11.SINIF DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI,

11.SINIF DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 11.SINIF DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI, 11.SINIF DİL VE ANLATIM YAZILI SORULARI, DİL VE ANLATIM YAZILI SORULARI, DİL VE ANLATIM YAZILI SORULARI,


  AD: …………………............................    NUMARA: …………………             NOTU:   …………..…....
   SOYAD: ……………………….……..     SINIF: ……………………..
 
KAFKAS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU  LİSESİ 2017- 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ BİRİNCİ DÖNEM 2.  YAZILI SORULARIDIR
       
1.      Aşağıdakilerden hangisi anı yazısı için söylenemez?
A. Günü gününe yazıldığı      B. Yaşanılan dönemi yansıttığı        C. Geçmişe tanıklık ettiği     
D. Dilin göndergesel işlevde kullanıldığı          E. Öyküleyici anlatımın hâkim olduğu
2.      Bu türdeki yazıların çağa tanıklık etmesi, tam bir yansızlıkla anlatılan olayların, tanıtılan kişi­lerle belgesel bir değere ulaşması beklenir. Ne yazık ki gerek belleğin insanı yanıltması ge­rekse yazarın, bir bakıma kendini aklatma kaygısıyla tarafsızlığını yitirmesi …………………… yazılarının inandırıcılığına gölge düşürebilir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A. MektupB. Anı   C. Günce   D. Gezi yazısı  E. Eleştiri
3.      Aşağıdaki yargılardan hangisi biyografinin özelliklerinden biri değildir?
A. Belgelere dayanır.   B. Anlatılanlarda kurmacaya yer verilebilir. C. Açık, yalın bir dili vardır.   D. Tarafsızdır.         E. Rivayetlere ve tartışmalara yol açacak bilgilere yer verilmez.
4.       ..... yazının merkezi doğrudan doğruya yazarın  kendi hayatıdır, kendi özel duygu ve eğilimleridir; ....... ise yazar kendi  hayatıyla birlikte devrini ve çev­resini de anlatır hatta kimi zaman kendini geriye çekip sadece çevresini anlattığı da olur.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A. Güncede-makalede          B. Fıkrada-makalede        C. Otobiyografide-anıda
                                  D. Makalede-söyleşide      E. Gezi yazısında-güncede
5.      Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerinden değildir?
A. Şiir         B. Roman             C. Hikaye             D. Masal              E. Deneme
6.      Aşağıdaki yargılardan hangisi söyleşinin bir özelliği değildir?
A. Bir görüşü kanıtlama amacı güdülür.   B. Konuşma havası söz konusudur.  C. Her konuda yazılabilir.  
  D. Konuya öznel bir bakışla yaklaşılır. E. Anlatımda samimilik, yalınlık ve duruluk esastır.
7.      Özel mektuplarla ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A. Dil, göndergesel işleviyle kullanılır.
B. Hitap bölümü, alıcı ile gönderici arasındaki yakınlık derecesine göre değişebilir.
C. Firmalara yazılan mektuplar bu gruba girer.
D. İletişim kurmak amacıyla yazılır.
E. Sonuç bölümünde sevgi, saygı ve iyi dilekler bildiren ifadelere yer verilir.
8.      Aşağıdaki yargılardan hangisi dilekçenin özelliklerinden biri değildir?
A. Sol alt köşeye açık adres yazılır.
              B. Dilekçede gereksiz ayrıntılara yer verilmez.
              C. Dilekçede dil, alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılır.
              D. Dilekçede isim ve imza sol alt köşede yer alır.
              E. Dilekçe, alt makamdan üst makama yazılmışsa “…arz ederim.” ifadesiyle biter.
9.       Aşağıdakilerden hangisi mektubun dil ve anlatımını etkilemez?
A. Mektubun planı        B. Mektubun konusu        C. Mektubun yazılış amacı
D. Mektubun yazıldığı dönem    E. Gönderici İle alıcı arasındaki ilişki
10.  Aşağıdaki metin türlerinde hangisinde günlük türünün özelliklerinden en az yararlanılır ?
A) Anı   B) Hikaye      C) Makale     D) Gezi Yazısı        E) Roman
11.  Bir kişinin başından geçen günlük olayları tarih belirterek günü gününe not ettiği yazılara ...... denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A.     Mektup     B) Anı     C) Deneme     D) Günlük      E) Röportaj
12.  Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin türlerinden değildir?
A. Makale B. Gezi Yazısı C. Haber Yazısı D. Destan E. Biyografi
13.  Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin bir özelliği olamaz?
A.     Kaynağını hayal dünyasından değil, gerçek dünyadan alması
B.     Dilin daha çok göndergesel işlevinde kullanılması
C.     Sanatsal bir anlatımın kullanılması
D.     Kelimelerin genellikle gerçek anlamda kullanılması
E.      Amacın bilgi vermek ve bir konuyu açıklamak olması
14.  Aşağıdaki metin türlerinin hangisinde sanatsal bir anlatım kullanılır?
A. Gezi yazısı       B. Haber yazısı         C. Mektup         D. Destan        E. Anı
15.  Aşağıdakilerden hangisi özelliği bakımından diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?
A.     Otobiyografi       B. Hikâye                C. Makale                  D. Fıkra            E. Röportaj
16.  Şehrin bu ilk görünüşünün cidden güzel olduğunu tasdik etmek lazım. İnilecek noktadan ötelere kadar giden ve Olukbaşı denen bağlık, bahçelik bir yerle Kastamonu başlıyor. Ta yüksekte, derli toplu, eski bir kale var ve daha ileriye varılmadan önce stadyum ve onun biraz yukarısında bir hastane binası ve sanayi mektebi görülüyor.
Bu parçanın alındığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Biyografi               B. Gezi yazısı                 C. Makale              D. Deneme             E. Eleştiri
17.   Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının özelliklerinden biri değildir?
A. Gezi yazılarında gözlemin önemli olması
B. Gezi yazılarında akıcılık, yalınlık ve açıklık ilkesinin uygulanması
C. Gezi yazılarında gezilen yerlerin sadece betimlenmesi
D. Gezi yazılarında dilin göndergesel işleviyle kullanılması
E. Okuyucuda gezip görme isteği uyandırması
18.  Yazarın gündelik olaylarla ilgili düşüncelerini, okuyucuyla karşı karşıya oturup konu­şuyormuş gibi samimi bir hava içinde yazdığı yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A. Anı               B. Sohbet                C. Fıkra            D. Makale                E. Günlük
19.  Aşağıdakilerden hangisi metinlerin gruplandırılmasında etkili değildir?
A. Anlatım türü        B. Dilin işlevi        C. Metnin yazılış amacı     D. Metnin yazarı         D. Gerçeklikle ilişkisi
20.  Öğretici metinlerde dil daha çok hangi işleviyle kullanılır?
A. Dil ötesi               B. Şiirsel               C. Heyecana bağlı         D. Göndergesel      E. Alıcıyı harekete geçirme

21.  Aşağıda ilk özelliği verilen eserleri yazarlarıyla eşleştiriniz.

(         ) Baburname                                            1. Falih Rıfkı Atay
(         ) Çankaya                                                2. Baburşah
(         ) Seyahatname                                         3. Evliya Çelebi
(         ) Ömer’in Çocukluğu                              4. Halit Ziya Uşaklıgil
(         ) Kırk Yıl                                                 5. Muallim Naci

22.  Aşağıdaki cümlelerin bildirdiği yargılar doğru ise ‘D’, yanlış ise ‘Y’ yazınız.
a)      Günlükler hatıra, gezi yazısı, roman gibi metin türlerinde kullanılamaz.          (       )
b)      Anı yaşanmakta olanı değil, yaşanmışı anlatır.                                                  (       )
c)      Biyografilerde kişisel duygu ve düşüncelere yer verilmemelidir.                      (       )
d)      Resmi mektupta resmi, ciddi bir üslup kullanılır.                                             (       )
e)      Söyleşilerde samimi, içten  bir dil kullanılır.                                                      (       )

23.  Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerdeki ses olayını bularak karşılarına yazınız. ( ünsüz  düşmesi, ünsüz yumuşaması, ünlü düşmesi, ünlü daralması, kaynaştırma)
a)      Ufacık bir kedi gördüm.                        (.....................................................)
b)      Ekmeği ağzında çevirip durdu.             (………………………………….)
c)      Küçük çocuk oynuyor.                          (.....................................................)
d)      Ali  toplantıya katılmadı.                       (………………………………….)
e)      Ağzında yara çıkmış.                              (………………………………….)

ÖLÇME KURALI: Çoktan Seçmeli Sorular 4’er puan
                                    Eşleştirme sorusu 10 puan
                                    Doğru yanlış sorusu 5 puan
                                    Kısa cevaplı  soru 5 puan
       SINAV TARİHİ: 27/12/2017                         Hakkı olanın başarması dileğiyle…                 DUYGU BETER
       SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA                                                                             Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.SINIF DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI"

Back To Top -->