Sponsorlu Bağlantı

2019 11.SINIF DİL VE ANLATIM SORUMLULUK SINAV SORULARI EYLÜL-ŞUBAT

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF DİL VE ANLATIM SORUMLULUK SINAV SORULARI
11.SINIF DİL VE ANLATIM SORUMLULUK SINAV SORULARI 2017-2018 EYLÜL-ŞUBAT-HAZİRAN DÖNEMİ, 11.SINIF DİL VE ANLATIM SORUMLULUK SINAV SORULARI, SORUMLULUK SINAVLARI,11.SINIF DİL VE ANLATIM SORUMLULUK SINAV SORULARI, 11.SINIF DİL VE ANLATIM SORUMLULUK SINAV SORULARI 2018, EYLÜL-ŞUBAT 2019 2020,11.Sınıf Dil ve Anlatım Sorumluluk Sınav Soruları 2019 İndir, 11.SINIF DİL VE ANLATIM SORUMLULUK SINAVI, 11.SINIF DİL VE ANLATIM SORUMLULUK SINAV SORULARI, sınav soruları aşağıdadır .. 

T.C
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
..........................ANADOLU LİSESİ
2017–2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EYLÜL DÖNEMİ 11.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ
SORUMLULUK SINAVI SORU TUTANAĞI

Sınav Tarihi     : 21.09.2017               Sınav Saati      : 14.00
Sınav Süresi    : 40 Dakika                 Dersin Adı       : Dil ve Anlatım                      Sınıflar: 11
Soru
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Puan
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Komisyonumuz sorumluluk sınav sorularını hazırlamak üzere 21/09/2017 tarihinde saat 11.00 da toplanıp, aşağıdaki soruları Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre hazırlamıştır.

Sınav Kom. Bşk.                                                   Üye                                                  Üye
                                    SORULAR
11.SINIF DİL VE ANLATIM SORUMLULUK SINAV SORULARI 
DİĞER TÜM SORUMLULUK SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ..
1.      Sanat metinleri ile öğretici metinleri beş maddede karşılaştırınız.

2.      Aşağıdaki cümlenin öğelerini bulunuz.
A-Ahmet, yarınki sorumluluk sınavda başarılı olmak için tüm notları ezberlemiş.
B-Vatan, bayrak ve millet bir insanın sahip olduğu en büyük değerdir.

3.      Aşağıda verilen kelimelerindeki ses olaylarını bulunuz.
*Hissettiklerimi  *anladığım  *başlıyoruz * biricik

4.      Anı ve Günlük nedir? Kısaca tanımlayınız.

5.      Haber yazılarındaki 5N1K kuralındaki kısaltma şeklinde verilen harflerin karşılıklarını yazınız.

6.      Aşağıda verilen tanımların karşılığını yazınız.
A>Gezilip görülen yerle ilgili bilgi ve gözlemlerin anlatıldığı yazılara denir.
B> Bir üne kavuşmuş, tanınmış insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yalın bir dille, tarafsız bir görüşle yazılan inceleme yazılarına denir. 
C>Gazete ve dergilerde yayımlanan güncel, siyasal, toplumsal sorunları ele alan yazılardır.
D>Bir konuda bilgi verirken veya bir gerçeği savunurken, türlü kanıtlardan faydalanan bilimsel biçimde inceleyen, kişisel düşüncelere yer vermeyen gazete ve dergi yazılarına denir.
E>Bir yazarın belli bir konuya ilişkin kişisel duygu ve düşüncelerini anlattığı metinlere denir.

7.      Aşağıda yer alan bilgilerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
 (     ) Amacı bilgi vermek olan metinlere “öğretici metinler” denir.
 (     ) Dilekçeye, gönderilen makam ve yer adıyla başlanır.
 (     ) Gezi yazısının divan edebiyatındaki  karşılığı ”ruzname”dir.
 (     ) Roman anlatmaya bağlı metinler içerisinde yer alır.
 (     ) Modern Türk tiyatrosunun en önemlilerinden biri de Hacivat-:Karagöz’dür. 

8.      Aşağıda verilen edebi türlerin karşısına bir örnek eser adı yazınız.
A) MEKTUP
B) GEZİ YAZISI
C) ANI
D) SOHBET
E) ELEŞTİRİ

9.      Aşağıda verilen cümlelerde parantezle boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız.
Anıları yazmanın belli bir çağı var mıdır ( ) Genellikle yaşlılık dönemi gösterilir bu çağ için ( ) Çünkü yaşlılığın bir belirtisi de kişinin gözlerini geleceğe değil,  geçmişe çevirmiş olmasıdır (  ) Bir yazarın ( ) “Gençler umutlarla, yaşlılar anılarla yaşar, “sözü de bu görüşü destekler ( )

10- Aşağıdaki cümlelerde geçen anlatım bozukluklarının nedenini yazarak cümleyi doğru bir şekilde tekrar yazınız.
a) Bu, kendi resimleri için açtığı ilk kişisel sergisi olacağı için çok heyecanlıydı.
b) Teknoloji ne kadar artarsa da el emeğinin önemi azalmıyor.CEVAPLAR
T.C
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
......................... ANADOLU LİSESİ
2017–2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EYLÜL DÖNEMİ 11.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ
SORUMLULUK SINAVI SORU TUTANAĞI
Sınav Tarihi         : 21.09.2017                        Sınav Saati          : 14.00
Sınav Süresi         : 40 Dakika                          Dersin Adı            : Dil ve Anlatım                  Sınıflar: 11
Soru
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Puan
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10


Sınav Kom. Bşk.                                                       Üye                                                     Üye
CEVAPLAR
CEVAP:1(1*10=10p)


Bilimsel Metinler
*Bilgi vermek amacıyla yazılır.
*Gerçeklik vardır.
*Üslup kaygısı yoktur.
*Açıklayıcı, tamamlayıcı gibi anlatım türleri kullanılır.
*Dil göndergesel işlevindedir.
Sanatsal Metinler
*Estetik zevk ve duygu vermek amacıyla yazılır.
*Kurmaca gerçeklik vardır.
*Üslup kaygısı vardır.
*Betimleyici ve öyküleyici gibi anlatım türleri vardır.
*Dil sanatsal işlevindedir


.


CEVAP: 2
A- Özne       Zarf Tümleci    Belirtili nesne       Yüklem               (8p)        B-Özne      Yüklem (2p)

CEVAP:3
**-Hissettiklerimi : Ünsüz Türemesi,Ünsüz benzeşmesi   (2+2=4p)        **-Anladığım: Ünsüz yumuşaması(2p)
-başlıyoruz Ünlü daralması  (2p)                                                               **-biricik(2p)

CEVAP:4
ANI: Bir kimsenin, özellikle tanınmış kişilerin yaşadıkları dönemde gördükleri ya da yaşadıkları ilginç olayları gözlemlerine ve bilgilerine dayanarak anlattıkları yazı türüdür. (5)
GÜNLÜK: Bir kimsenin düzenli olarak, günlük olaylarla ilgili yorumlarını, bunlardan kaynaklanan o günkü anlayışlarını, düşüncelerini, üstüne tarih atarak kaleme aldığı kısa yazılara “günlük” veya “günce” denir.(5p)

CEVAP:5
                *NE?,NE ZAMAN?, NEREDE?, NASIL?, NİÇİN? VE KİM? (10p)

CEVAP:6
                A-GEZİ YAZISI                  B-BİYOGRAFİ                   C-FIKRA              D-MAKALE         E-DENEME (2*5=10p)

CEVAP:7
            D-D-Y-D-Y  (2*5=10p)

CEVAP:8
A) MEKTUP : ŞİKAYETNAME
B) GEZİ YAZISI: SEYEHATNAME
C) ANI : ÖMER’İN ÇOCUKLUĞU
D) SOHBET: EŞREF SAAT
E) ELEŞTİRİ: TAHRİB-İ HARABAT
(2*5=10p)

CEVAP:9
(?)--(.)--(.)--(:)-- (.) –(2*5=10p)

CEVAP:10
a) Bu, kendi resimleri için açtığı ilk kişisel sergisi olacağı için çok heyecanlıydı. (kendi kelimesi gereksiz sözcük kullanımı)
b) Teknoloji ne kadar artarsa da el emeğinin önemi azalmıyor.(Teknoloji artmaz ilerler veya gelişir. Yanlış kelime kullanımı.)

                                                               (5*2=10p)

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "2019 11.SINIF DİL VE ANLATIM SORUMLULUK SINAV SORULARI EYLÜL-ŞUBAT"

Back To Top -->