LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR TANZİMAT EDEBİYATI BÖLÜM 3

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR TANZİMAT EDEBİYATI, TANZİMAT EDEBİYATI AÇIK UÇLU SORULAR, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, TANZİMAT AÇIK UÇLU SORULAR, 

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE SİTEMİZDE AÇIK UÇLU SORULAR YAYINLAYACAĞIZ.. TAKİP ETMENİZ LYS Yİ KAZANMANIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ...

LÜTFEN KOPYALAMA YAPMAYINIZ !!! LİNK VERİNİZ

EDEBİYATLA ALAKALI TÜM AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN TIKLAAAA


HAZIRLAYAN::derskonum.com

BÖLÜM -3

Ziya Paşa Hürriyette yayımlanan "Şiir ve İnşa" adlı makalesinde
asıl edebiyatımızın Halk edebiyatı olduğunu savunur.
Divan edebiyatının "gayri milli ve suni" olduğunu söyler.
Ancak, daha sonra hazırladığı ---- adlı antolojinin önsözünde
bu sözleriyle çelişen düşüncelere yer verir.
1-Bu parçada boş bırakılan yere yazılması gereken eserin adı nedir ?
…………………………


Romantizmden realizme geçişi örneklendiren öykülerini
"Küçük Şeyler" adlı yapıtında toplamıştır. Öykülerinde
Fransızca sözdizimini kullanarak Servet-i Fünun düzyazısına
temel oluşturmuştur.
2-Bu bilgiler sanatçılardan hangisiyle ilgilidir?
…………………………………..

"Karabibik" adlı uzun hikâyesinde bir köylünün toprağa
bağlı hayatını natüralist bir çizgide yansıtmıştır. "Zehra"
adlı romanında ise İstanbul halk yaşamını, külhanbeylerini,
tuluat tiyatrolarını, yaz ve kış eğlencelerini anlatmıştır.
Bu yapıtında da natüralist anlayış egemendir.
3-Bu yapıtların yazarı kimdir ?
………………………….

"Celal Mukaddimesinde sanat ve edebiyatla ilgili görüşlerini
belirtti. Ona göre tiyatro, yararlı bir eğlencedir; hem
göze hem kulağa seslendiği için diğer edebi türlerden
daha etkilidir.
4-Bu parçada sözü edilen Tanzimat sanatçısı  kimdir ?
………………………..

Şiirlerinde metafizik konuları; Tanrı, ölüm, evren, ruh gibi
temaları ele almıştır. Bu eserlerde yeni biçimler deneyerek,
bugünkü serbest ölçülü nazmın yolunu açmıştır.
Oyunlarının çoğu sahne tekniğine uygun değildir. "Makber,
Ölü, Sahra" gibi şiir kitapları ünlüdür.
5-Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir ?
…………………………

Tanzimat'ın ikinci döneminde şiir, oyun, roman ve hikâye
türünde eserler vermiş önemli bir sanatçıdır. Talim-i
Edebiyatında ve Zemzeme'sinin önsözünde şiir, edebiyat,
güzellik... konularında okurlarını aydınlatarak ve
Servet-i Fünun topluluğunu oluşturan gençlere öncülük
ederek edebiyatımıza hizmetleri olmuştur.
6-Bu parçada sözü edilen yazar kimdir ?
……………………

Bir gün Sahaflar'da dolaşırken tesadüfen Şinasi'nin
"Münacaat"ını görür. Divan şiirini çok iyi bilen sanatçı,
Münacaat ile Şinasi'nin şiirimizde yaptığı değişikliği fark
eder. Gidip Şinasi ile tanışır ve Tasvir-i Efkâr gazetesinde
çalışmaya başlar. Bu tanışma, onun zaten dışa dönük
olan dikkatini yönlendirir. Klasik nazım şekliyle sosyal
içerikli şiirler yazar.
7-Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir ?
………………………………..

Adını kahramanın adından alan roman, gerçekçi tutumu,
bir İstanbul ailesini dile getirişi, geleneksel Müslüman
Türk kadınından söz açmanın pek mümkün olmadığı
dönemde aile kadınlarını odak alışıyla önem kazanır.
Sırrıcemal, kuyusuna nasıl zehir katarsa, romanın bütün
kişileri de duygusal açıdan kendilerini öyle zehirler; saçtıkları
zehirle hep birlikte sahneden silinene kadar.
8-Yukarıda sözü edilen romanın adı nedir ?
………………………………..

Realist-natüralist görüşleri Türk edebiyatına getiren İlk
yazarımızdır. Kişileri durumlarına, yaradılışlarına uygun
biçimde konuşturan anlatımı; canlı, sade bir dili vardır.
Dış gözlemi oldukça güçlü olan yazar, olayları ve çevreyi
anlatırken eserlerine kendini katmamıştır. "Zehra" adlı
romanında da realizm akımının etkisi görülür.
9-Bu parçada sözü edilen yazar kimdir ?
…………………………

Tanzimat dönemi sanatçılarından olan ----, aynı zamanda
aydın bir devlet adamıdır. Arapça, Fransızca, Rusça,
İtalyanca bilen sanatçımız ilk adapte tiyatro oyununu
yazmış ve Moliere'in hemen tüm komedilerini çevirmiştir.
10-Bu parçada boş bırakılan yere getirilecek yazar kimdir ?
……………………….


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR TANZİMAT EDEBİYATI BÖLÜM 3"

Back To Top -->