DERSKONUM.COM


BAKİ SALDIN BENİ GAZELİ AÇIKLAMASI,ANLATILMAK İSTENENLER

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

BAKİ SALDIN BENİ GAZELİ AÇIKLAMASI,
BAKİ SALDIN BENİ GAZELİ AÇIKLAMASI,BAKİ SALDIN BENİ GAZELİ ANLATILMAK İSTENENLER, BAKİ SALDIN BENİ ŞİİRİ AÇIKLAMASI, 

GAZEL 

Baki'nin bu gazeli tam anlamıyla yek-âhenk bir gazeldir. Ayrıca musammat gazele de güzel bir örnektir.

1. Hattım hisabin bil dedin gavgalara saldın beni 
    Zülfüm hayalin kil dedin sevdalara saldın beni

(Ey sevgili) bana yüzümdeki ayva tüylerinin hesabını bil dedin, beni türlü türlü kavgalara saldın. Saçlarımı hayal ettin dedin, beni sevdalara daldırdın.


2. Geh ebr-veş giryan edip geh bad-veş püyan edip 
    Mecnun-i sergerdan edip sahralara saldın beni

Bazen nisan bulutu gibi bazen (hazan) rüzgârı gibi (sağa sola) koşuşturarak aşkından deliye dönmüş Mecnun gibi beni çöllere düşürdün.


3. Vaslım dilersin çün dedin lutf edeyin olsun dedin 
    Yarın dedin bir gün dedin ferdalara saldın beni

Çünkü kavuşmayı dilersin dedin, sana iyilikte bulunayım dedin. Yarın bir gün diyerek beni oyalayıp kavuşma ümidimi kıyamete bıraktın.


4. Yusuf gibi izzette sen Yakub veş mihnette ben 
    Dil sakin-i beytü'l-hazen tenhalara saldın beni

Sen Hz. Yusuf gibisin, (etrafındakiler) sana kıymet veriyor ve ben ise Hz Yakup gibiyim, (senin ayrılığından dolayı) sıkıntılı haldeyim. Hüzün evinin sakini olan gönlümü ve beni, bir başıma tenhalarda yalnız bıraktın.


5. Baki sıfat verdin elem ettin gözüm yaşını yem 
   Kıldın garik-i bahr-i gam deryalara saldın beni

Bana, baki (ebedi anlamına gelen) bir isim verdin. Gözümün yaşını adeta bir yem gibi kullanarak beni gam denizinde boğmak için deryalara attın.


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "BAKİ SALDIN BENİ GAZELİ AÇIKLAMASI,ANLATILMAK İSTENENLER"

Back To Top -->