MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SANATÇILARI ÇALIŞMA KAĞIDI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SANATÇILARI ÇALIŞMA KAĞIDI, MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT ÇALIŞMA KAĞITLARI, ŞAİRLER,YAZARLAR,


İnceleme, makale, didaktik şiir, manzum destan, masal, türlerinde eserler vermiştir. Türk sosyolojisinin kurucusu olarak görülmüştür. Türk mitolojisini, folklorunu şiirlerinde yansıtmıştır. Millî Edebiyat hareketinin öncülerindendir. Türkçülük akımını sistemleştirmiş ve Türk millîyetçiliği fikrini "Türkiyecilik", "Oğuzculuk ve Türkmencilik", "Turancılık" devrelerine ayırmıştır. Saray edebiyatının karşısına halk edebiyatını koymuştur.
KİMDİR ?

Divan şiirini modernleştirerek yeni bir şiir tarzı oluşturmuştur. Millî Edebiyat Dönemi'nde
yaşamasına karşın şiirlerinde bu hareketin özelliklerini yansıtmamıştır. Bir tek şiiri dışında bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Parnasizm ve sembolizm akımlarından etkilenmiştir. Neo-klasik bir şair olarak tanınmıştır. Saf şiirin temsilcilerindendir.
KİMDİR ?İslamcılık akımının önemli bir temsilcisidir. Tüm eserlerini aruz ölçüsüyle
yazmıştır. Edebiyatta sanat için sanat anlayışına karşı çıkar. Edebiyatta özgünlüğü ve millîliği savunan şair, Batılılaşma konusunda Tevfik Fikret'le çatışmıştır. Toplumun yaşamını yansıtan manzum hikâyeleri ile ünlüdür. Millî şairimizdir.
KİMDİR ?


Faydayı esas aldığından  eserleri sanat yönünden zayıftır. Anadolu halkının duygularını, acılarını şiirlerinde dile getirmiştir. Şiirlerini sade bir dille ve hece ölçüsüyle yazmıştır. Türk Yurdu dergisinin kurucuları arasında yer alır. Dörtlük geleneğinin dşına çıkarak üçlü, altılı, sekizli bentlerden oluşan şiirler yazmıştır. Türkçülük akımının önde gelen isimlerindendir.
KİMDİR ?CEVAPLAR: ZİYA GÖKALP-YAHYA KEMAL-MEHMET AKİF ERSOY-MEHMET EMİN YURDAKUL

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SANATÇILARI ÇALIŞMA KAĞIDI"

Back To Top -->