Sponsorlu Bağlantı

8.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Dörtel Yayınları Sayfa 148, 149, 150, 151, 152 Yayla Cevapları

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

8.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI,
8.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Dörtel Yayınları, 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları, 8.Sınıf Türkçe, 8.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI, 


8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Dörtel Yayınları bu takvim öğrencinin göreceği bir yere asılır. Bu derste; Türk çocuklarının Türk dilini ve kültürünü tanımaları, benimsemeleri, geliştirmeleri, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda ulusal duygularını pekiştirmeleri ve yaşadıkları ülkeye uyum sağlayarak etkili toplumsal ilişkiler içine girmeleri amaçlanmıştır.

Dörtel Yayınları 8.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı ve Cevapları 2017 2018 
: KİTABIN TÜM CEVAPLARI İÇİN TIKLAA

8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dört El Yayınları Sayfa 148, 149, 150, 151, 152 Yayla Cevapları

6. Tema olan Doğa ve Evren temasını çok güzel özetleyen etkinlik metinlerinden birisi Yayla metnidir. Bu metin ile doğa ile ve dilimiz ile bir çok bilgiye ulaşacaksınız.

YAYLA

1. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 148 Cevabı
Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin edip yazınız. Sonra tahminlerinizin doğruluğunu kontrol etmek için sözlükten yararlanınız. Bu kelime ve kelime gruplarını cümlelerde kullanınız.
 • Cevap:
karakter
 • Tahminim: kişilik
 • Cümlede kullandım: Onun karakteri bunu kaldırmaz.
için için ağlamak
 • Tahminim: içten ağlamak, üzülmek
 • Cümlede kullandım: Kötü haberi alınca için için ağladı.
yeşermek
 • Tahminim: yemyeşil olmak, yeşillenmeye başlamak
 • Cümlede kullandım: Baharın gelmesiyle her yer yeşermeye başladı.
ruhunun dipleri
 • Tahminim: psikolojik durumu, ruh hali
 • Cümlede kullandım: Onu anlamak için ruhunun diplerine inmek gerekiyor.
beşik
 • Tahminim: bebeklerin uyutulduğu yatak
 • Cümlede kullandım: Gittiğimizde bebek beşikte uyuyordu.

2. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 149 Cevabı
Okuduğunuz metnin yardımcı fikirlerini ve ana fikrini yazınız.
 • Cevap
Yardımcı fikirler
 • Cevap: Yaylanın betimlenmesi
Ana fikir
 • Cevap: Yaylanın güzellikleri ve ruhu

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metne yönelik iki soru hazırlayınız. Sonra bu soruları cevaplayınız.
Cevap:
 • 1. Soru: Yayla ne demektir?
 • 1. Cevap: Orta Anadolu dağlarının düzlükleri demektir.
*****************
 • 2. Soru: Yaylanın insan üzerinde gösterdiği etkilere bir örnek veriniz.
 • 2. Cevap: Yaylanın buğdayı dayanıklı ve serttir. Yaylanın insanı da öyledir. Yayla karakter yetiştirir.
*****************

4. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 150 Cevabı
Aşağıdaki cümlelerin ifade ettiği yargılardan hangileri öznel, hangileri nesneldir? Noktalı yerlere yazınız.
 • Cevap:
• Yaylanın buğdayı dayanıklı, sağlam ve serttir. (Nesnel)
• Yayla insanı, ruhunun diplerine kadar kanştınlmayınca coşmaz.  (Öznel)
• Yazın her insan yaylada yaşamak ister.  (Öznel)
• Anadolu’da birçok yayla vardır.  (Nesnel)
• Anadolu’daki yaylaların çoğu tarıma elverişli yerlerdir.  (Nesnel)
• Yaylaların havası temiz olur.  (Nesnel)

5. ETKİNLİK

Türkiye’deki yayla turizmi konusunda bir deneme yazınız.
 • Cevap
Türkiye’nin Anadolu toprakları yaylarla zengindir. Yaylanın insanları mutsuz mudur? Aksine yayla insanları yaylanın içinde yoğrulmuş insanlardır. Tıpkı yaylanın buğdayı gibi insanı da sert olur, dayanıklı olur. Yaylaya uzak olan insanlar bile yayla için yanış tutuşur. Zaten bu insanlar değil midir yayla turizmini geliştiren ve arttıran?
Anadolu topraklarındaki yaylalar yayla turizminin ana malzemesidir. Yaylalara uzak olan insanlar her sene belirli dönemlerde yaylalara çıkarak etkinlikler düzenlemektedir. Çünkü yayla, huzur yeridir.

6. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 151 Cevabı
Aşağıya akrostiş oluşturacak şekilde bir şiir yazınız. (yayla akrostiş şiir)
Cevap:
 • Yağmur yağsa da inceden,
 • Ansızın hava açılır yaylada
 • Yıl boyunca yağsa da yağmur
 • Lale misali rengarenk olur yaylalar
 • Adım adım huzur kokar yaylalar.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen kalıplaşmış yapıları bulup altlarını çiziniz. Altlarını çizdiğiniz yapının adını ve özelliğini yazınız.
• Yayla için için ağlar, bütün sulan için için aktığı gibi…
 • Cevap: Yüklem / zarf tümleci
• Gez dünyayı, gör Konya’yı
 • Cevapkalıplaşmış ikileme
• Türk masallan “Bir varmış, bir yokmuşEvvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken pireler berber iken ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken…” diye başlar.
 • Cevap: kalıplaşmış tekerleme
• Dedem Korkut geldi, boy boyladı; soy soyladı.
 • Cevap: ikileme
• Sınıfını geçen Ayşegül’ün etekleri zil çalıyordu.
 • Cevap: Deyim / yüklem
• Yaş kesen baş keser.
 • Cevap: Atasözü
• At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır
 • Cevap: Atasözü

8. ETKİNLİK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 152 Cevabı
Aşağıdaki cümlelerin anlamlarına göre türlerini noktalı yerlere yazınız.
Birden gözleri bir çocuğa takıldı. Onu tanıyamadı.
 • Cevap: Olumsuz cümle
Ama yıllar önce burada oturan bir çocuğu hatırladı. Hanımına sordu:
 • Cevap: Olumlu cümle
 O çocuğun adı izzet değil miydi? Ne güzel şiir okurduBiz de çok gençtikHey gidi günler hey!
 • Cevap: Soru cümlesi / Olumlu cümle / Olumlu cümle / Ünlem cümlesi

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin ifade ettiği varsayım, karşılaştırma, öneri, onaylama, tanımlama, beklenti vb. anlam özelliklerini yanlarına yazınız.
 • Cevap:

• Fiyatlar geçen yıla göre daha iyi. (karşılaştırma)
• Bu konuda ben haklıydım değil mi? (karşılaştırma)
• Diyelim ki öğretmen oldun. (varsayım)
• Bu yıl sınavı kazanacağını umuyorum. (beklenti)
• Bu elbise sana çok yakışmış. (onaylama)
• Senin başarını kim yakalayabilir? (onaylama)
• Bu yoldan gidersen daha çabuk varırsın. (öneri)
• Yayla, Orta Anadolu dağlarının düzü demektir. (tanımlama)


8.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Dörtel Yayınları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz. ve diğer sayfalara buradan çözümleri görebilirsiniz.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "8.Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Dörtel Yayınları Sayfa 148, 149, 150, 151, 152 Yayla Cevapları"

Back To Top -->