DERSKONUM.COM


Mayoz bölünmenin evrelerinin adlarını ve gerçekleşme sırası

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

Mayoz bölünmenin evrelerinin adlarını ve gerçekleşme sırası, Mayoz bölünmenin evreleri nelerdir, Mayoz bölünmenin evrelerinin şekilleri resimleri ve açıklamalar, Mayoz bölünme safhaları,


Mayoz bölünmenin evreleri nelerdir? Mayoz bölünmenin evrelerinin şekilleri, resimleri ve açıklamaları. Mayoz bölünme safhaları
Mayoz Bölünme Evreleri
Mayoz, birbirini takip eden iki bölünmeden oluşur. Bunlar, mayoz I ve mayoz II olarak isimlendirilir. Her bölünmenin profaz, metafaz, anafaz ve telofaz safhaları bulunur.
Mayoz I ve Safhaları:
Profaz I: Diploit hücrelerde, biri anadan diğeri babadan gelmiş olan, şekil ve büyüklük bakımından birbirine benzer kromozomlara homolog kromozomlar denir. Homolog kromozom çiftleri sarmal oluşturacak şekilde birbirlerine yaklaşırlar. Bu olaya sinapsis denir. Bu sırada, kromozomların kardeş olmayan kromotitleri arasında gen alışverişi olarak bilinen krossing over olayı meydana gelir. Krossing-over, homolog kromozomların, kromotifleri arasındaki kesişme noktalarından (kiazma) koparak yapılan gen değiş tokuşuna denir. Krossing-over ile mayoz sonunda oluşan gametlerin gen çeşitliliğinde artış görülür. Dolayısıyla yeni gen kombinasyonları bu şekilde ortaya çıkar.
Krossing-over bitiminde homolog kromozomların kromatitleri, birbirinden ayrılarak kısalır ve kalınlaşırlar. Her homolog kromozom çifti, dörtlü kromatitler halindedir. Bu dörtlü gruplara tekrat denir. Çekirdek zarı kaybolur, bu sırada sentrioller de eşlenmiş olarak profaz sonuna doğru ayrı kutuplara çekilirler ve aralarında iğ iplikleri oluşur.
profaz-1
Metafaz I: Tetratlar, hücrenin ekvator düzleminde dizilirler. Kromozomlar, sentromerlerinden iğ ipliklerine bağlanmışlardır.
metafaz-1
Anafaz I: Homolog kromozomlar, iğ iplikleri yardımıyla karşılıklı kutuplara doğru çekilirler, kromozom sayısının yarıya inmesi burada olur. Kutuplara giden kromozomlar, krossing-over nedeniyle ana-baba kromozomundan farklıdır.
anafaz-1
Telofaz I: Kromozomların etrafında çekirdek zarı oluşur. Kromozomlar, eski hallerine dönerler. Sitoplazma bölünmesinden sonra, haploit iki hücre meydana gelir. Bazen, hücrelerde, telofaz I safhası görülmeyebilir.
telefaz-1
Mayoz II ve Safhaları:
Mayoz II: Mayoz I’de meydana gelen iki haploit hücre, tekrar bölünmeye uğrarlar.
Profaz II: Çekirdek zarı erir. Sentrioller eşlenerek kutuplara çekilirler ve iğ iplikleri oluşur. Kardeş kromatitler, sentromerlerinden ayrılarak serbest birer kromozom halini alırlar.
profaz-2
Metafaz II: İki kromatitli olan her kromozom, hücrenin ekvator düzleminde yer alır ve sentromerlerinden iğ ipliklerine bağlanırlar.
metafaz-2
Anafaz II: Kromozomlar, iğ ipliklerinin yardımıyla zıt kutuplara doğru hareket ederler.
anafaz-2
Telofaz II: Çekirdek zarı yeniden oluşur. Kromozomlar görünmez hale gelir. Sitoplazma bölünmesiyle hücre ikiye bölünür. Böylece 4 tane haploit hücre oluşur.
telefaz-2

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "Mayoz bölünmenin evrelerinin adlarını ve gerçekleşme sırası"

Back To Top -->