LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR DİVAN EDEBİYATI BÖLÜM 2

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

DİVAN EDEBİYATI AÇIK UÇLU SORULAR, LYS AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR DİVAN EDEBİYATI BÖLÜM 2,
DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE SİTEMİZDE AÇIK UÇLU SORULAR YAYINLAYACAĞIZ.. TAKİP ETMENİZ LYS Yİ KAZANMANIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ...

LÜTFEN KOPYALAMA YAPMAYINIZ !!! LİNK VERİNİZ

EDEBİYATLA ALAKALI TÜM AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN TIKLAAAA

 LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR DİVAN EDEBİYATI BÖLÜM 2

hazırlayan: www.derskonum.com
TDEÖĞRETMENİ


BÖLÜM –2---

Edebiyatımızda nazirecilik geleneğini kurumsallaştıran,
Fetih sırasında Fatih'in yanında bulunmuş, şairler sultanı
unvanına sahip bir 15. yy. şairidir.
1-Yukarıda tanıtılan divan şairi kimdir ?
……………………………………….

15. yüzyılda konuşma diline yakın bir yazı diliyle mensur
eserler yazmıştır. —-'nin eser verdiği dönemde diğer dillerden
yapılan tercümeler bile ağır bir dille yapılıyordu.
Sanatçı, bu nedenle II. Murat'ın emriyle Kabusname adlı
eseri yeniden tercüme etmiştir.
2-Bu parçada boş bırakılan yere hangi divan şairi getirilmelidir ?
…………………………..

Tasavvufun önde gelen temsilcilerindendir. Şiirlerini
genellikle Farsça yazmıştır. Tasavvuf düşüncesinin yayılmasında
önemli bir rolü olmuştur. Öleceği günü "şeb-i
arus" (düğün gecesi) ile ifade edecek kadar büyük bir Allah
sevgisine sahip olan sanatçının 2000'den fazla gazelinin
yer aldığı Divan-ı Kebir, yaklaşık 26 bin beyitten
oluşan Mesnevi, 70'ten fazla sohbetinin yer aldığı Fihi
Ma Fih isimli önemli eserleri vardır.
3-Yukarıda tanıtılan divan şairi kimdir ?
………………………….

XVI. yüzyıl sanatçılarından olan şair Divan edebiyatının
en büyük şairlerindendir. Şiirlerini genellikle din dışı konularda
yazmış tasavvuftan etkilenmemiştir. Kanuni'nin
ölümü üzerine terkib-i bent şeklinde yazdığı "Kanuni
Mersiyesi" oldukça ünlüdür.
4-Yukarıda tanıtılan divan şairi kimdir ?
……………………………..

I. Divan şiirine yönelerek yazdığı kasideler, tahmisler,
gazeller ve naatlardan oluşan bir divanı vardır.
II. Asıl ününü divanına almadığı halk şiiri tarzındaki
hece ölçüsüyle yazdığı şiirlere borçludur.
III. Divan'ı dışında Sergüzeştname ve Hikâye-i Garibe
adlı eserleri vardır.
5-Yukarıda özellikleri verilen XIX. yüzyıl saz şairi kimdir ?
…………………….

Eserlerinde daha çok aşk, elem ve ayrılık temalarını
işlemiştir. "Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan
tabip" diyen şair, çektiği ıstıraplardan memnun olduğunu
dile getirmiştir. Bugünkü Irak topraklarında yaşayan şairin
şiirleri yanında mensur eserleri de vardır.
6- Yukarıda tanıtılan divan şairi kimdir ?
…………………………………

(----) Evliya Çelebi'nin bu eseri sade nesrin en güzel
örneklerindendir. Edebiyat tarihi bakımından önemli
olduğu kadar coğrafya ve dil açısından da önemlidir.
7-Yukarıdaki parantezle gösterilen yere hangi eserin ismi yazılmalıdır ?
………………………….

 (----) 16. yüzyılda yaşamış, Pendname'siyle ün
kazanmıştır. Bu eserinde, halk dilindeki atasözlerini
ve deyimleri derlemiştir.
8-Yukarıdaki parantezle gösterilen yere hangi eserin ismi yazılmalıdır ?
………………………….

Nabi'nin Hayrabad adlı mesnevisinden daha iyi bir eser
yazabileceğini kanıtlamak istemiştir. Bunun için, ilahi aşka
varmanın güçlüklerini sembollerle anlattığı Hüsn ü
Aşk'ı yazmıştır. Geniş hayal gücü, orijinal benzetmeleriyle
dikkat çeken şair Sebk-i Hindi akımından etkilenmiş
ve divan edebiyatının son büyük şairi olarak kabul edilmiştir.
9- Yukarıda tanıtılan divan şairi kimdir ?
……………………………..

Asıl adı Ömer'dir. İyi bir öğrenim görmüştür. Kaside şairi
olarak bilinir. Sağlam bir dili, cesur bir söyleyişi vardır.
Övmede ve yermede sınır tanımayan şair, hiciv edebiyatının
ustası kabul edilir.
10-Yukarıda sözü edilen Divan şairi kimdir ?
……………………………...........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR DİVAN EDEBİYATI BÖLÜM 2"

Back To Top -->