DERSKONUM.COM


LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR DİVAN EDEBİYATI BÖLÜM 1

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR DİVAN EDEBİYATI BÖLÜM 1, LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR, DİVAN EDEBİYATI AÇIK UÇLU SORULAR, LYS AÇIK UÇLU SORU ÖRNEKLERİ,
DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ DEĞİŞEN SINAV SİSTEMİNE UYGUN ŞEKİLDE SİTEMİZDE AÇIK UÇLU SORULAR YAYINLAYACAĞIZ.. TAKİP ETMENİZ LYS Yİ KAZANMANIZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ...

LÜTFEN KOPYALAMA YAPMAYINIZ !!! LİNK VERİNİZ

EDEBİYATLA ALAKALI TÜM AÇIK UÇLU SORULAR İÇİN TIKLAAAA

 LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR DİVAN EDEBİYATI BÖLÜM 1

hazırlayan: www.derskonum.com
TDEÖĞRETMENİ

İstanbul'da doğan şair, Mevlevi çevrelerinde özel dersler
alarak yetişti. Divan şiirinin son büyük ustası kabul edilen
şair, meşhur Hüsn ü Aşk mesnevisini yirmi beş yaşında
yazdı. Şiirlerinde tasavvufu kendine has hayal,
mecazlar ve buluşlar ile anlattı.
1-Bu parçada sözü edilen divan şair kimdir ?

...................


On dördüncü yüzyılın tanınmış şairidir. Çeşitli konularda
eserler yazmıştır. İran edebiyatının tüm güzellik ve zenginliklerini
edebiyatımıza aktarmaya çalışmıştır. Zekâya
dayanan ölçülü şiirleriyle divan edebiyatına katkıda bulunmuştur.
Cemşid ü Hurşid, İskendername adlı eserleri
ve bir de Divan'ı vardır.
2-Bu parçada tanıtılan şair kimdir ?
.........


Ömrünü ilim öğrenmekle geçirmiş Türk bilginidir. Dini
ilimlerden başka matematik, astronomi gibi ilimleri, Latince
ve Fransızcayı öğrendi. Batı ilimlerine ilk pencereyi
açan, devrine göre çok ileri düşünen bir bilgindir. Fikir tarihimizde
tarih, coğrafya, toplumbilim alanlarında her biri
Batılı anlayışla yazılmış ciddi emek ürünü eserler vermiştir.
"Cihannüma" ve "Fezleke" önemli eserlerindendir.
3-Bu parçada tanıtılan ünlü Türk bilgini kimdir ?
..................

İran edebiyatından etkilenmesine karşın çağının Türkçesini
de eserlerine yansıtmıştır. Alegorik (sembolik) anlatımla
mesnevi tarzında yazdığı Harname'de sosyal hiciv
söz konusudur. Divan'ı da vardır.
4-Bu parçada tanıtılan şair kimdir ?
................

Divan edebiyatımızın en büyük şairlerinden kabul edilen
şair, Türkçe eserlerini Azeri lehçesiyle yazmıştır. Arapça
ve Farsça eser de kaleme alan şair, aşk ve ıstırap şairi
olarak tanınır. Bunun yanı sıra şiirlerinde ayrılık, keder,
fedakârlık ve rintlik temalarını da işlemiştir. Kavuşmanın
aşkı öldürdüğüne inanan şair, ondan kaçınır ve aşk derdini
derman olarak görür. Tasavvuftan etkilenen şair şiirlerinin
yanı sıra nesir türünde eserler de yazmıştır.
5-Bu parçada sözü edilen şair kimdir ?
......................

Günümüzde okunan hikâye ve romanlar yerine eskiden
de hikâyeler, menkıbeler, kıssalar okunurdu. Eski Anadolu
Türkçesinin en çok okunan eserlerinden biri de
Mantıku't-Tayr'dır. Bu eser aşk temasını işler. -— tarafından
dilimize çevrilmiştir. Şairin ayrıca dini ve tasavvufi
konuları işlediği Felekname adlı bir eseri de vardır.
6-Bu parçada verilen bilgilere göre boş bırakılan yere kim getirilmelidir
....................


Sanatçı, Türkçeye gönülden bağlı kaldı, eserlerini sade
bir dille yazdı, Türkçenin Anadolu'da bir edebiyat dili olarak
yerleşmesinde önemli katkılarda bulundu. Çevresine
toplanan halka sade Türkçe ile Yunus tarzı ilahiler söyledi;
ancak Yunus kadar başarılı olamadı. 12 bin beyitlik
ahlaki, tasavvufi, didaktik bir eser olan Garipname ona
aittir.
7-Bu parçada tanıtılan divan şairi kimdir ?
.....................


Aşk, ayrılık, hasret gibi lirik konularda yazılan şiirlerdir.
Bazılarında Allah aşkı, peygamber sevgisi gibi konular
işlenirken bazılarında da eğlence, zevk, kadın gibi unsurlar
ele alınır. Beyit sayısı 5-15 arasında değişebilir. İlk
beytine matla denir, ilk beyitte dizeler kendi aralarında
kafiyelidir. Diğer beyitlerde ilk dize serbest ikinci dizeler
matla beytiyle kafiyelidir.
8-Yukarıda sözü edilen nazım biçimi nedir ?
.................


Divan edebiyatının en büyük şairi kabul edilen sanatçı,
Türk dilini ve edebiyatını bir bütün olarak görmüş, kendisinden
önce gelen ve çağdaşı olan Türk şairlerinin eserlerini
okuyup incelemiştir. En çok Ali Şir Nevai'den etkilenen
şair, edebiyatımızın en lirik sanatçısı olarak elem,
aşk ve ayrılık temalarını işlemiştir. Hemen hemen her
divan şairi ona nazire yazmış, halk şairleri de onu üstad
kabul etmiştir. Hadikatü's-Süeda (Saadete Ermişlerin
Bahçesi), Beng ü Bade (II. Beyazid ve Şah İsmail arasındaki
rekabeti anlattığı mesnevi), Mustafa Çelebi'ye
gönderilen ve Şikâyetname olarak bilinen mektubu
önemli eserlerindendir.
9-Bu parçada sözü edilen divan şairi kimdir ?
...........

Divan edebiyatında didaktik şiirin en büyük ustasıdır.
Şiirlerinde lirizmden çok düşünce vardır. Şiirlerinde atasözlerinden
de yararlanan şair düzgün ve akıcı bir dil
kullanmıştır. Oğluna öğütler verip deneyimlerini anlattığı
bir mesnevisi vardır. "Hayrabat" adlı eser ise şairin diğer
mesnevisidir. Bunun yanında "Tuhfetü'l Harameyn" ve
"Surname" adlı iki eseri daha vardır.
10-Bu parçada sözü edilen divan şairi kimdir ?
................hazırlayan: MUSTAFA ŞAHİN
TDEÖĞRETMENİ

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "LYS EDEBİYAT AÇIK UÇLU SORULAR DİVAN EDEBİYATI BÖLÜM 1"

Back To Top -->