DERSKONUM.COM


Türkiye ekonomisini etkileyen faktörleri, Türkiye’deki başlıca ekonomik faaliyetleri de göz önüne alarak araştırınız.

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

TÜRKİYE EKONOMİSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER, Türkiye ekonomisini etkileyen faktörleri Türkiye’deki başlıca ekonomik faaliyetleri de göz önüne alarak araştırınız,
TÜRKİYE EKONOMİSİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
a. Coğrafi Konum
Türkiye, matematiksel olarak 36° ile 42° kuzey paralelleri arasında, bir diğer ifadeyle Kuzey Yarım
Küre’de, ılıman kuşakta yer alır. Bu durum, ülkemizde dört mevsimin belirgin olarak görülmesini sağlar. Türkiye’nin, üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunması, üç tarafının denizlerle çevrili olması, stratejik açıdan önemli su kaynaklarına ve maden yataklarına sahip olması gibi özellikleri ise özel konumuyla ilgilidir ve bu özellikler de ülkemizin ekonomisini etkilemektedir.

b. Yer Şekilleri
Türkiye’de dağlar, ovalar ve platolar geniş yer kaplamaktadır. Bunlar içerisinde dağların önemli bir yeri vardır. Ülkemizde dağlık alanların fazla olması ve Anadolu’nun epirojenik hareketlerle yükselmesi, ortalama yükseltinin de artmasına neden olmuştur. Türkiye’nin 1132 metrelik ortalama yükseltiye sahip olması, dağların genelde kıyı çizgisine paralel uzanması ve ülke yüz ölçümünün %62,5’ini meydana getiren sarp araziler, başta ulaşım ve ticaret olmak üzere bir çok ekonomik faaliyeti olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak dağların Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin tümünü olumsuz yönde etkilediğini söyleyemeyiz.

c. İklim
Genel olarak Akdeniz iklim bölgesinde yer alan Türkiye’de, yer şekilleri ve yükseltinin de etkisiyle
farklı iklim tipleri görülmektedir. Ülkemizde Akdeniz ikliminin yanı sıra Karadeniz iklimi, yarı kurak ve karasal iklimin etkili olduğu geniş alanlar bulunmaktadır. Ülkemizde görülen farklı iklim tipleri, tarım ürünleri üretiminde de çeşitliliği sağlamıştır. Türkiye’de, buğdaydan mısıra, muzdan çaya, kividen yer fıstığına kadar farklı sıcaklık ve yağış isteği olan tarım ürünleri yetiştirilebilmektedir. Ayrıca, Akdeniz ve Ege kıyılarında yaşanan uzun ve sıcak yaz mevsimi, bu alanlarda deniz turizminin gelişmesini sağlamıştır

ç. Nüfus
2015 TÜİK verilerine göre 78 741 053 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun %67,3’ü 15-64 yaş grubunda
yani çalışma çağındadır. 0-14 yaş grubu yani çocuk nüfus toplam nüfusun %23,4’ünü, yaşlı nüfus ise
(+65 yaş) toplam nüfusun %9,3’ünü oluşturur  Türkiye’de nüfus artış hızı düşmeye devam etmekle
birlikte hâlâ Dünya ortalamasının biraz üzerindedir. Ülkemizde 2015 yılında ‰13,4 olan nüfus
artış hızı, bölgeden bölgeye önemli farklılıklar göstermektedir. Nüfusun hızlı artması tüketimin ve dış
alımın artışı anlamına gelir ki bu da ekonomiyi olumsuz etkileyen bir durumdur. Kalkınma hızının artması dengeli bir nüfus artış hızı ile mümkündür. Türkiye’de çalışan nüfusun iş gücüne katılım oranları 2014 yılı verilerine göre kadınlar için %29,9, erkekler içinse %69,3’tür..........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "Türkiye ekonomisini etkileyen faktörleri, Türkiye’deki başlıca ekonomik faaliyetleri de göz önüne alarak araştırınız."

Back To Top -->