Sponsorlu Bağlantı

11.SINIF DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARI VE CEVAPLARI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,11.SINIF DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 11.SINIF DİL VE ANLATIM YAZILI SORULARI, DİL VE ANLATIM YAZILI SORULARI,

derskonum.com 'un değerli takipçileri...
sizler için güncel özgün ve farklı kaynaklar sunmaya devam ediyoruz..
Değerli öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize örnek teşkil etmek adına yazılı soruları yayınlamaktayız.
Yazılıları öğretmenlerimiz hazırlamakta ve bize mail adresi ile ulaştırmaktadır. Sizler de beğendiğiniz yazılıları yollayabilir ve buradan indirebilirsiniz.
 Kaynak göstermek koşulu ile de yayınlamak serbest.
İyi Çalışmalar :))))

………… LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM 2.SINAV
DERSİN ADI
DİL VE ANLATIM - 11
ÖĞRENCİNİN
ADI-SOYADI

SINIF/ŞUBELER
11 A/B/C/D/E/F/G/H
ŞUBESİ-NUMARASI

DERS ÖĞRETMENLERİ
Türk Dili ve Edebiyatı Zümre
Öğretmenleri
ALDIĞI PUAN








1-Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda ünlü bir anı yazısıdır?
A-Seferatname  B-Şikayetname   C-Seyahatname                           D-Babürname            E-Zafername

2-Öğretici metinlerde en çok hangi anlattım türü kullanılır ?
A-açıklayıcı-öyküleyici
B-açıklayıcı-betimleyici
C-kanıtlayıcı-betimleyici
D-kanıtlayıcı-öyküleyici
E-açıklayıcı-kanıtlayıcı

3-Aşağıdakilerden hangisi metin türü bakımından diğerlerinden farklıdır ?
A- Masal    B- Roman    C- Sohbet     D- Efsane     E- Tiyatro

I--Ziya’ya Mektuplar       Tomris Uyar
II--Gündökümü                 Ziya Paşa
III--Defter-i Amal             Ziya Gökalp
IV--Tek Adam                   Halit Ziya Uşaklıgil
V--Kırk Yıl                          Ş.Süreya Aydemir
4-Yukarıda verilen eserlerden hangisi yandaki sanatçılardan herhangi biri ile eşleştirileme ?
A- I       B-II        C-III      D-IV       E-V

5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (2003-öss)
A) Çevremizdeki kişilerle kuracağımız ilişkilerde özenli olmalıyız.
B) Sorunların, bütün yönleriyle ele alınması iyi olur.
C) Bu alanda başarıya ulaşanların sayısı oldukça azdır.
D) Araştırmalar, eldeki bilgilerin doğru olmadığını kanıtlıyor.
E) Bu konudaki iftiralar tamamen uydurmadır.

6-Sözünü ettiğiniz binayı ne gördüm ne de yerini bilirim.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? (2005 – ÖSS)
A) Nesne eksikliğinden
B) Gereksiz yere bağlaç kullanılmasından
C) Tamlayan eksikliğinden
D) Yüklemin olumlu olmasından
E) Tümleç eksikliğinden

Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan
Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz   yoldan ;
Köyümün titreyerek bağrı yanık toprağını
İnliyor, baktım, uzaktan görünen bir kağnı
7-Bu dizelerde   aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur? (ÖSS-2001)
A)  Ünlü düşmesi  B)  Ünsüz düşmesi  C)  Ünsüz yumuşaması
D)  Ünlü daralması           E)  Ünsüz benzeşmesi

Verdiği her uzun aranın ardından yeni albümüyle gönlümüzü fethetmeyi başaran pop müziği sanatçısı, bu kez eski şarkılarını yeniden yorumlayarak geçmişe bugünün penceresinden bakıyor ve dinleyiciyi yine oldukça etkiliyor.
8-Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünlü daralması      B) Ünlü düşmesi    C)Ünsüz yumuşaması D)Ünsüz türemesi     E)Ünsüz benzeşmesi   (2012 ygs)  

9-Aşağıdakilerden hangisi metinlerin sınıflandırılmasında ölçüt değildir ?
A-Dilin işlevi         B-İfade Şekli       C-Yazılış Amacı                
D-Gerçeklikle İlişkisi          E-Konuları
10-Aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu alan metinlerden biri değildir ?
A-Günlük              B-Deneme            C-Biyografi         
D-Gezi Yazısı      E-Otobiyografi

                “Örttü üstüne yıldızlı yorganını gece
                Bir başından bir başına göğün”
11-Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?  (1998 öys)
A)   Ses düşmesi                  B)   Ünsüz yumuşaması
C)   Kaynaştırma harfi      D)   İyelik eki almış bir sözcük
E)   Ünsüz benzeşmesi

12-Türkçede, bir cümlenin öznesi, birinci ve üçüncü tekil kişiden oluşuyorsa, yüklemi birinci çoğul kişi olur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir bozukluk vardır? (1993 – ÖSS)
A) Ben onunla ilk kez sizin evde karşılaştım.
B) O filmi seninle birlikte izlemiştik sanırım.
C) Son durağa geldiğimizde, otobüste bir ben bir de o yaşlı adam kalmıştı.
D) O, ağabeyinle aynı lisede okumuştu.
E) Hatırlarsan, geçen sene bugünlerde sen, ben ve kardeşim denize giriyorduk.

13-Aşağıdakilerin hangisinde, anlam belirsizliğini gidermek için cümlenin başına bir şahıs zamiri getirmek gerekir? (1991 – ÖYS)
A) Adana’ya yerleştiklerini duydum.
B) Yeni aldığın elbiseyi çok beğendim.
C) Önerdiğin romanı henüz okuyamadım.
D) Yarışmada birinci olduğuna sevindim.
E) Sınava İstanbul’da girmek istiyorum.

Sözünü ettiğiniz binayı ne gördüm ne de yerini bilirim.
14-Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? (2005 öss)
A) Nesne eksikliğinden
B) Gereksiz yere bağlaç kullanılmasından
C) Tamlayan eksikliğinden
D) Yüklemin olumlu olmasından
E) Tümleç eksikliğinden

15- Aşağıdaki eserlerden hangisi “ilk” olma özelliği taşımaz ?
A-Şikayetname                 B-Heşt Behişt      C- Seyahatname
D- Mecalisü’n Nefais        E-Miratü’l Memalik

16-Aşağıda verilenlerden hangisi Anı-Günlük-Otobiyografi türlerinin ortak özelliğidir ?
A-Metinde anlatılanların belgelerle desteklenmesi şartı vardır.
B-Anlatımda açıklayıcı ve kanıtlayıcı anlatım kullanılır
C-Yaşanılanlardan belirli bir kesitinin ifade edilmesi
D-Anlatım anlatımı yapan kişinin merkezinde gelişir
E-Olaylar kronolojik bir sırayla verilir.

17-Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A-Falih Rıfkı Atay - Atatürk'ü Özleyiş
B-Oktay Albay - Şair Dostlarım
C-Halikarnas Balıkçısı - Mavi Sürgün
D-Halit Fahri Ozansoy- Edebiyatçılar Çevremde
E-Salah Birsel - "Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu


I-Edebiyatımızda “Günce” terimini ilk kez Falih Rıfkı Atay kullanmıştır.
II-Biyografilerdeki nesnellik otobiyografidekine göre daha baskındır.
III-Edebi metinlerde dil şiirsel ve heyecana bağlı işlevlerde kullanılır.
IV-Gezi yazılarında yazının merkezinde kişinin düşünceleri vardır.
V-Edebiyatımızın ilk yazılı eserleri Orhun Abideleri anı özelliği taşırlar
VI-Ziya’ya Mektuplar Cahit Sıtkı’nın Ziya Paşaya yazdığı mektuplardan oluşur.
VII-Hac Yolunda, Avrupa Mektupları, Romanya Mektupları ve Afak-ı Irak Cenap Şahabettin’in eserleridir.
18-Yukarıdaki cümlelerin doğrulukları veya yanlışlıkları D / Y harfleri ile ifade edilirse hangi şık doğru olur ?
A-D-D-D-Y-D-Y-D              B-D-Y-D-Y-Y-D-D             
C-Y-D-D-Y-D-D-Y              D-Y-D-D-Y-D-Y-D             
E-Y-D-D-Y-D-Y-Y


19-Aşağıda verilen yazar eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A-Cihannüma- Evliya Çelebi
B-Falih Rıfkı Atay- Denizaşırı
C-Hac Yolunda – Cenap Şahabettin
D-Avrupa’da Bir Cevelan – Ahmet Mithat Efendi
E-Reşat Nuri Güntekin -Anadolu Notları


Eskiden ülkelerin zenginliğinin ölçütü, sahip olunan toprak ve doğal kaynakların miktarıydı; zenginleşmenin yolu, daha geniş topraklara hükmetmekten geçiyordu. 20. yüzyılın ikinci yarısında bilimsel araştırmalara ağırlık vermesiyle bu anlayış değişti, bilgi üretimi önem kazandı.
20-Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?             (2013 ygs)
A)   Ünlü düşmesi               B)   Ünsüz yumuşaması    C)   Ulama
D)   Ünsüz benzeşmesi      E)   Ünlü türemesi


21-Aşağıdaki açıklamalardan hangisi gezi yazıları için
söylenemez?
A) Görülen yerler, izlenimler, yalın ve sürükleyici bir üslupla
anlatılır.
B) İlginç özelliklerin, dikkat çeken mekânların anlatımı
öne çıkarılır.
C) Yaşanmış bir gerçeklik üzerine oluşturulur.
D) Gezilen yerlerin geçmişi, kültürü, siyasi yapısı hakkında
bilgi verilir.
E) Nesnel verilerden oluşan bilimsel belge niteliği taşır


Bu beldede bir cami ve medrese ile birçok hamam, gayet tertipli ve geniş çarşılar vardır. Şehrin etrafı, yukarıda zikrettiğimiz mahalleleri de ihtiva eden büyük bir surla kuşatılmıştır. Buranın bağ ve bahçeleri çoktur. Meyveleri ise pek nefistir. Özellikle ‘’kamereddin’’ denilen bir kayısısı vardır ki pek lezzetli olduğu gibi çekirdeği de tatlıdır. Bu meyve kurutulduktan sonra çok makbul sayıldığı için Şam ve Mısır gibi memleketlere gönderilir. Şehrin, yazın en sıcak günlerinde bile buz gibi soğuk, lezzetli su kaynakları vardır.
22-Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Anı                   B) Gezi yazısı
C) Günlük             D) Fıkra
E) Mektup



Bir yandan teftiş görevim sürmekte iken öbür yandan Türk Dili Tetkik Cemiyeti Merkez Heyetinde çalışıyordum. Bu sıralarda Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünde de vekil olarak yedi sekiz ay müdürlük ettim. 09.12.1933 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne atandım. Bu görevde 28.02.1935 tarihine kadar kaldım. Ayrılmamın nedeni, İzmir milletvekilliğine seçilmemdir. Milletvekili olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Heyetine üye seçildim. Son günlerde Türk Tarih Kurumunda asli üye olarak görev almış bulunuyorum.
23-Bu parça aşağıdaki öğretici metin türlerinden hangisinden
alınmış olabilir?
A) Hatıra              B) Öz Yaşam Öyküsü        C) Yaşam Öyküsü
D) Tezkire             E) Günlük


24-Aşağıda verilen cümlelerden hangisi biyografi ile otobiyografinin benzerliklerinden biri değildir ?
A) Öğretici metin türü olmaları.
B) Kişisel hayatı konu almaları.
C) Benzer anlatım türlerinin kullanımı .      
D) Yazının merkezinde yazarın kendisinin yer alması.
E) Dilin Göndergesel işlevde kullanılması.

25- Ünlü kişilerin hayatlarını konu alan, bunları roman tarzında işleyen edebî yazılara………………denir.
Ölen ünlü bir kişinin hemen ölümünden sonraki günlerde genellikle gazete ve dergilerde yayımlanan yazılara …………. .denir.
Kişiyi diğer insanlardan ayıran dış özellikleri iyi bir gözlemle belirlendikten sonra, uygun sıfatlar kullanılarak özgün bir şekilde anlatan yazılara…………….denir.
Biyografi türü için eskiden………………………..tabiri kullanılırdı.
Yukarıda bazı tanımlar verilmiştir. Aşağıda verilen kavramlardan hangisi tanımlardaki boşluklardan birine yazılamaz ?
A-Tercüme-i Hal B- Fiziki Portre                    C-Nekroloji
D- Biyiyografik Roman    E- Monografi

“ İlmin yarısı, soru sormaktır.”
                                   Hadis-i Şerif


CEVAPLARI İŞARETLİDİR :) 
*   Her  Soru  4  puandır.   *  Başarılar  Dileriz.

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E
1



D

14


C


2




E
15


C


3


C


16



D

4
A



17
A




5



E
18




E
6


C

19
A




7

B



20



E
8



D

21



E
9




E
22

B



10

B



23

B



11
A



24



D

12

C


25




E
13



D







DOĞRU:
YANLIŞ:
PUAN:



























.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.SINIF DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 2.YAZILI TEST SORULARI VE CEVAPLARI"

Back To Top -->