11.SINIF SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARI VE CEVAPLARI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 11.SINIF DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 11.SINIF DİL VE ANLATIM YAZILI SORULARI, DİL VE ANLATIM YAZILI SORULARI,

derskonum.com 'un değerli takipçileri...
sizler için güncel özgün ve farklı kaynaklar sunmaya devam ediyoruz..
Değerli öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize örnek teşkil etmek adına yazılı soruları yayınlamaktayız.
Yazılıları öğretmenlerimiz hazırlamakta ve bize mail adresi ile ulaştırmaktadır. Sizler de beğendiğiniz yazılıları yollayabilir ve buradan indirebilirsiniz.
 Kaynak göstermek koşulu ile de yayınlamak serbest.
İyi Çalışmalar :))))
…………………. LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.SINAV
DERSİN ADI
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM - 11
ÖĞRENCİNİN
ADI-SOYADI

SINIF/ŞUBELER
11 D/E/F/G/H
ŞUBESİ-NUMARASI

DERS ÖĞRETMENLERİTürk Dili ve Edebiyatı Zümre
Öğretmenleri
ALDIĞI PUAN

1-Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda ünlü bir mektuptur ?
A-Sefaretname      B-Şikayetname       C-Seyahatname                                
D-Babürname                E-Zafername

2-Edebi metinlerde en çok hangi anlattım türü kullanılır ?
A-açıklayıcı-öyküleyici
B-öğretici-betimleyici
C-kanıtlayıcı-epik
D-fantastik-öyküleyici
E- öyküleyici- betimleyici

3-Aşağıdakilerden hangisi metin türü bakımından diğerlerinden farklıdır ?
A- Dram               B- Roman                                C- Deneme                     D- Efsane      E- Komedi

4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2002 – ÖSS)
A) Buluştukları zaman sanattan, edebiyattan konuşuyor kimi sanatçıları eleştiriyorlardı.
B) Ortada, karamsar olmayı gerektirecek bir durum yoktu.
C) Bu kitapları okumak, çocuğun ufkunu genişletiyor, ona farklı dünyaların kapılarını açıyordu.
D) Bu, kendi resimleri için açtığı ilk kişisel sergisi olacağı için çok heyecanlıydı.
E) Çok yorgun olduğu için o akşam erkenden yatmak istedi.

5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1997 – ÖSS)
A) Dürüst biri olduğundan dün de bugün de kuşkuya düşmüyorum.
B) Hukukçu olmadığımdan, işin bu yönünü sizinle tartışamam.
C) Bu konuda bir araştırma yapılmasını, hazırlanacak raporun ilgili kuruluşlara gönderilmesini istedim.
D) Ben, öyle olduğunu düşünüyor, öyle olduğuna inanıyorum.
E) Anımsanacağı gibi, bir yıldan beri bu konuda yazılar yazıyor, ilgilileri uyarıyorum.

6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, türetilirken bir ünlü kaybına uğramıştır?     (1993 öys)
A)   Bu çiçeğin yaprakları çok çabuk sararmış.
B)   Geçen yıl dikilen bu elbise iyice daralmış.
C)   Uykusuzluktan gözlerinin altı morarmış.
D)   Kilo alınca yanakları iyice pembeleşmiş.
E)   Saçları son aylarda çok beyazlaşmış.

Eskiden ülkelerin zenginliğinin ölçütü, sahip olunan toprak ve doğal kaynakların miktarıydı; zenginleşmenin yolu, daha geniş topraklara hükmetmekten geçiyordu. 20. yüzyılın kinci yarısında bilimsel araştırmalara ağırlık verilmesiyle bu anlayış değişti, bilgi üretimi önem kazandı.
7. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (2013 YGS)
A-Ünlü düşmesi                     B-Ünsüz yumuşaması
C-Ulama                                 D-Ünsüz benzeşmesi
E-Ünlü Türemesi

Resmine baktıkça bir ah çekiyor ve gözlerini göğe çevirerek yine o türküyü söylüyordu.
8. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (2012 YGS)
A-Ünlü daralması                   B-Ünlü düşmesi
C-Ünsüz yumuşaması            D-Ünsüz düşmesi
E-Ünsüz benzeşmesi


9- Yazılı metinler; işlevleri, gerçeklikle olan ilişkileri ve yazılış amaçları bakımından sınıflandırılırlar. Yazılı metinler işte bu bakımlardan ikiye ayrılmaktadır. Bunlar; sanat metinleri ve öğretici metinlerdir .Aşağıdakilerden hangisinin öğretici bir metin oluşturulurken önem taşıdığı söylenebilir?
A)Yazar okuyucusunu kendi dünyasında bir gezintiye çıkarır
B)Yazar metnini hazırlarken üslup kaygısı taşımaktadır
C)Mecazlı ifadeler ve çağrışım ile okuyucunun metinden yepyeni anlamlar çıkarması sağlanır
D)Metnin her okuyucuda aynı izlenimi bırakması amaçlanır
E)Gerçekliğin dönüştürülmesi söz konusu olmaktadır

10-Aşağıdakilerden hangisi gazete etrafında oluşan/gelişen  metinlerden biri değildir ?
A- Makale              B-Deneme              C-Röportaj                                             D-Gezi Yazısı         E-Fıkra

11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde süreksiz sert ünsüzlerin yumuşamasına bir örnek vardır? ÖYS – 1995
A)  Bu araştırma sonuçları, öğrencilerin görüşlerini yansıtmaktadır.
B)  Gelecek ay yayımlanacak  dergimizin kapağı, öğrencilerimiz tarafından hazırlanacak .
C)  Siyasal reklamcılık, Türkiye’nin siyasal kültürüne yeni bir boyut getirmiştir.
D)  Son yıllarda demokrasi, bir si­yasal sistem olarak yeni anlamlar kazanmıştır.
E)  Anketteki ilk soru , seçmenlerin cinsiyetiyle ilgilidir .


12- Ruzname,  Tezkire,  Seyahatname,  Arz-ı Hal, 
Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi yukarıdaki sözcüklerden herhangi biri ile ilişkilendirilemez ?
A- Gezi Yazısı        B-Günlük               C- Dilekçe             
D-Otobiyografi       E-Biyografi

(I) “Yazdıklarım boyumu aştı!” diyenlerden değilim. (II) Ben de elimden geldiğince iyi eserler vermeye çalıştım. (III) Ama bu eserlerdeki kaliteyi ve yeterli olup olmadığını ben değil, toplum söyleyecek. (IV) Ben de sorumluluk sahibi her insan gibi toplumsal birikime katkıda bulunmaya devam edeceğim. (V) Sağlığım el verirse çok yakın bir zamanda yeni bir romanda okurlarımla buluşmayı düşünüyorum.
13-Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? (2016 YGS)
A) I.                        B) II.                       C) III.
D) IV.                     E) V.

Evin, binbir çeşit meyve ağacı ve sebze yetiştiren bir bahçesi var.
14. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?(2012 ygs)
A) Fiilimsinin edilgen olmamasından
B) Bağlaç kullanılmasından
C) Özne eksikliğinden
D) Dolaylı tümleç eksikliğinden
E) Ek fiil kullanılmamasından

15-Aşağıda verilen eser-tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A-Türk’ün Ateşle İmtihanı-Anı
B-Bir Bilim Adamının Romanı -biyografik roman
C-Abbas Yolcu-Gezi yazısı
D-Yaşamak-günlük
E-Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu-Otobiyografi


16- I. Üçüncü kişi ağzından anlatılır.
II. Bilgiler, kronolojik bir sıralamayla verilir.
III. Tartışma ve rivayetlere yol açacak bilgilere yer verilir.
IV. Her insan hakkında yazılabilir.
V. Anlatılanlar, belge ve kanıtlara dayandırılır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisi biyografinin özelliklerinden değildir?
A) II. ve IV.           B) III. ve V.            C) II. ve III.
 D) III. ve IV.         E) III. ve 1.
17-Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A-Yakup Kadri-  Vatan Yolunda
B-Yusuf Ziya Ortaç -Porteler
C-Halide Edip -Türk'ün Ateşle İmtihanı
D-Halit Fahri Ozansoy- Edebiyatçılar Geçiyor
E-Salah Birsel - Kerkük Anıları

I- Metinlerde dil, “göndergesel işlev”de kullanıldığında varlık ve eşyaları olduğu gibi ifade eder.
II- Metinleri, “gerçeklikle ilişkileri, yazılış amaçları, kullanılan anlatım türleri” bakımından gruplandırmak mümkündür.
III- Anlatmaya bağlı metinler genel olarak “öğretici metinler” ve “sanatsal metinler” olmak üzere  ikiye ayrılır.
IV- Edebî metinlerde asıl amaç öğretmek, bilgilendirmek, ikna etmektir.
V- Anlatmaya ve göstermeye bağlı metinlerin ortak özelliği zaman, mekan ve kişi unsurları üzerine kurulmuş olmasıdır.
VI- Öğretici metinlerin asıl özelliği kurmaca bir yapıya sahip olmalarıdır.
VII- Sunum, açık oturum, sempozyum, forum ve münazara sözlü anlatım türlerindendir.
18-Yukarıdaki cümlelerin doğrulukları veya yanlışlıkları D / Y harfleri ile ifade edilirse hangi şık doğru olur ?
A-D-D-Y-Y-D-Y-D              B-D-D-Y-Y-Y-D-D   C-Y-D-D-Y-D-Y-D         D-Y-D-Y-Y-D-Y-D                 E-D-D-D-Y-D-Y-D

19-Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A- Tuna Kıyıları – Ahmet Rasim  
B-Falih Rıfkı Atay- Bizim Akdeniz
C-Hac Yolunda – Cenap Şahabettin
D- Cihannüma- Katip Çelebi
E-Reşat Nuri Günte –Anadolu Notları
I. Hakkında bilgi verilen bir kişinin hayatını roman tekniği ile anlatan eserlerdir.
II. Önemli bir kişinin doğumunun, öğreniminin, çalışma hayatının eserlerinin kronolojik bir sıra içinde verilen eserlerdir.
III. Hayatta olmayan, ünlü, önemli bir kişinin hayatını, eserlerini, kişiliğini, üstün niteliklerini anlatan ve yakın çevresindeki kişilerce oluşturulan; gazete ve dergilerde yayımlanan yazılardır.
20-Numaralanmış cümlelerde sırasıyla aşağıdakilerin hangisinin
tanımı verilmiştir?
A) Biyografik roman – nekroloji – mesleki biyografi
B) Ulusal biyografi – nekroloji – evrensel biyografi
C) Bölgesel biyografı – bilimsel biyografi – mesleki biyografi
D) Biyografik roman – bilimsel biyografi – nekroloji
E) Bilimsel biyografi – evrensel biyografi – nekroloji

21- Aşağıdakilerden hangisi anı-günlük-biyografi ve otobiyografinin ortak özelliklerinden biridir ?
A) Yazarın kendini merkeze alarak anlatımını oluşturması
B) Yaşanılanları tüm ayrıntıları ile kaleme almaları
C) Kişinin kendi yaşadıklarından beslenmesi
D) Günlük yazılmaları ve yaşanılanları kronolojik sıra ile vermeleri
E) Kişisel hayatı konu alan ve bilgi verme amacı taşıyan metin olmaları

Günlükler başka yazı türü özelliklerini de taşır.
22-Aşağıdakilerin hangisinde verilen yazı türleri günlüklerden
yararlanılarak oluşturulabilir?
A) Hatıra – gezi yazısı – roman
B) Tiyatro – gezi yazısı – makale
C) Tarih – söyleşi – mektup
D) Deneme – makale – mülakat
E) Röportaj – köşe yazısı – şiir

                                                               14 Mart 1986
Sabah sabah eve üç polis doluştular. Ellerinde telsizler.
Ne oluyor, diye sormama kalmadan geliş nedenlerini
yarım yamalak söylediler; cinayet masasından
geliyorlarmış! Tanıklığıma başvurmak zorundaymışlar;
"tanık’’ sözcüğünü "sanık’’ gibi vurguladılar. Bir fotoğraf
uzattılar hemen, bu adamı tanıyor muymuşum?
Ben ki uzun süre görmediğim bir tanışı bile çıkaramam…
Belleğimi var gücümle zorlayıp zaman kazanıyormuş
izlenimini vermemeye çabalayarak buldum
sonunda yüzün kimliğini.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış
olabilir?
A) Tercüme-i Hal                   B) Ruzname                           C) Arz-ı Hal
D) Betik                                 E) Öz Yaşam öyküsü

Havada serbest bırakılan her cisim yere düşer. Bu düşmeye
sebep olan da yer çekimi kuvvetinden başka bir şey değildir.
Cisimlerin ağırlığı ya da hafifliği, aslında yerin onları
daha büyük veya daha az bir kuvvetle çekmesiyle ilgilidir.
Her cismin diğer cisimler üzerinde belirli bir çekim kuvveti
vardır. Bu çekim kuvveti, söz konusu cisimlerin kitlesine
ve birbirine olan mesafesine bağlıdır. Cisimler ağırlaştıkça
ve aralarındaki mesafe azaldıkça birbirleri üzerindeki çekim
kuvveti büyür.
24-Bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Öğretici bir metinden alınmıştır.
B) Dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.
C) Sözcükler mecaz ve yan anlamlıyla kullanılmıştır.
D) Bilimsel nitelikli bir metindir.
E) Cümlelerde nesnel yargılar söz konusudur.

- KOŞMA
Dinleyin ağalar medhin eyleyim
Elma yanaklımın kara kaşlımın
O gül yüzlerine kurban olayım
Dal gerdanlımın da sırma saçlımın

YUFKA YÜREKLİ ÖRÜMCEK
Terk edilmiş, boş bir evin çatı katındaki tek odada bir örümcek
ailesi yaşıyordu. Bu örümcek ailesi, anne örümcek ile üç
yavrusundan ibaretti. Anne örümcek ağını camı tamamen
kırık pencerenin arkasında bulunan iki dolabın arasına germişti.
Gündüzleri güneş ışınları sayesinde dolapların arasındaki
gerili ağ dışarıdan belli olmazdı. Pencereden hızla
uçarak giren sinekler, kelebekler, arılar…daha ne olduğunu
anlayamadan bu örümcek ağına yapışır kalırlardı….
25-Yukarıdaki iki metnin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazıldıkları dönem (Halk Edebiyatı)
B) Ait oldukları gelenek (divan edebiyatı)
C) Metin türü açısından (kurmaca)
D) Başvurulan anlatım biçimi (mizahi)
E) Kullanılan dil işlevi (dil ötesi)

“Alimin ölümü alemin ölümü gibidir.”
                            Hadis-i Şerif

cevaplar işaretlidir

*   Her  Soru  4  puandır.   *  Başarılar  Dileriz.

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E
1

B14
A
2
E
15
E
3


C


16D

4D

17
E
5
A
18
A
6
A
19
A
7
E
20D

8 D

21
E
9D

22
A
10D

23

B11

B24


C


12D

25


C


13


C
DOĞRU:
YANLIŞ:
PUAN:

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.SINIF SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARI VE CEVAPLARI"

Back To Top -->