DERSKONUM.COM


HİKAYE KONUSU TESTİ

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

HİKAYE KONUSU TESTİ, HİKAYE KONU ANLATIM TESTİ, HİKAYELER TESTİ, HİKAYE TESTİ, TESTLER, 9.SINIF HİKAYE TESTİ, 10.SINIF HİKAYE TESTİ


MEB 2016 - 2017 KAZANIM KAVRAMA TESTİ 9. SINIF TÜRK EDEBİYATI KAZANIM KAVRAMA TESTİ MEB 2016 - 2017 Adı Soyadı Sınıf No :.........................................................

HİKÂYE (TARİHÎ GELİŞİM - TÜR ÖZELLİKLERİ - OLAY VE DURUM HİKÂYESİ)

1. Onun hiçbir hikâyesinde belirli vak’a, tahlil, tip, karakter aramayız. Onun her hikâyesi hatıralar sarnıcına rastgele daldırılmış bir avuçtur. Parmaklardaki temiz ıslaklığa ve taze serinliğe bakınız. Şuura düşen damlalar, birer hikâye unsuru değil, şiirdir. Bu parçada aşağıdaki hikâyecilerin hangisinden söz edilmiş olabilir?
A) Ömer Seyfettin B) Refik Halit Karay C) Orhan Kemal
D) Sait Faik Abasıyanık E) Ahmet Mithat Efendi


2. Modern hikâye türü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Modern anlamda hikâye türünün kurucusu İtalyan yazar Boccacio kabul edilmektedir.
B) Edebiyatımızda ilk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmiştir.
 C) Temelde olay ve kesit öykücülüğü şeklinde iki türü vardır.
D) Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay ve durumlar anlatılır.
 E) Manzum, mensur ya da manzum-mensur şekilde yapılandırılmışlardır.


3. Aşağıdakilerden hangisi hikâye türü ile ilgili yanlış bir bilgidir?
 A) İçerikte ayrıntılandırmaya gidilmez. B) Anlatımda yalınlık ve yoğunluk görülür.
C) Öğretme ve yol gösterme esastır. D) Yapı unsurları sınırlandırılmıştır.
 E) Olay, durum, halk hikayesi, manzum hikâye ve ben merkezli hikâye gibi türleri vardır.


4. Aşağıdakilerden hangisinde olay ve durum hikâyesinin diğer isimleri bir arada verilmiştir?
A) Yapay - Doğal B) Maupassant - Çehov
C) Klasik - Romantik D) Bütün - kesit E) Uzun - kısa


5. Belirli bir başlangıcı ve sonu olan bu tarz hikâyelerde olayın ön plana çıktığını açıkça söyleyebiliriz. Serim, düğüm, çözüm planında yazılan bu hikâyeler gerilime dayalı, merak unsurunun öne çıktığı hikâyelerdir ve edebiyatımızda 19. yüzyıldan sonra örnekleri verilmeye başlanmıştır. Bu parçada sözü edilen hikâye türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kesit hikâyesi B) Ben merkezli hikâye C) Manzum hikâye
D) Maupassant hikâyesi E) Halk hikâyesi


6. I. Hikâyelerde anlatılanlar dar bir zamanı kapsar. II. Kişilikler çoğu zaman tek boyutlu çizilir. III. Tüm hikâyeler serim, düğüm çözüm planına uygun yazılır. IV. Olmuş ya da olabilecekler anlatılır. V. İnsan hayatına dönük türlü çatışmalar üzerinde kurgulanır. Numaralanmış cümlelerin hangisinde modern hikâye türü ile ilgili bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 7. Durum hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Belirli bir başlangıcı ve sonu olmayan hikâyelerdir. B) Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin’dir. C) Çehov tarzı hikâyecilik olarak da bilinir. D) Hayatın bir kesiti kendi doğası içinde ele alınır. E) Anlatımda gerçekçilik ve samimiyet esastır. 8. Aşağıdaki eserlerden hangisi Türk edebiyatında modern öykünün ilk örneklerinden biri değildir?
A) Müsameretname B) Harap Mabetler C) Letaif-i Rivayat
D) Küçük Şeyler E) Kıssadan Hisse9. I. Modern hikâyenin ortaya çıkmasında realizm akımı çok etkili olmuştur. II. Hikâyeler okuyucuları açısından duygulandırmak, hissettirmek, sezdirmek, hatırlatmak gibi işlevlere sahiptir. III. Tanzimat döneminde yazılan “Letaifi Rivayat” adlı hikâye Batı tarzında hikâyeciliğin edebiyatımızda ilk örneğidir. IV. Memduh Şevket Esendal, Refik Halit Karay, Sait Faik Abasıyanık, Halikarnas Balıkçısı ve Mustafa Kutlu gibi isimler modern hikâyeciliğin edebiyatımızdaki başarılı temsilcilerinden birkaçıdır. V. Hikayeler; mektup, günlük, anı, gezi yazısı biçiminde kurgulanabilir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde hikâye türü ile ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
10. Özellikle oltacılar çok sever bu gölü. Balığı boldur çünkü. Lezzetlidir. Göle gelir gelmez önce oltalarını atarlar. Öğleye kadar yiyecekleri balığı tutmak için acele ederler. Yakındaki kasabalılar gölden balık tutmaz. Asla yemezler. Böyle olunca da gölün balığı şehirli meraklılara kalır. Onlar da hafta sonu oldu mu akın akın koşarlar. Kimi cumartesi akşamdan gelip çadır kurar, gece de kalır. Böylece daha çok balık tutup, daha çok stres atarlar ve daha sakin bir kafayla dönerler işlerine. Ama onların bu merakı kasabalı için işkence gibidir. Bu metin parçası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anlatma esasına bağlı bir metin parçasıdır.
B) Metnin serim bölümünden alınmıştır.
C) Bir durum hakkında bilgi verilmiştir.
 D) Hareketli betimleme yapılmıştır
E) Gerçekçi üslupla yazılmıştır.11. Olay ve durum hikâyeciliğiyle ilgili aşağıda verilen karşılaştırma cümlelerinden hangisi yanlıştır? A) Olay öyküsü, klasik öykü; durum öyküsü kesit öyküsü olarak da bilinir.
B) İki öykü türünde de gerçekçilik ön plandadır.
C) Olay öykücülüğünde hadise belirli bir serim-dü- ğüm-çözüm bağlamı içerisinde verilirken durum öykü- cülüğünde kurgu bu düzenlilikte olmayabilir.
 D) Maupassant tarzı hikâye zamanla yerini Çehov tarzı hikâyeye bırakmıştır.
E) Durum hikâyeciliği olay hikâyeciliğine göre daha iddiasız ve sıradan yaşam ayrıntıları üzerine odaklanır.12. Aşağıdaki metin parçalarından hangisinde öyküleyici bir anlatım yoktur?
A) Çatı katındaki evin mutfağı çok küçüktü. İki kişinin içinde çarpışmadan hareket etmesi olanaksızdı. Mutfağa gül ağacından yapılmış bir masa konulmuştu. Yer sorunu nedeniyle sandalye yerine taburelerde oturulurdu.
B) En sonunda anne oğlunun göz kapağına çok az oksijenli su damlattı, kurulayıp üzerine beyaz bir merhem sürdü ve göz kapağını gazlı bir bezle adamakıllı örttü. Plasterle yapıştırıp gazlı bezi kapadı…
C) Yürüyordum. Yürüdükçe de açılıyordum. Evden kızgın çıkmıştım. Belki de tıraş bıçağına sinirlenmiştim. Olur, olur! Mutlak tıraş bıçağına sinirlenmiş olacağım.
D) Amsterdam Hollanda’nın başkenti. Kuzey Denizi kıyı- sında bulunan bu kent, yaklaşık 90 adanın üzerinde kurulu. Bu kentteki kanalların toplam uzunluğu 100 kilometreyi geçiyor. Kentte 1500’e yakın köprü yer alıyor.
E) Demirci anladı, ses çıkarmadı, duvardan üç beş halka aldı, sanatına vakıf bir adam sükunetiyle değneğe taktı. Lakin genç adam, usul hilafına, değneğin yan tarafına bir halka daha taktırmak istiyordu. Çilingirle aralarında mubahese başladı. Çilingir, “Olmaz” dedi, “Bunun usulü böyledir.”.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "HİKAYE KONUSU TESTİ"

Back To Top -->