MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI ÇALIŞMA KAĞIDI 3

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ ÇALIŞMA KAĞITLARI, MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI ÇALIŞMA KAĞIDI,


Aşağıdaki bilgilerin doğru veya yanlış (D - Y) olduğunu kutucuklara işaretleyiniz.
ETKİNLİK-3

ı. Mehmet Akif ve Yahya Kemal Millî Edebiyat Dönemi’nde yaşamalarına rağmen, akımın içine dahil
olmayıp bağımız olarak ürün vermişlerdir.

e. Ahmet Haşim “Turancılık” düşüncesi ile tüm dünyada yaşayan Türkleri bir bayrak altında toplamayı
amaç edinmiş, daha sonraki yıllarda “Türkiye Türkçülüğü” düşüncesine yönelmiştir.

c. Manzum hikâyelerde daha çok aşk, tabiat, gurbet duyguları işlenmiş ve doğal güzellikler tasvir edilmiştir.

a. Millî Edebiyat Dönemi’nde aruz ve hece ölçüsü kullanılmasına karşın, konu ve tema seçiminde yerli
unsurların tercih edilmesi anlayışı önemini yitirmiştir.

k. Mehmet Akif Ersoy, manzum hikâye türünde eser vermiş, Tevfik Fikret’e göre konuşma diline
özgü söyleyişleri daha başarılı bir şekilde kullanmıştır.

g. Sade dil ve hece ölçüsüyle yazılan şiirde; halk şiirine ilgi duyulmasına karşın kullanılan nazım biçimlerinde eşitlilik görülür. Üç, dört, beş, altı, yedi dizeden oluşan bentler, Batı kaynaklı sone ve yeni kalıp ve şekiller kullanılmıştır.

b. Millî Edebiyat Dönemi’nde halkın yaşama tarzını ve değerlerini anlatan manzumeler yazılmış, manzumelerdeki anlatıma konuşma dilinin tüm sıcaklığının yansıdığı görülmüştür.

j. Saf şiirde, kelime veya birimlerin yer değiştirmesi veya atılması şiirin anlamında değişikliğe neden
olur.
d. Ziya Gökalp merkezli şiir anlayışında yazılan şiirlerde genellikle sanatlı bir dil kullanılmış ve hece
ölçüsü yerine aruz ölçüsü tercih edilmiştir.

f. Mehmet Akif, Ahmet Haşim, Yahya Kemal aruz vezni ile çok önemli eserler meydana getiren sanatçılardır.

h. Millî Edebiyat Dönemi’nde Servet-i Fünûn sanat zevkini sürdüren sanatçılar "toplum için sanat" anlayışıyla eser vermeye devam etmiştir.


CEVAPLAR: Doğru – Yanlış
a. Y b. D c. D d. Y e. Y f. D g. D h. Y ı. D j. D k. D

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ DOĞRU YANLIŞ SORULARI ÇALIŞMA KAĞIDI 3"

Back To Top -->