LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI BÖLÜM 1

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI BÖLÜM, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, AÇIK UÇLU SORU LYS, İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI, KISA CEVAPLI SORULAR

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE SİTEMİZDE AÇIK UÇLU SORULAR YAYINLAYACAĞIZ.. TAKİP ETMENİZ LYS Yİ KAZANMANIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ...

LÜTFEN KOPYALAMA YAPMAYINIZ !!! LİNK VERİNİZ

EDEBİYATLA ALAKALI TÜM AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN TIKLAAAA


Hazırlayan: MUSTAFA ŞAHİN HAZIRLAYAN::derskonum.com
TDE Öğretmeni

Alp Er Tunga öldi mü
Issız acun kaldı mu
Ödlek öçin aldı mu
Emdi yürek yırtulur
1-Bu parçanın nazım şekli nedir?
……………..


2-Türkçenin Arapça ile boy ölçüşebilecek zenginlikte
olduğunu kanıtlamak amacı ile kültür ve uygarlık
tarihimizin ana kitaplarından birini hazırlayan yazarımız kimdir ?
…………………..


XI. yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri yalnızca Türk
dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve yöntemlerini
bildirmek, ölçülerini açıklamaktan ileri gelmez. Sözcükleri
açıklarken tarih, coğrafya, folklor ve edebiyata ilişkin bilgiler,
toplumsal yaşayışına ilişkin ipuçları da verir.
3-Bu paragrafta sözü edilen eser nedir?
……………….


Bilinmeyen dönemlerden başlayarak 11. yüzyılın ortalarına kadar
süren ve yabancı etkilerden uzak, en özgün örneklerin görüldüğü
dönemdir. Özellikle, Şamanizm, Maniheizm ve Budizm gibi dinlerin
etkisiyle oluşmuştur. Biçim, ölçü ve dil bakımından milli nitelikler
taşır.
4-Yukarıda bahsedilen dönem hangi edebi dönemdir
……….


Milletlerin dini, milli, sosyal olaylarını, büyük felaketlerini;
kişilerin kahramanlıklarını konu edinen manzum ürünlerdir. Sözlü
edebiyatın en önemli verimleridir.
5-Yukarıda tanıtılan Sözlü dönem edebi ürün nedir ?
………..


İranlı şair Firdevsi’nin Şehname adlı eserinde “Afrasyab” adıyla
anılan Saka Türklerinden bir kahramanının İranlılarla yaptığı
savaştaki yiğitliklerinin anlatıldığı destandır.
6-Yukarıda verilen bilgiler hangi Türk destanına aittir?
………….


Bugünkü atasözlerinin bilinen ilk şekilleridir. Yaşamla, toplumla,
insan doğasıyla ilgili öğütler veren anonim ürünlerdir. Kolay
ezberlensin, akılda kalsın diye şiir gibi söylenmişlerdir.
7-Yukarıda özellikleri verilen Sözlü dönem edebiyat ürünü nedir
…………………


Düşmanları tarafından mağlup edilen Türkler, yok olma aşamasına
gelmişti. Düşmanın elinden kaçabilen iki aile, yolu izi olmayan bir
dağa gelmiş orada dört yüz yıl büyüyüp çoğalmış ve demir dağı eritip
buradan çıkmışlar; atalarının düşmanlarını yenip Göktürk devletini
kurmuşlardır. Destanın en önemli özelliği tarihle benzerlik
göstermesidir. Türklerin demiri işleyen ilk kavim olduğunu anlatması
da önemlidir.
8-Bu parçada sözü edilen Türk destanı nedir ?
…………..


Kırgız Türklerinin milli destanı, 500 bin beyte yakındır. Dünyanın en
hacimli destanıdır. Kırgızların çeşitli aşamalardan geçerek bütünlük
kazanmasını anlatır. Dil bakımından zengin bir kaynak olan destan,
folklor bakımından da önemlidir. Şamanizm’in derin etkisinde
olan destan Sayakbay Karalay tarafından toplanarak
düzenlenmiştir.
9-Bu parçada  hangi destandan söz edilmektedir?
………………………….


…………...., milletin hayatını derinden etkileyen büyük savaşlar, göçler,
istilalar sonucunda oluşur.
10-Bu parçada boş bırakılan yere gelecek uygun kelime nedir ?
………………….


Kül Tigin Kitabesi’nde sav kelimesi “sab” biçiminde: “Tokuz Oğuz begleri,
bu sab’mın katıgdı tıngla: Dokuz Oğuz beyleri, bu sabımı adamakıllı dinle!”
olarak geçmektedir. Bu cümlede sab (sav) kelimesinin; önemli söz, nasihat
anlamlarında kullanıldığını görüyoruz. Aynı kelime daha sonraki dönemlere
ait Uygur metinlerinde aynı anlamlara gelecek şekilde kullanılmıştır.
11-Paragrafta açıklanan kavrama günümüzde ne ad verilmektedir?
……………………


Beyler atın argurup
Kadgu anı turgurup
Mengzi yüzi sargarup
Körküm angar türtülür.
12-Yukarıdaki dörtlüğün türü İslâmiyet öncesi Türk edebiyatında ne
adla anılırdı?
…………………….


Kur yerler hep gölerdi
Dağ başları göründü
Dünyanın soluğu ılıdı
Türlü çiçekler sıralandı
13-İslâmiyet öncesi Türk edebiyatına ait yukarıdaki dörtlük biçim
özelliklerine ve konusuna göre Sözlü dönemin hangi ürünüdür?
……………………


……………….. destanında Hun hükümdarı Mete'nin, Orta Asya'da yaşayan
Türkleri bir araya toplayarak büyük bir imparatorluk kurması anlatılır.
Mete, Hun imparatoru olarak başa geçtikten sonra ülkesinin sınırlarını
çok genişletmiştir ve sonra ülkesini oğulları arasında paylaştırmıştır.
14-Bu parçada boş bırakılan yere gelecek kelime nedir?
…………………………


Türklere ait bilenen ilk Türk destanı - - - destanıdır. Destan
kahramanı Türklük mücadelesi vermiş kahramandır. Bu kahraman
İranlıların ünlü destanı Şehname’de adı geçen Afrasiyab diye bilinen ve
yine İranlılar tarafından tuzağa düşürülen kişidir.
15-Bu parçada boş bırakılan yere gelecek kelime nedir?
……………………………….


İslamiyet öncesinde ölen kimsenin arkasından onun iyi yanlarını
övmek ve yüceltmek amacıyla yapılan tören ……….denir.Bu daha
sonraki dönemlerde ağıt ve mersiye şeklinde karşımıza çıkmıştır.
16-Bu parçada boş bırakılan yere gelecek kelime nedir?
……………….Hazırlayan: MUSTAFA ŞAHİN
TDE Öğretmeni


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI BÖLÜM 1"

Back To Top -->