Gelişmekte olan bir ülkede nüfus artış hızının azalması ne gibi sonuçlar doğurur

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

Gelişmekte olan bir ülkede nüfus artış hızının azalması ne gibi sonuçlar doğurur, Gelişmekte olan bir ülkede nüfus artış hızının azalması, Gelişmekte olan bir ülke, COĞRAFYA SORULARI,

Gelişmekte olan bir ülkede nüfus artış hızının azalması ne gibi sonuçlar doğururGenç nüfus bir ülke için avantajdır ancak ülkenin ekonomik yapısı bu nüfusu kaldırabilecek yapıda ise.Ülkenin öz kaynakları ülke nüfusunun ihtiyaçlarına cevap verebiliyorsa genç nüfus yatırımları destekleyen üretken rekabeti arttıran bir rol oynar.Aksi takdirde bir ülke için çeşitli ekonomik ve sosyal sorunlara yol açar.


Tasarruflar azalır,Kişi başına düşen gelir azalır,üretimin azalması, devletin yatırım giderlerinin artmasına yol açar.Ülke nüfusu dinamik yapısını kaybeder buda yatırımlar için olumsuz sonuçlar doğurur.

Yaşlı nüfus oranının artması(Bağımlı nüfus oranının artması), Genç ve eğitilebilir nüfus oranının azalması,Aktif(çalışan ve çalışabilecek) nüfus oranının azalması, Ülkenin savunma gücünün azalması,Sosyal güvenlik sisteminde sorunların ortaya çıkması, devletin vergi gelirleri azalır,


Günümüzde insan nüfusunun 7 milyarı geçtiği tahmin edilmektedir. İnsanlığın başlangıcından beri süregelen bu artış kimi uzmanlar için büyük bir potansiyel olarak görülürken, kimi araştırmacılar bu durumun oluşturacağı ciddi felaket senaryoları öne sürmüştür. (Ör: Malthus) Demografik yapı ülkelerin gelişmişlik düzeylerini etkileyebildiği gibi ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle bağlantılı olarak da belli nüfus artış oranları göze çarpmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde genellikle yüksek nüfus artışı görülürken bu oran gelişmişlik düzeyiyle ters orantılı olarak azalmaktadır. Nüfus artış hızında meydana gelecek değişim ülkelerin kalkınma düzeyini ve sosyal politikalarını etkileyebilmektedir. Gelişmekte olan bir ülkede nüfus artış hızının artması, olumsuz bir sonuç olarak kalkınma düzeyinin azalması manasına gelebilmektedir. Nüfus artış hızının artıyor olması devletin üzerine ekstra yük bindirebilmektedir. İş hayatına katılmayan 0-25 yaş arası gruptaki artış devletin eğitim, sağlık vb. gibi sosyal harcamalarının artmasına neden olacaktır. Devlet yatırım ya da tasarruf gibi kalemlerden kısmak durumunda kalacaktır. Bunun yanı sıra artan nüfus yoğunluğundan dolayı şehirlerde hayat şartları zorlaşırken, insanlar altyapı ve konut konusunda sorun yaşayacaklar, temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda sıkıntı çekeceklerdir. Bununla beraber gecekondulaşma artacak çevre, gürültü kirliliği gibi sorunlar daha çok meydana çıkacaktır. Bu artış hızındaki değişimi olumlu yönde değerlendirebilmek ise daha uzun vadeli sonuçlar vermektedir. Devlet bu nüfus potansiyelini verimli değerlendirebilirse, ihtiyacı olan ve gelişmişlik düzeyini önemli ölçüde ilgilendiren nitelikli iş gücüne sahip olabilir. Bu sayede vergi gelirlerinde, katma değerde ve gayri safi yurt içi hasıla da artış meydana gelir.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "Gelişmekte olan bir ülkede nüfus artış hızının azalması ne gibi sonuçlar doğurur"

Back To Top -->