11.SINIF DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI TEST-KARIŞIK

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 2.YAZILI, 
11.SINIF DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI TEST-KARIŞIK, 11.SINIF DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI, 11.SINIF DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 2.YAZILI, 

derskonum.com 'un değerli takipçileri...
sizler için güncel özgün ve farklı kaynaklar sunmaya devam ediyoruz..
Değerli öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize örnek teşkil etmek adına yazılı soruları yayınlamaktayız.
Yazılıları öğretmenlerimiz hazırlamakta ve bize mail adresi ile ulaştırmaktadır. Sizler de beğendiğiniz yazılıları yollayabilir ve buradan indirebilirsiniz.
 Kaynak göstermek koşulu ile de yayınlamak serbest.
İyi Çalışmalar :))))
  

ADI       :                                                                                                                                                           PUANI:
SOYADI:
SINIFI:
2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM ........... ANADOLU  LİSESİ 11.  SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARIDIR
1) Metinleri sınıflandıran bir tablo çiziniz.(10p)


2) Anı-Otobiyografi, Anı-Günlük, Anı-Biyografi, Biyografi-Otobiyografi türlerini birer cümle ile karşılaştırınız.(10p)3)  Öğretici metinlerin özelliklerini yazınız.(5 madde)(5p)


4) Biyografinin  özelliklerini yazınız.(5 madde)(5p)5) Monografi, Portre, Biyografik roman, Siyer-i Nebi, Tezkire terimlerini açıklayınız.(10p)


6)Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. (10p)
                             
                              Türklerde tezkirenin ilk örneğini.................................... adlı eseriyle..........................................vermiştir.
                              Türk Edebiyatında anı türünün ilk örneği ............................................... olarak kabul edilir.
                              Mektup türleri; özel,  ........................ ve ......................... mektuplar olmak üzere üç guruba ayrılırlar.
                              Türk Edebiyatının ilk gezi yazılarından biri Direktör Ali Bey’in .................................................. adlı eseridir.
                              Biyografiler ...................................... ve ......................................... olmak üzere ikiye ayrılır
                              Biyografiler eskiden ............................................ tabiri ile ifade edilirdi.
7)Aşağıda verilen sanatçı isimleri ile eserleri uygun bir şekilde eşleştiriniz.(10p)
              1- Salah BİRSEL                                               A- Bir Bilim Adamının Romanı
              2-Mevlana                                                          B-Namık Kemal Hayatı ve Eserleri
              3-Halit Ziya UŞAKLIGİL                                 C- Heşt Behişt
              4- Ziya GÖKALP                                              D- Aynalar Günlüğü
              5-Yusuf  Ziya ORTAÇ                                       E- Mektubat
              6- Falih Rıfkı ATAY                                          F- Mavi Sürgün
              7-Halikarnas Balıkçısı                                      G- Kırk Yıl
              8- Mehmet KAPLAN                                        H-Limni ve Malta Mektupları
              9-Oğuz ATAY                                                    İ-  Portreler
              10 Sehî  Bey                                                      K- Çankaya

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

              8)  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Doğru cevapları aşağıdaki kutucuğun içerisine yazınız.
( Her bir soru 4 puandır.)I-) Aşağıdakilerden hangisi biyografi özelliği gösteren eserlerden biri değildir.
A) Battalname B) Siyer-i Nebi C) Arz-ı Hal D)  Tezkiretü'l evliya  E) Menakıbname


II-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (ÖSS 1999)
A) Çalışma yaşamınızda bu tür güçlüklerle sık sık karşılaşacaksınız.
B) Bizim için önemli olan, görevinizi en iyi biçimde yerine getirmenizdir.
C) Bir sorunla karşılaştığınızda bizlerden yardım isteyebilirsiniz.
D) Bu, sizlere verebileceğimiz en önemli ödül en önemli hedeftir.
E) Bu işte de başarılı olacağınızdan hiç kuşkumuz yoktur.

III-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (ÖSS 2000)
A) Ozan, 1940 yıllarında yeni şiirimizin başta gelen adlarından biriydi.
B) Toplumsal ve bireysel olaylara, yan tutmadan bakar.
C) Aradan yıllar geçmesine karşın şiir anlayışında bir değişiklik olmadı.
D) Onun ilgi çekici yanlarından biri de konuları abartarak anlatmasıdır.
E) O, 1946 yılında düzenlenen bir yarışmada birinci olmuştu.

IV-)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Çalışma yaşamınızda bu tür güçlüklerle sık sık karşılaşacaksınız.
B) Bizim için önemli olan, görevinizi en iyi biçimde yerine getirmenizdir.
C) Bir sorunla karşılaştığınızda bizlerden yardım isteyebilirsiniz.
D) Bu, sizlere verebileceğimiz en önemli ödül en önemli hedeftir.
E) Bu işte de başarılı olacağınızdan hiç kuşkumuz yoktur.
(ÖSS 1999)

V-) Aşağıdakilerden hangisi metin türü bakımından diğerlerinden farklıdır ?
A- Masal             B- Roman             C- Hikaye            D- Efsane             E- Tiyatro

VI-). Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Bu binanın planını Avusturyalı bir mimarla bir­likte çizmişler.
B) Müzenin bugünkü durumuyla ilgili bilgileri bir önceki sayımızdayayımlamıştık.
C) O gezide yıllardır görmediğim bir arkadaşıma rastladım.
D) Buraya yeni bir yaya geçiti yapılacak.
E) Şenlikler bu yıl mayıs ayında başlayacak.
(ÖSS 2009)VII-). Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) İşini çok iyi bilirdi, ama yine de bana danış­madan hiçbir şey yapmazdı,
B) Bunca yıl çalıştıktan sonra öğretmenliği bırak­mak hiç te kolay değildi.
C) Onunla haftada bir gün buluşup sinemaya ya da tiyatroya giderdik.
D) Çocuğunun bir sıkıntısı olduğunu sezdi mi onu konuşturmaya çalışır, rahatlatırdı.
E) Anladım ki onun her istediğini yapmak doğru bir şey değilmiş
(ÖSS 1996)

VIII-). Kanlıca deyince akla ilk gelen, yoğurt oluyor ( ) Daha eskiler, kahvesini de biliyor. Şöyle değir­mende öğütülen ( ) büyük, kulpsuz fincanlarda , sunulankahve ( ) Sonra, kıyı boyunca uzanan yalılar, ille de adıyla anılan koyu ve canım korular ( )
Bu parçada ayraçla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisindeverilen noktalama işaret­leri sırasıyla getirilmelidir? (ÖSS 2002)
A) (…)(,) (.)(.)                                        B) (.)(,)(…)(…)
C) (:)(;) (…)(.)                                         D) (:)(;)(.)(…)
E) (.) (,)(:)(.)


IX- ) Aşağıdakilerin hangisi yazım ve noktalama bakımından doğrudur?

A) Beklediğimiz otobüs, Ulus’dan kalkıp Kızılay’dan geçerekmi buraya gelecek?
B) Beklediğimiz otobüs Ulus’dan kalkıp Kızılay’dan geçerek mi buraya gelecek?
C) Beklediğimiz otobüs, Ulus’tan kalkıp; Kızılay’dan geçerekmi buraya gelecek?
D) Beklediğimiz otobüs, Ulus’tan kalkıp Kızılay’dan geçerek mi buraya gelecek?                                        
E) Beklediğimiz otobüs; Ulus’tan kalkıp, Kızılay’dan geçerek mi buraya gelecek?
(1989 - ÖSS)

Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan
Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz   yoldan ;
Köyümün titreyerek bağrı yanık toprağını
İnliyor, baktım, uzaktan görünen bir kağnı
X-)Bu dizelerde   aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur? ÖSS-2001
A)  Ünlü düşmesi
B)  Ünsüz düşmesi
C)  Sert ünsüz yumuşaması
D)  Ünlü daralması
E)  Ünsüz benzeşmesiTEST CEVAPLARI
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
 NOT:  Süre bir ders saati kadardır.

Başarılar.  
Mustafa ŞAHİN
 

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.SINIF DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI TEST-KARIŞIK"

Back To Top -->