DERSKONUM.COM


LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR CUMHURİYET EDEBİYATI BÖLÜM 2

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR CUMHURİYET EDEBİYATI , LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR,  CUMHURİYET EDEBİYATI,  CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI, AÇIK UÇLU SORU,


EDEBİYATLA ALAKALI TÜM AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN TIKLAAAAHAZIRLAYAN: derskonum.com 

BÖLÜM -2

Rubai nazım biçimiyle de şiirler yazan şair, belirli bir
biçime bağlı kalmamıştır. Kimi şiirlerinde toplumsal çarpıklıkları
ince bir alayla eleştirmiş; ancak çoğu şiirinde
"milliyetçilik" anlayışını dile getirmiştir. "Bir Bayrak Rüzgâr
Bekliyor", "Kıbrıs Rubaileri" adlı yapıtları ilgi görmüştür.
1-Bu bilgiler hangi sanatçıya aittir ?
……………………

Türkçeyi büyük bir ustalıkla kullandığı romanları sinemaya
uyarlanmış, oyunlaştırılmış ve birçok dile çevrilmiştir.
Klasik romanın öğeleriyle çağdaş roman tekniklerini
ustaca birleştirmiştir. "Ölmez Otu", "Orta Direk", "Yer
Demir Gök Bakır" adlı romanlarını "Dağın Öte Yüzü"
adıyla birleştirip "ırmak roman" örneği vermiştir. Bunlarda,
Çukurova'yı her yönüyle işlemiştir.
2-Bu parçada sözü edilen yazar kimdir ?
…………………………………..

Roman ve öykülerinde, toplumsal gerçekçi bir anlayışla
köyden kente göçen insanları işlemiştir. Karşılıklı konuşma
tekniğini başarıyla kullanmış; ancak anlatımı yer
yer röportaj havasına bürünmüştür. Natüralistlere çok
yaklaşan bir yazarlık anlayışı vardır. "Baba Evi", "Avare
Yıllar", "Murtaza" romanları ve "72. Koğuş" adlı hikâye
kitabıyla tanınmıştır.
3-Bu parçada sözü edilen yazar kimdir ?
…………………………..


Sanatın, edebiyatın, şiirin iletiye doğru yüreklice yol
almasını sağladı, inandığı sanatçıları övdü, yeteneksizleri
sanatın gül bahçesinden kovdu. Neredeyse bir eleştiri
dehasıydı. Yine de "öznel eleştiri" anlayışı yüzünden
Sait Faik ve Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı görmezden gelerek
iki büyük yanılgıya düştü. Genç sanatçılara gösterdiği ilgi
ve gerici, tutucu düşüncenin karşısında dimdik duruşu,
onun bu yanılgısını bağışlatmıştır.
4-Bu parçada sözü edilen eleştirmen kimdir ?
……………………………..


Yedi Meşalecilerin, "şair" kimliği kazanabilen tek adıdır.
Yazı ve şiirlerini genellikle "Varlık" dergisinde yayımladı.
1949'dan sonra, şiirlerini serbest şekilde yazdı. Çocukluk
özlemi, anılara düşkünlük, yoksul yaşamlara karşı utanç
ve acıma, küçük mutluluklarla yetinme gibi konuları işledi.
İlk şiir kitabı, “Sebil ve Güvercinler”dir, "Mesut İnsanlar
Fotoğrafhanesi" de iki öykü kitabından biridir.
5- Bu parçada sözü edilen eleştirmen kimdir ?
…………………………

----, ilk romanı "Tutunamayanlar"da küçük burjuva dünyasına
ironiyle yaklaştı. Kitaptaki olaylar, küçük burjuva
dünyasının değerlerinden ölümüne nefret eden bir gencin
kendisini öldürmesiyle noktalanır. Bu eserinde yenilikçi
ve çağdaş Batı romanının bazı tekniklerinden ustaca
yararlandı. İç konuşma, bilinç akışı, düşler ve değişik
söylemlerden oluşan metinler düzleminde karmaşık bir
gerçeklik kurdu. Romandaki gözlem ve çağrışımlar bütündeki
bilinçli kurgunun öğeleridir.
6-Bu parçanın başına getirilmesi gereken sanatçı kimdir
………………………………….1928'de bir dergi çevresinde toplanan sanatçılar, edebiyatımıza
yenilik, canlılık, içtenlik getirmek istemişlerdir.
Hiçbir akıma bağlı kalmadan içlerinden geldiği gibi yazmayı
amaçlamışlardır. Ama şiire hiçbir katkı sağlayamamışlardır.
7-Bu parçada sözü edilen topluluk hangisidir?
…………………………..

Gazeteci ve tiyatro yazarı olan sanatçı, tarihsel konulu
oyunlar yazmış, pek çok oyunu İstanbul Şehir Tiyatrosu
ile Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenmiştir. Türkiye'-
nin sosyal sorunlarını toplumcu oyunlarıyla yansıtmıştır.
Eserlerinde genellikle Güneydoğu Anadolu köylerinde
geçen olayları anlatmıştır, Ben Devletim, Sarı Naciye,
İnsan Bir Düşüncedir, isyancılar eserlerinden bazılarıdır.
8-Yukarıdaki parçada sözü edilen yazar kimdir ?
……………………………


Avrupai şiir anlayışından âşık tarzı söyleyişe yönelmiştir.
Şiirlerinde iç duygu ve bununla birlikte gelişen hafif sesli
bir musiki havası vardır. Şairliğinin yanı sıra oyun yazarlığı
da yapan sanatçı Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı, Satılık
Ev, Bir Pazar Günü adlı oyunlarıyla tanınır.
9-Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir ?
…………………….

Öykülerinde Anadolu koy hayatından aldığı acıklı konuları,
realist hatta natüralist bir yöntemle işlemiştir. İnsanın
zavallılığını ve gücünü zaman zaman masalsı ve
destansı bir üslupla yansıtmayı başarmıştır. Öykülerinin
yanı sıra romanları da vardır. Kuyucaklı Yusuf adlı romanı
öykülerinin tadındadır.

10-Yukarıda sözü edilen öykücümüz kimdir ?

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR CUMHURİYET EDEBİYATI BÖLÜM 2"

Back To Top -->