DERSKONUM.COM


Cumhuriyet dönenimde yazılan öğretici metinlerin genel özellikleri nelerdir?

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

Cumhuriyet dönenimde yazılan öğretici metinlerin genel özellikleri nelerdir, Cumhuriyet dönenimde yazılan öğretici metinlerin genel özellikleri, SORU-CEVAP, 


Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinler

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında öğretici metinlerin özellikleri şunlardır:

Öğretici metinler bakımından bu dönemde büyük ilerlemeler kaydedilmiş; deneme, makale, gezi yazısı, hatıra, fıkra, eleştiri… alanlarında önemli eserler verilmiştir.

Bilgi verme, düşündürme, açıklama amaçlanmış; metnin yapısı dil ve anlatımı, kullanılan motifler bu amaçlara göre belirlenmiştir.

Kurtuluş Savaşı’dan yeni çıkmış olan ülkenin Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda büyük bir kalkınmaya girişmesi sonucunda millete ve milletin kültürüne yönelinmiş, Anadolu ve Anadolu insanı konu edilmiştir.

Öğretici metinlerde günlük konuşma dilindeki Türkçe sözcükler, halk söyleyişlerindeki tamlamalar kullanılır; Arapça ve Farsça sözcüklere fazla yer verilmez.

Bu dönem yazarları, öğretici metinlerde terim ve kavramları, gündelik hayata ait sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak edebi bakımdan güçlü bir anlatıma ulaşmayı amaçlarlar.

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı öğretici metinlerinde yazı dilinin konuşma diline yaklaştırılması, açık ve sade bir dilin kullanılması daha fazla okura ulaşılmasını sağlamıştır.

Cumhuriyet Döneminde Oluşturulan Öğretici Metinlerde Yapı, Dil – Anlatım ve Tema:

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında oluşturulan öğretici metinler dil ve anlatım açısından, iyi bir metinde olması gereken; açıklık, duruluk, yalınlık, akıcılık gibi özellikleri taşır. Metinlerin anlatımında dil sade ve tutarlıdır. Çünkü okuyucu kitlesi olarak Anadolu insanı hedeflenmiştir. Süslü ve sanatlı söyleyişler bu dönem ürünlerinde yer almamaktadır. Eserlerde yaşayan Türkçe kullanılmıştır. Sadeleşen Türkçe sayesinde daha fazla okura ulaşılmıştır.

Cumhuriyet dönemi öğretici metinlerinde ele alınan sosyal hayat unsuru, batı kültür ve medeniyetinin örnek alınmasıyla oluşturulmaya çalışılan sosyal hayattır. Bu dönemde eserlerde batılılaşmanın fikrî alt yapısı hazırlanırken yanlış batılılaşmaya da karşı durulmuştur.

Cumhuriyet dönemi öğretici metinlerinde yapı belli bir tema etrafında bir araya gelen birimlerin oluşturduğu yapıdır. Bu yapı oluşturulurken; düz yazı tercih edilmiş, düşünceler giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan bir plan dâhilinde ifade edilmiştir.

Yine bu döneme ait öğretici metinlerde tema olarak milli konular, Anadolu’ya yönelme ve doğru bir şekilde gerçekleştirilecek batılılaşma düşüncesi eserlerde işlenmiştir.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "Cumhuriyet dönenimde yazılan öğretici metinlerin genel özellikleri nelerdir?"

Back To Top -->