu….. anlatıyor. 

  5. ETKİNLİK

  Okuduğunuz metinden öznel ve nesnel yargılara örnekler bulup yazınız.
  Öznel Yargılar
  • Cevap
  • Öteki doğru dürüst göz, onun yanında, mahcup, sönük, tatsız tuzsuz, pek de kibirlidir.
  Nesnel Yargılar
  • Cevap:
  • Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı.
  • Bu arızalı göz, öteki gözden daha parlaktır, daha siyah, daha canlı, daha zekidir.

  6. ETKİNLİK

  8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 156 Cevabı
  Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Şiirin sizde uyandırdığı hayal, duygu ve düşünceyi dile getiren bir hikâye yazınız.
  • Cevap:
  Ahmet, yoksul bir ailenin en büyük oğludur. Yaşı 17 olmakla birlikte hayatın akışında yaşının üzerinde bir olgunluk edinmiş ve yaşına göre çok olgun ve alçak gönüllü bir çocuktur. Babası, Ahmet çok küçük yaştayken ölmüştür. Babasının ölümünden sonra küçücük elleriyle hayata tutunmuş; annesine ve diğer iki kardeşine bakabilmek için çalışmaya başlamıştır ve aynı zamanda da okumuştur.
  Büyük bir azimle gündüz okuyan ve okuldan sonra da çalışan Ahmet, yıllar sonra okulu bitirerek doktor olmuştur. Hem ailesinin geçimini sağlayan hem de okumayı başaran Ahmet, çalışkanlığı sonucunda iyi bir meslek sahibi olmuştur ve annesine daha iyi bir şekilde bakarken kardeşlerini de okutmuştur.

  7. ETKİNLİK

  8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 157 Cevabı
  Metinde geçen “Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.” atasözünden yola çıkarak bir şiir yazınız.
  • Cevap:
  Yaşadığın yere iyi bak,
  Koru, kolla, temiz tut bucak bucak.
  Yaşadığın yeri temiz tutmazsan
  Orayı götürür pislik varak varak.

  8. ETKİNLİK

  Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Aralarındaki anlam ilişkilerini (yakın-uzak, sebep- sonuç, amaç-sonuç) belirleyip yanlarına yazınız.
  • Cevap:
  • Akşamları yemek yemezse zayıflayacak. Yiyip içmesine pek dikkat etmiyor.
  • Anlamlı cümleler: amaç-sonuç
  • Sınavın iyi geçtiğini söylüyor. Aldığı puan sınav ortalamasının altında kalmış.
  • Anlamlı cümleler: yakın-uzak
  • Ağabeyini karşılamak üzere terminale gitti.
  • Anlamlı cümleler: sebep-sonuç
  • Çalışmadığından sınavı kazanamadı.
  • Anlamlı cümleler: sebep-sonuç
  • Gezi için para ayırdım.
  • Anlamlı cümleler: amaç sonuç
  • Haylaz olduğundan durmadan azar işitiyordu.
  • Anlamlı cümleler: sebep-sonuç
  • Sinemaya gitmek için annesinden izin aldı.
  • Anlamlı cümleler: amaç-sonu.
  • Mustafa, su bulamadığı için güzel güller yetiştiremedi.
  • Anlamlı cümleler: sebep-sonuç


8.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Dörtel Yayınları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz. ve diğer sayfalara buradan çözümleri görebilirsiniz.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "8.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Dörtel Yayınları Sayfa 153, 154, 155, 156, 157 Karanfiller ve Domates Suyu Cevapları"

Back To Top -->