LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR MİLLİ EDEBİYATI BÖLÜM 1

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR MİLLİ EDEBİYATI, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, MİLLİ EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, MİLLİ EDEBİYAT LYS AÇIK UÇLU SORU, KISA CEVAPLI SORULAR

EDEBİYATLA ALAKALI TÜM AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN TIKLAAAA


HAZIRLAYAN: MUSTAFA ŞAHİN
TDE ÖĞETMENİ


İlk şiiri "Cenge Giderken" büyük bir ilgi toplamış ve bu
şiirle Milli Edebiyat'ın öncüsü sayılmıştır. Şiirlerinde sade
bir dil ve hece ölçüsü kullanmıştır. Konularını toplum
dertlerinden, sosyal ve epik hayat sahnelerinden almış;
uyarıcı, öğretici şiirler yazmıştır. Hece sayısı çok olan
ölçüler kullanmış, söyleyişte nesre yaklaşmıştır. Türkçe
Şiirler adı altında topladığı eserinde, Türk Sazı, Ey Türk
Uyan şiirleriyle tanınır.
1-Yukarıda tanıtılan şair kimdir ?
……………………


Romanın sanat yönüne, tekniğine hiç özen göstermemesi,
bazı eleştirmenlerce küçümsenmesine neden olmuştur.
Ama bütün kusurlarına karşın, Türk romanında
gerçek konuşma onunla başlamıştır. Edebiyatımıza sokak
onunla girmiştir. Gerçekten de Türk romanına İstanbul'daki
günlük yaşamın canlılığını ve sıcaklığını ilk o taşımıştır.
2-Bu parçada sözü edilen romancı kimdir?
………………………….

……………, dünya edebiyatında "Maupassant tarzı" ve
"Çehov tarzı" olarak bilinen öykü anlayışlarının edebiyatımızdaki
ilk temsilcileri sayılmıştır.
3-Bu parçanın başında boş bırakılan yere getirilebilecek sanatçımız kimdir ?
…………………………………..Yazar, bu romanındaki kültür çatışmasını kendi bakış
açısına göre yönlendirir. Karagözcü Kız Tevfik'in güzel
sesli, hafız kızı Rabia, tasavvufi mistisizmiyle Doğu'yu,
İtalyan piyanist Peregrini de akılcı Batı'yı simgeler. Müslüman
olan Peregrini'yle Rabia'nın evlenmeleri ise, romanda
savunulan görüşlerin doğrulanmasıdır.
4-Parçada sözü edilen romanın adı nedir ?
……………………………


Ziya Gökalp’ın çıkardığı Yeni Mecmua'da yayımladığı
hikâyeleriyle ün kazanmıştır. Hikâyelerinin konularını,
günlük yaşamla ilgili gözlemlerinden, çocukluk anılarından
ve tarihten almıştır. Realist bir anlayışla yazdığı
eserleri arasında "Beyaz Lâle", "Yalnız Efe", "Falaka"
sayılabilir.
5-Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir ?
……………………..


Reşat Nuri, toplum yaşamındaki olayların halk üzerindeki
etkilerini “Yaprak Dökümü” adlı romanında göstermiştir.
Tanzimat'tan beri üzerinde durulan Batılılaşma özentisinin
olumsuz sonuçları yansıtılmıştır bu romanda. Aynı
soruna Yakup Kadri'nin ----, Peyami Safa'nın "Fatih-
Harbiye", Halide Edip Adı var'ın "Sinekli Bakkal",
adlı yapıtlarında da yer verilmiştir.
6-Bu parçada boş bırakılan yere gelecek eserin adı nedir ?
……………

Reşat Nuri'nin, toplumumuzun en çalkantılı döneminde
yazdığı Çalıkuşu adlı romanının kahramanı ----, Özgür ruhlu,
cesur bir kızdır. Türk toplumu Batı uygarlığına yönelmemiş
olsaydı, onun kişiliğinde modern, Batı eğitimi
görmüş, aynı zamanda tertemiz genç kız tipini benimseyebilir
miydi?
7-Bu parçada boş bırakılan yere gelecek roman karakterinin adı nedir?
…………………………


Adını kutsal kitaplarda anlatılan lanetlenmiş iki kentten
alan bu romanda, Birinci Dünya Savaşı sonunda işgal
edilen İstanbul’daki bazı ahlaksızlıklar anlatılır. Batı hayranlığı,
eğlenceler, kimilerinin işgal kuvvetlerindeki subaylarla
kurduğu ilişkiler gözler önüne serilir,
8-Bu parçada sözü edilen romanın adı nedir
……………………………

Büyük konak ve yalılarda yaşayan insanlardan en kenar
mahallelerde yaşayan yoksul halka kadar, paşası, efendisi,
hanımı, küçük beyi, mürebbiyesi, doktoru, hacısı,
hocası, küçük memuru, tulumbacısı, dilencisi ile İstanbul
İnsanları, giyimleri, gelenekleri, görenekleri, düşünceleri,
inançları, konuşma, biçimleriyle onun romanlarında yaşar.
Altmış, yetmiş yıl önceki İstanbul'un atlı tramvayları,
Kâğıthane âlemleri, Ramazan aylarında Şehzadebaşı
gezmeleri bütün canlılığıyla işlenmiştir. Onun romanlarını
"töre romanı" saydıran da işte bu özellikleridir.
9-Bu parçada romanlarının içeriğinden söz edilen yazar kimdir ?
…………………………

…………….... Ahmet Celal'in köye geldikten sonra düşünceleri değişmiş;
aydınları suçlamaya başlamıştır. Köyün, köylünün
yaşayış ve inanışları, yerine göre abartma sayılacak
boyutlarda betimlenip sergilenmiştir. Kimi zaman Ahmet
Celal’in coşan veya iyice karamsarlığa varan duygulan,
okuyucuya ürpertici uyanlarda bulunmaktadır.
10-Bu parçanın başında boş bırakılan yere getirilebilecek eserin adı nedir ?
…………………………...........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR MİLLİ EDEBİYATI BÖLÜM 1"

Back To Top -->