LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR TANZİMAT EDEBİYATI BÖLÜM 4

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR TANZİMAT EDEBİYATI, TANZİMAT EDEBİYATI AÇIK UÇLU SORULAR, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, TANZİMAT AÇIK UÇLU SORULAR, 

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE SİTEMİZDE AÇIK UÇLU SORULAR YAYINLAYACAĞIZ.. TAKİP ETMENİZ LYS Yİ KAZANMANIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ...

LÜTFEN KOPYALAMA YAPMAYINIZ !!! LİNK VERİNİZ

EDEBİYATLA ALAKALI TÜM AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN TIKLAAAA


HAZIRLAYAN::derskonum.com

BÖLÜM -4
"Diyojen" gazetesindeki çalışmalarıyla, mizah edebiyatının
Önemli isimlerinden olan sanatçı, yerli ve çeviri eserlerle
tiyatro edebiyatımızın ilk önemli eselerini hazırlamıştır.
"Ayyar Hamza" adlı oyunu, Moliere'in "Scapin'in
Dolapları" adlı komedyasının Türk hayat ve âdetlerine
uyarlanmış biçimidir.
1-Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir ?
…………………….

"Mademki içtimai (sosyal) bir topluluk halinde yaşayan
halk, birtakım kanuni görevlerle yükümlüdür; bu halk elbette
vatanın menfaatleri ile ilgili düşünce ve görüşlerini
açıklayabilmeli; bu, kanunun kendisine bağışlamış olduğu
haklardan biridir."
Bu cümlelerle başlayan yazı, Tanzimat Fermanı'yla oluşan
özgürlük ortamında halkı bilinçlendirme amacı taşıyor;
ilk özel gazetede yayımlanıyordu.
2-Yukarıda sözü edilen yazının adı nedir
………………………….


Tanzimat şairleri içinde eskiye en çok bağlı kalan sanatçının
"Terci-i Bent" adlı şiiri, evrene ve olaylara bakışıyla
pek çok okuru etkilemiştir
3-Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir ?
………………..


"... Hayır, bizim nesrimiz ve şiirimiz taşra halkıyla İstanbul
ahalisinin okumamış kısmı arasında hâlâ durmaktadır.
Bizim şiirimiz, hani şairlerin vezinsiz diye beğenmedikleri
halk şarkıları ve taşrada çöğür (saz) şairleri arasında
deyiş, kayabaşı denen nazımlardır." cümlelerinin
yer aldığı makalesiyle Tanzimat'ın l. döneminde başlayan
dili sadeleştirme çabalarına bir tuğla ekleyen sanatçı,
hece ölçüsüyle şiir denemeleri de yapmıştır.
4-Bu parçada sözü edilen sanatçın ve makalesinin adı nedir ?
…………………………..Modern edebiyatımızın kurucularından sayılan sanatçımızın
Doğu ile Batı edebiyatı arasında köprü olabilecek
kadar kuvvetli bir kültürü, zengin bir hayal gücü vardır.
Kırkı aşkın eserinin yarısı tiyatrodur. Tiyatrolarında tarihsel
konuları, hayale dayanan olaylarla manzum-mensur
karışık bir anlatımla İşlemiştir. Aruzun yanı sıra heceyi
de şiirlerinde kullanmıştır.
5-Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir ?
…………………………..


----, şiirin konusunu geliştirmiş ve "Güzel olan her şey
şiirin konusu olabilir." görüşüne uygun şiirler yazmıştır.
Muallim Naci ile eski-yeni tartışmasına girerek şiirin biçimsel
kurallarının bazılarını kırmış ve "kulak için uyak"
görüşünü savunmuştur.
6-Bu parçada boş bırakılan yere getirilecek sanatçı kimdir ?
………………………………..

Abdülhak Hamit Tarhan, ---- adlı eserinde kırda oturanların,
nimetlerini doğadan çıkarmalarına karşılık şehirde
yaşayanların, birbirlerini yemekle meşgul olduklarını anlatır.
Köylünün, doğanın güzelliği ile mest olup kulübesinde
kuş seslerini bedava dinlerken; şehirdekilerin para
harcayarak saz ile nefsini uyuttuğunu söyler.
7-Bu parçada boş bırakılan yere getirilecek eserin adı nedir ?
………………………………..


Oyunun konusu, işbilir ve aklı başında bir dost tarafından
ufak bir rüşvetle düzeltilen, hileli bir evlendirme olayıdır.
Şair Müştak Bey, Kumru Hanım'ı sever; ama kızın
ailesi, imamın yardımıyla ona, kızın çirkin, huysuz ve
yaşlı ablasını nikâhlar.
8-Bu parçada kısaca tanıtılan eserin adı nedir ?
…………………………….

Batı roman tekniğiyle yazılan ----, konusunu sosyal hayattan
almıştır. Konuyla ilgisi olmayan ve kasidelerdeki
nesib bölümünü andıran geniş bahar betimlemesinden
sonra girilen olay örgüsü, yaşamın gerçeklerinden uzak
yetiştirilen bir gencin, uygunsuz bir kadına duyduğu aşk
ile sonradan âşık olduğu cariyesi etrafında şekillenir. Tutarsız
bir sonu olan roman, melodram romanına örnektir.
9-Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken
eserin adı nedir ?
…………………

Namık Kemal ilk romanını "Son Pişmanlık" adıyla
Magosa'dayken yayımlamıştır. Ancak Maarif Nezareti,
bu adı değiştirip romanın "Sergüzeşt-i Ali Bey" adıyla
yayımlanmasına izin verdi. Romanın konusu bir mirasyedi
olan Ali Bey'in, Mahpeyker adlı bir kadına duyduğu
aşktır. Roman tekniği bakımından çok da yetkin olmayan
bu yapıt 1876'da Namık Kemal'in adı kullanılmadan ve
adı bir kez daha değiştirilip "—-" adıyla yayımlanmıştır.
10-Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken
eserin adı nedir ?
…………………………..

Tanzimat dönemi tiyatro yazarlarındandır. Trabzon valiliği,
Düyun-u Umumiye yöneticiliği yaptı. 1869-1872 arasında
yayımlanan İlk mizah dergimiz Diyojen'de ilginç
yazılar yazdı. Kokona Yatıyor, Misafiri İstiklal ve
Moliere'den uyarlama olan Ayyar Hamza önemli oyunlarındandı.
Lehçetü'l Hakayık adlı bir mizah sözlüğü de
vardır.
11-Bu parçada tanıtılan yazar kimdir ?
…………………………………

Tanzimat sanatçısı, romanda bireysel ve sosyal sorunları gündeme
getirirken okuyucuya ibret dersi vermeyi amaçlar.
Örneğin tiyatro, "faydalı bir eğlence"dir onlar için. —- sanatçısı
ise roman sanatını ön plana almış, olayların kuruluşuyla
kişi kadrosunu uyumlu biçimde düzenlemeye
çalışmış, roman tekniğini geliştirmiş; ama sosyal sorunlar
romana sokmamıştır.
12-Bu parçada boş bırakılan yere getirilecek dönemin adı nedir ?

……………………………….

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR TANZİMAT EDEBİYATI BÖLÜM 4"

Back To Top -->