LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR HALK EDEBİYATI BÖLÜM 1

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

AÇIK UÇLU SORU LYS, HALK EDEBİYATI, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, HALK  EDEBİYATI, EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, HALK EDEBİYATI LYS AÇIK UÇLU SORU, KISA CEVAPLI SORULAR


EDEBİYATLA ALAKALI TÜM AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN TIKLAAAA

Hazırlayan: MUSTAFA ŞAHİN

TDE Öğretmeni

Su gelir deste gider
Ayrılır dosta gider
Gurbet yansın yıkılsın
Sağ gelen hasta gider
1-Bu dörtlüğün nazım biçimi nedir ?
………………..

On birli hece ölçüsüyle yazılır. Dörtlük sayısı üç ile beş
arasındadır. Âşık edebiyatının en çok kullanılan nazım
biçimidir. "Taşlama, koçaklama, güzelleme, ağıt" gibi türleri
vardır. Divan edebiyatında konu bakımından karşılığı
gazeldir. Kafiye düzeni "abab, cccb, dddb..." şeklindedir.
2-Yukarıda sözü edilen nazım biçimi nedir ?
……………………..

15. yüzyılda yazıya geçirildiği bilinen bu eser on iki hikâyeden
oluşur. Halkın karakterini ve hayat tarzını yansıtan
bu hikâyelerde gelişmiş ve yer yer şiirleşmiş bir dil
vardır. Bazı kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir,
bu yönüyle destanlara benzer. Eserin nesir kısmında
secilere, nazım kısmında da aliterasyonlara çokça yer
verilmiştir.
3-Bu parçada tanıtılan eser nedir ?
………………………….

Âşık edebiyatımızın son büyük ustasıdır. Aşk, yurt ve
toprak sevgisini şiirlerinde işlemiştir. Saz eşliğinde söylediği
şiirlerinde her haliyle bizim olan bir söyleyiş göze
çarpar. Şiirlerinin toplandığı kitap "Dostlar Beni Hatırlasın"
adını taşır.
4-Bu parçada tanıtılan halk şairi kimdir?
……………………………..

16. yy Âşık edebiyatının en ünlü sanatçılarından olan
şair koçaklamaları yanında koşma ve semai biçiminde
söylediği şiirlerinde geleneklere, hayata ve halk zevklerine
bağlı kalarak aşk ve doğa güzelliklerini dile getirmiştir.
Hece ölçüsüyle ve kendine özgü bir üslupla söylemiştir
şiirlerini.
5-Bu parçada tanıtılan şair i kimdir?
……………………….

Tekke edebiyatının en çok kullanılan şiir türüdür. Allah'ı
övmek ona yakarmak temel konulardandır. Dini törenlerde
ezgiyle söylenir.
6-Bu parçada sözü edilen nazım şekli nedir ?
……………………..

15. yüzyılda yaşayan şair Bektaşi tarikatına bağlıdır.
Yunus Emre'nin etkisinde hem aruz hem de hece ile
yazmıştır. Nükteli ve iğneli bir dili olan sanatçının
Budalanâme adlı eseri öğretici bir üslupla yazılmıştır.
7-Bu parçada tanıtılan sanatçı kimdir ?
………………………………..

Düşman geldi tabur tabur dizildi
Alnımıza kara yazı yazıldı
Tüfenk icâd oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır
8-Bu dörtlüğün nazım biçimi nedir ?
…………………………..


Güney Anadolu'da yaşadığı düşünülen 17. yüzyıl halk
şairidir. Hece vezni ile milli zevke ve geleneğe uygun şiirler
yazmıştır. Ünü imparatorluğun bir ucundan bir ucuna
yayılan şair, il il dolaşarak sazıyla güzellere şiirler
okumuştur. Koşma, semai, destan gibi türlerde gurbet,
aşk, tabiat, yurt güzellikleri gibi temaları da işlemiştir.
9-Bu parçada sözü edilen saz şairi  kimdir?
………………………..

Toroslar'daki "Varsak" boyuyla bilinen bir nazım şeklidir.
Güney illerinde Karacaoğlan bu alanda ürün vermiştir.
Kafiyelenişi bakımından koşmaya benzer yiğitlik ve
mertlik edası vardır.
10-Yukarıda belirtilen özellikler edebiyatımızdaki nazım türü nedir ?
………………..........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR HALK EDEBİYATI BÖLÜM 1"

Back To Top -->