DERSKONUM.COM


VARLIK FELSEFESİ,ONTOLOJİ DERS NOTLARI,KONU ANLATIMLARI,ÖZET MADDELİ

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

VARLIK FELSEFESİ ONTOLOJİ DERS NOTLARI,VARLIK FELSEFESİ KONU ANLATIMLARI,VARLIK FELSEFESİ ÖZET MADDELİ, FELSEFE KONU ANLATIMLARI, 

FELSEFE DERSİ TÜM NOTLARI İÇİN TIKLA, ÜNİTE ÜNİTE ÖZET ÖZET NOTLAR :))))

ÜNİTE–3: VARLIK FELSEFESİ (ONTOLOJİ)

A. Varlık nedir?
Gerçek varlık: İnsan zihninden bağımsız dış dünyada bulunan nesnelerdir. Somut, olgusal (ev, masa, insan).
Düşünsel varlık: İnsan zihnine bağımlı yani düşüncede var olan varlıklardır. Soyut, zihinsel (Kafdağı, pi sayısı).

B. Varlığın var olup olmadığı problemi
Realizm (Gerçekçilik): Varlık vardır.
Nihilizm (Hiççilik): Varlık yoktur. Temsilcisi; Gorgias’tır.

C. Varlığın niceliği problemi
1.Monizm (tekçilik): Varlık tek bir öğeden oluşur.
Örnek; Thales, tüm varlıkların temelinde “su” vardır der.

2.Düalizm (ikicilik): Descartes. Varlık iki öğeden oluşur. Bunlar madde (beden) ve idea (ruh)
3.Plüralizm (Çokçuluk): Varlık ikiden fazla öğeden oluşur. Örnek; Empedokles, varlıkların temelinde “su, hava, ateş ve toprak” vardır der.

D. Varlığın ne olduğu (niteliği) problemi
1.Oluşçuluk: Varlığın durağan olması mümkün değildir. Yani varlık statik (durgun) değildir. Varlık, sürekli bir değişim, oluşum yani varoluş içerisindedir. Aynı nehirde iki kere yıkanılmaz. Logos yasası (Karşıtların birliği yasası). Bu anlayışın temsilcileri; Herakleitos veWhitehead’dır.
2.Varlık ideadır (idealizm): Sokrates, Platon (idealar kuramı), Aristoteles, Farabi (zorunlu ve mümkün varlık), Hegel (Diyalektik idealizm: Tez-Antitez-Sentez).
3.Varlık maddedir (materyalizm): Demokritos (atomcu), Hobbes (cisim görüşü), La Mettrie (İnsan-Makine öğretisi), Marx (Diyalektik materyalizm: karşıtlık felsefesi).
4.Varlık ham madde hem de ideadır (düalizm): Varlığın temelinde birbirine indirgenemeyen iki töz olduğunu kabul eden görüştür.Descartes’e göre varlık; madde (beden) ve ruh (düşünme) olmak üzere iki öğeden oluşur. Descartes düşünüyorum o halde sözü ile önce kendi varlığını, daha sonra Tanrı’nın ve diğer varlıkların varlığını kanıtlamaya çalışmıştır.
5. Varlık fenomendir (fenomenoloji, görüngü bilimi): Temsilcisi Husserl, varlığı, fenomenlerin içinde gelişen öz olarak tanımlar. Varlık kendisini fenomenlerde gösterir. İnsanlar varlığa değerler yükleyerek ona yaklaştığından onun özüne hiç yaklaşamamaktadır. Bu öze yaklaşmak için varlığa verilen değerlerden (batıl inançlar, ön yargılar vb.) varlığın arındırılması gerekmektedir. Yani fenomenlerin; olgulardan, duyusal yaşantılardan ayıklanması (paranteze alma) gerekir.

E. Çağdaş Varlık felsefesi


Egzistansiyalizm (Varoluşçuluk): Kierkegaard, J.P. Sartre, Nietzsche ve Karl Jespers. Sartre’ye göre, insan önce var olur, daha sonra kendisini tanıyarak bilerek kendi özünü, varlığını oluşturur. İnsan için varoluş özden önce gelir. İnsan kendi özünü ve varlığını belirleyebilen tek varlıktır

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
1 Komentar untuk "VARLIK FELSEFESİ,ONTOLOJİ DERS NOTLARI,KONU ANLATIMLARI,ÖZET MADDELİ"

Back To Top -->