DERSKONUM.COM


8.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB Sayfa 35 36, 37, 38, 39, 40

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

8.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI, 8.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB YAYINLARI 2017-2018, 8.SINIF TÜRKÇE KİTAP CEVAPLARI MEB SAYFA 35-40, 

8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dörtel Yayınları Sayfa 35 2. Tema AtatürkHazırlık Soruları ve Cevapları


TEMAYA HAZIRLIK

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 35 Cevabı
• Atatürk’ün yazdığı eserlerin adlarını söyleyiniz.
 • Cevap: Nutuk
• Atatürk’ün kişilik özellikleriyle ilgili neler biliyorsunuz? Başlıklar hâlinde söyleyiniz.
 • CevapAtatürk; ileri görüşlü,  cumhuriyetçi, idealist ve eğitime önem veren bir devlet adamıydı.
• Atatürk, akılcılık ve bilime verdiği önemi hangi sözüyle ifade etmiştir?
 • Cevap: “ilim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır.Yalnız ilmin ve fennin, yaşadığımız her dakikadaki safhalarının gelişimini anlamak ve ilerlemeleri zamanında takip etmek şarttır.”
• Atatürk ilkelerinin adlarını söyleyiniz.
 • Cevap: Halkçılık, laiklik, cumhuriyetçilik, devletçilik, milliyetçilik, inkılapçılık
• Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni neden gençlere emanet etmiştir?
 • CevapÇünkü Türkiye Cumhuriyetine gençlerin sahip çıkacağını düşünmüştür.
• Atatürk’ün insan, millet ve yurt sevgisini anlatan anılarından örnekleri sınıfa getiriniz.
 • Cevap: Mustafa Kemal Atatürk’ün ayağının altına bir savaş sonrasında gittiği bir ortamda başka bir ülkenin bayrağı serilmiştir. Ancak Atatürk, millete ve ülkeye saygı göstererek o bayrağı kaldırtmıştır.
• Atatürk, eğitim – öğretim alanında ne tür yenilikler yapmıştır? Sınıfta tartışınız.
 • Cevap: Tüm eğitim kurumlarını Milli Eğitim Bakanlığına bağlamıştır. Kız ve erkek öğrencilerin bir arada eğitim göreceği karma eğitimi getirmiştir.
 • 8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dörtel Yayınları Sayfa 36, 37, 38, 39, 40, 412. Tema Atatürk’ün Kişiliği Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

  ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ

  1. ETKİNLİK

  8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 36 Cevabı
  Aşağıdaki soruların altına okuduğunuz metnin öncesi veya sonrasına ait kurgular yapıp metindeki ipuçlarından yararlanarak tahminlerinizi yazınız.
  Atatürk, otomobile binmesini isteyenlere ne söylemiş olabilir?
  • Cevap: Milleti tarafından çok sevildiğini ve bunun çok güzel bir duygu olduğunu söylemiş olabilir.
  Atatürk, köylerin ne halde olduğunu bilmeyen gençlere ne söylemiştir?
  • Cevap: Gençlere isyancıların köy köy dolaşmak için tahsisatlarının olup olmadığını sormuştur.
  Atatürk, bando ekibini getirmeyen yaverine ne cevap vermiş olabilir?
  • Cevap: Bandonun Türk milletinin bir parçası olduğunu söylemiş olabilir.

  2. ETKİNLİK

  8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 37 Cevabı
  Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Aynı kelimelerin sözlük anlamlarını da yazınız. Tahminlerinizle kelimelerin sözlük anlamlarını karşılaştırınız.
  Set
  • Tahminlerim: Koruma yeri
  • Sözlük Anlamları: Toprağın kaymasını ve suyun akmasını engellemek için yapılan kalın duvar
  Kordon
  • Tahminlerim: İp
  • Sözlük Anlamları: Genellikle ipten yapılmış kalın ip
  Döviz
  • Tahminlerim: para
  • Sözlük Anlamları: Ülkeler arası ödemelerde kullanılan para, çek, poliçe
  Halk
  • Tahminlerim: Bir ülkede yaşayan insanlar
  • Sözlük Anlamları: Aynı ülkede yaşayan aynı kültüre sahip olan insna topluluğu
  Şefkatli
  • Tahminlerim: Sevgili
  • Sözlük Anlamları: Sevecen

  3. ETKİNLİK

  Atatürk’le ilgili aşağıdaki metinleri okuyunuz. Metinlerde, onun hangi özelliğinin belirtildiğini yazınız.
  Mustafa Kemal, hırpalanmış, silahı elinden alınmış olan milletle el ele tarihte bir devir açmak için mücadeleye atıldı ve mücadelesinde, ruh kudretinin, dünya üzerindeki bütün silahlardan üstün olduğunu ispat etti. Prof. Herbert MALTIG (Harbırt Maltıg)
  • Cevap: Vicdanlı ve cesur
  Dünya çapında büyük bir asker diye bilinen Napolyon, en sonunda başkalarına yenilmiş, yine ünlü bir Fransız komutanı olan Mareşal Foş, Birinci Dünya Savaşı’nda düşmanlarını başkalarıyla yenmişti. Atatürk ise dünyayı yenenleri yendi.
  İsmail Habip SEVÜK
  • Cevap: Başarılı savaşçı bir komutan

  4. ETKİNLİK

  8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 38 Cevabı
  Falih Rıfkı Atay’m hayatıyla ilgili öğrendiklerinizi yazınız.
  • Cevap: Türkiye Cumhuriyeti için büyük işler yapan bir yazar ve devlet adamıdır.

  5. ETKİNLİK

  Öğretmeninizin, Atatürk’le ilgili okuduğu anıyı kendi cümlelerinizle yeniden yazarak metin oluşturunuz.
  • Cevap

  6. ETKİNLİK

  8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 39 Cevabı
  Aşağıda, Atatürk’ün kişilik özelliklerinden birkaçı verilmiştir. Bu kişilik özelliklerini anlatan özlü sözlerini, örnekte olduğu gibi bulup yazınız.
  • Cevap:
  Özlü söz: “Ben bir işte nasıl başarılı olacağımı düşünmem. O işe neler engel olur diye düşünürüm. Engelleri kal- ö= dırdım mı iş kendi kendine yürür.” M. Kemal ATATÜRK
  Kararlı ve mücadeleci oluşu
  *****************
  Özlü söz:
  Disiplinli oluşu: “Ben kalpleri kırarak değil, kazanarak hükmetmek isterim.”
  Özlü söz:*****************
  İleri görüşlü oluşu: ”…Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz. Onların (Dış Türklerin) bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli…
  *****************
  Özlü söz:
  Lider oluşu: “Milleti aldatmayacağız! Millete, daima ve daima gerçeği söyleyeceğiz. Belki hata ederiz, yanlış şeyleri gerçek zannederiz. Fakat millet onu düzeltsin.”
  *****************
  Özlü söz:
  Vatan ve milletini çok sevmesi: “Bir ulus, bir toplum yalnız bir kişinin çabası ile adımcık bile atamaz.”
  *****************
  Özlü söz:
  İnsan sevgisi ve evrensel görüşlere sahip olması: “Artık insanlık kavramı, vicdanlarımızı arıtmaya ve hislerimizi yüceleştirmeye yardım edecek kadar yükselmiştir…”
  *****************

  7. ETKİNLİK

  8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 40 Cevabı
  Aşağıda, noktalama işaretleriyle ilgili hatırlatıcı açıklamalar verilmiştir. Bu açıklamalara uygun örnekler yazınız.
  • Yazıda satır başına alman konuşmaları göstermek için uzun çizgi kullanılır.
  • Cevap: – Benimle mi geleceksin?
  • Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır.
  • Cevap: “Sizinle bir daha görüşmek istemiyorum.” dedi.
  • özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır.
  • Kendinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna iki nokta konur.
  • Cevap: Örneğin: çilek ve karpuz yaz meyvesidir.
  • Kendinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonuna iki nokta konur.
  • Cevap: Ünlem: heyecan bildirmeye yarayan bir noktalama işaretidir.

  8. ETKİNLİK

  8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 41 Cevabı
  Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsilerin altını çiziniz. Bunların cümlede tek başına mı, kelime grubu biçiminde mi görev üstlendiğini yazınız.
   Okulun açılışına mahalle sakinlerinin ilgisi yoğundu.
  • Cevap: Dolaylı tümleç olarak
  • Okuması yazması olmayan insanlar iş bulamıyorlar.
  • Cevap: Belirtili nesne olarak kullanılmıştır.
  • Şiir okuyuş tarzınızı çok beğeniyorum.
  • Cevap: İsim olarak kullanılmıştır.
  • Okullardaki kitap okuma saatlerine herkes uymalıdır
  • Cevap: İsim görevinde kullanılmıştır.
  • Bu konuda daha çok düşünmekte yarar var.
  • Cevap: Dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır.
  • Bu geziye katılmanız çok yararlı olacak.
  • Cevap: İsim olarak kullanılmıştır.

  9. ETKİNLİK

  Aşağıdaki isim – fiilleri kullanarak birer cümle kurunuz. Bu isim – fiiller, kurduğunuz cümlelerde hangi öge görevindedir? Yazınız.
  Bitmek
  • Cevap: Bu iş bugün bitmek zorunda. = Dolaylı tümleç
  Görüş
  • Cevap: Bu gün görüş günü. = Zarf tümleci
  Bakmak
  • Cevap: Bakmak, görmekten daha kolaydır. = Özne
  Çalışma
  • Cevap: Çalışma saatleri esnekmiş. = Özne
  Sevmek
  • Cevap: Sevmek çok zormuş. = Özne
  Dinleme
  • Cevap: Dinleme yapmayacaklarmış. = Belirtisiz nesne
  Gülüş
  • Cevap: Gülüşü her şeye bedel. = Belirtili nesne
  Görmek
  • Cevap: Görmek çok güzel. = Özne
 • KİTABIN TÜM CEVABI ÇİN TIKLAAAA

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "8.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI MEB Sayfa 35 36, 37, 38, 39, 40"

Back To Top -->