DERSKONUM.COM


LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR TANZİMAT EDEBİYATI BÖLÜM 2

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR TANZİMAT EDEBİYATI, TANZİMAT EDEBİYATI AÇIK UÇLU SORULAR, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, TANZİMAT AÇIK UÇLU SORULAR, 

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE SİTEMİZDE AÇIK UÇLU SORULAR YAYINLAYACAĞIZ.. TAKİP ETMENİZ LYS Yİ KAZANMANIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ...

LÜTFEN KOPYALAMA YAPMAYINIZ !!! LİNK VERİNİZ

EDEBİYATLA ALAKALI TÜM AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN TIKLAAAA


HAZIRLAYAN::derskonum.com


BÖLÜM-2

Tanzimat edebiyatının hazırlık dönemine "çeviri dönemi"
de denir. Bu dönemde şiir, hikâye, roman çevirileri yapılmış,
1831'de “Takvim-i Vakayi”, 1840'ta 'Ceride-i Havadis"
gazeteleri çıkarılmıştır. Tanzimat edebiyatının
başlangıcı sayılan ---- ise 1860'ta çıkarılmıştır,
1-Bu parçada boş bırakılan yere hangi eser yazılmalıdır ?
…………………………….

İran'ı maddi ve manevi yönden çürüten o "içki ve sevgili
edebiyatı" bizde yüzyıllarca yüksek sınıflar üzerinde
egemen olduktan sonra, bir türlü halk arasına sokulamadığı
için sonunda, yaşamın sert rüzgârlarıyla yıkılıp
gidiverdi. Bu yıkılışın ardından dönemin aydınları yüzlerini
Batı' ya çevirerek yeni bir arayışa giriştiler. Önlerinde
De Şinasi ile ---- yürüyordu.
2-Bu parçada boş bırakılan yere hangi sanatçı  getirilmelidir?
…………………………..

Türk edebiyatının en çok da bu döneminde çelişkili bir
tutum sergilenmiştir. Sade dile önem verildiği halde çoğu
kez ağır bir dil kullanılmıştır. İçerikte yenilikler yapılmaya
çalışılırken, eski nazım biçimlerinin kullanımı sürdürülmüştür.
Hece veznine arka çıkılmış; ama genel olarak
aruz vezni kullanılmıştır.
3-Bu parçada örneklendirilen durum, hangi edebiyat dönemi ilgilidir?
…………………………………….Edebiyatımızda öykü türünün ilk örneklerinden sayılan
bu yapıt, Ahmet Mithat'ın sanat anlayışını da yansıtır.
Ders vermek amacıyla yazılmıştır. Kişiler ve olaylar günlük
ya-şamdan seçilmiştir. Meddah öykülerini andıran bir
anlatımı vardır.
4-Bu parçada sözü edilen yapıtın adı nedir ?
……………………………………

Bir romanında, roman kahramanı gemiye binince, olayın
akışını durdurup buhar kazanlarını anlattığı için onun
romanlarına "öyküleştirilmiş ansiklopedi" diyenler de olmuştur.
5-Bu sözler  Tanzimat sanatçılarından hangisi için söylenmiştir ?
…………………………………

"Şiir ve İnşa" makalesinde halk şiirinden yanadır; ardından
"Harabat" adlı Divan şiiri antolojisini yayımlar; bu tutarsız
davranışları Namık Kemal'i kızdırır, Namık Kemal
ünlü 'Tahrib-i Harabat" adlı eleştirisini bu yapıt için yazar.
6-Bu bilgiler Tanzimat sanatçılarından hangisini
tanıtmaya yöneliktir?
…………………………..

Moliere'den yaptığı çeviri ve uyarlamalarda (adaptasyon)
günün dil anlayışını aşan Türkçesiyle sahne dilinin kurulmasına
büyük ölçüde katkıda bulundu, Lehçe-i Osmanî
adil sözlüğü ile dil çalışmalarına da katildi.
7-Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir ?
……………………………..

Bu romanın "alafranga züppe tipi" Bihruz Bey'dir. Süslü
giyinmek, çevresindekilere Fransızca konuşmak ve arabayla
dolaşmaktan başka işi yoktur onun.
8-Bu sözler, tanzimat romanlardan hangisi ile ilgilidir?
………………………………

"Zerrelerden güneşlere kadar her şey şiir konusu olabilir."
diyen sanatçı şiirde konu sinirini kaldırmaya çalışırken
Muallim Naci ile sert tartışmalara girmiştir. Bu tartışmalara
konu olan sanat anlayışını "Talim-i Edebiyat"ta
ve "Zemzeme" adlı yapıtlarının önsözünde açıklamıştır.
9-Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir ?
…………………………………


Konuşma diliyle yazı dilini birleştirmeye çalışmış, Osmanlıcayı
savunanlara inandırıcı gerçeklerle karşı çıkmıştır.
İki cilt olarak yayımlanan "Kamus-ı Türkî" adlı
sözlüğünün önsözünde dilimizin adının "Türk Dili" olduğunu
vurgulamıştır.
10-Bu parçada sözü edilen yazar kimdir ?

………………………….

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR TANZİMAT EDEBİYATI BÖLÜM 2"

Back To Top -->