DERSKONUM.COM


MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ BOŞLUK DOLDURMA ÇALIŞMA KAĞIDI 3

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

BOŞLUK DOLDURMA, ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT, MİLLİ EDEBİYAT ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ÇALIŞMA KAĞITLARI,

 Millî Edebiyat Dönemi'yle ilgili aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
a. Bu devir hikâye ve romanlarının en önemli özelliği……………………. ile yazılmış olmalarıdır.

b. Siyaset alanındaki "halka doğru" hareketi, edebiyatta ………………………………………düşüncesinin doğmasına yol çmıştır.

c. Bu dönem sanatçıları, hikâyelerini ………………………..tekniğine göre yazmış, olay unsurunu hikâyenin merkezinekoymuşlardır.

d. Millî Edebiyat öykü ve romanı,……………………………… akımının etkisiyle kaleme alınmıştır.
e. Yurdun her köşesinde yaşanmış olayları ve kişileri ele alıp işlenmiş ve böylece “…………………………..” çığırınıaçmışlardır.

f. Romanlarda ……………………………………………………………… düşünce akımının etkileri görülmüştür.

g. Millî dil anlayışını benimseyerek,…………………………………. edebi eserlere aktarmışlardır.

h. Cümleler Türk dil yapısına ………………………………… cümlelerdir.

ı. Ömer Seyfettin "Forsa" hikâyesinde ………………………………….. metin aracılığıyla vermiştir.

j. ………………………….Kurtuluş Savaşı’nı anlatan ilk romandır.

cevaplar
a. sade dil b. ulusal kaynaklara dönme
c. Maupassant d. realizm ve natüralizm e. Memleket Edebiyatı
f. Türkçülük g. konuşma dili h. uygun ve kısa ı. millî duyarlılığı, vatan
sevgisini
j. Ateşten Gömlek

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ BOŞLUK DOLDURMA ÇALIŞMA KAĞIDI 3"

Back To Top -->