DERSKONUM.COM


DİN FELSEFESİ DERS NOTLARI,KONU ANLATIMLARI,ÖZET MADDELİ

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

DİN FELSEFESİ DERS NOTLARI,DİN FELSEFESİ KONU ANLATIMLARI,DİN FELSEFESİ ÖZET MADDELİ, FELSEFE KONU ANLATIMLARI, 11.SINIF


FELSEFE DERSİ TÜM NOTLARI İÇİN TIKLA, ÜNİTE ÜNİTE ÖZET ÖZET NOTLAR :))))


ÜNİTE–6: DİN FELSEFESİ

A. Din felsefesinin konusu ve alanı
Din felsefesi, genel olarak dini konu edinir. Din felsefesi; dinin dayandığı temel ilkeleri, dinle ilgili temel kavramları, Tanrı ile ilgili görüşleri ele alır. Din felsefesi; belli bir dini değil de genel olarak din olgusunu akılcı bir şekilde ele alır.
B. Dine Felsefi Açıdan Bakış (Dinin Felsefi Temellendirmesi)
Felsefe dini konu edinirken onun üzerine eleştirel, akılcı ve bütüncül bir bakış sergiler.
1-) Felsefe dine rasyonel açıdan bakmalıdır. Yani dinin ana iddialarını akla dayalı olarak açıklamalıdır.
2-) Felsefe dinin temel iddialarını açıklamaya çalışırken tek taraflı yaklaşım sergilemeyip karşıt görüşlere de yer vermelidir.
3-) Felsefenin dine bakışı tutarlı olmak zorundadır. Tutarlılık ileri sürülen bir düşüncenin kendi içinde çelişkisiz olması demektir.
4-) Felsefe dini temellendirirken, nesnel (objektif) olmak zorundadır. Yani taraf tutmaması gerekir.
B. Din Felsefesinin temel kavramları ve soruları
Din felsefesinin temel kavramları; Tanrı, inanç, peygamber, vahiy, fıtrat, tevhid, ibadet, iman, yüce, ruh, cennet, cehennem.
Temel problemleri; Tanrı’nın varlığı, Evrenin yaratılışı, Vahyin imkânı ve Ruhun ölümsüzlüğü problemi?

C. Din felsefesinin temel problemi: Tanrı’nın varlığı problemi
1) Tanrı’nın varlığı kabul edenler (Teizm):
a)Monoteizm (Tek Tanrıcılık): Yalnızca tek bir Tanrı’nın var olduğunu savunan görüştür.
Deizm (Yaradancılık): Tanrı’nın varlığı akılla bilinebilir, evren yaratıldıktan sonra kendi yasalarına göre işler. Yani Tanrı evrene karışmaz, evrene aşkındır. Mucizelere, vahiylere inanmazlar. Temsilcileri; J.Locke, J.J.Rousseau ve Voltaire.
Panteizm (Tüm Yaradancılık): Tanrı ile evreni bir, aynı ve özdeş kılan anlayıştır. Tanrı’nın evrenden ayrı ve bağımsız bir varlığı yoktur. Tanrı evrene içkindir. Her şey Tanrı’dır. Tanrı doğada ve her şeyde vardır. Evrende var olan her şey bir bütün olarak Tanrı’yı oluşturur. Temsilcileri; Plotinos, Bruno.
Panenteizm (Diyalektik Tanrıcılık): Her şey Tanrı’dadır ve Tanrı ile evren bir değildir. Tanrı evrene hem içkindir hem de dışkındır. Temsilcileri; Hegel, Spinoza, White Head
b) Politeizm (Çok tanrıcılık): Birden çok Tanrı’nın var olduğunu savunan görüştür.
2) Tanrı’nın varlığı kabul etmeyenler (Ateizm): Ateizm, Tanrı’nın varlığını inkâr etmekle beraber tüm dinlere, inançlara da karşı çıkar. Ateizm, doğaüstü gücün varlığını reddeder. Bu nedenle ruha, cennete, cehenneme, ölümden sonraki hayata da inanmazlar. Temsilcileri;Karl Marx, Leibniz, La Mettrie, Holbach, Nietzsche ve J.P. Sartre’dir.


3) Tanrının Varlığının Bilinemeyeceğini Savunanlar (Agnostisizm): Tanrı’nın varlığının veya yokluğunun bilinemeyeceğini savunan görüştür. Bu anlayışa göre, biz Tanrı’nın varlığını veya yokluğunu ispatlayamayız. Bu nedenle Tanrı vardır veya yoktur diyemeyiz. Temsilcileri; Protagoras, Huxley, H.Spencer ve Pascal’dır. İlk temsilcisi Protagoras’dır. Ona göre, tanrılar hakkında bilgi edinmemizi engelleyen birçok şey vardır. Tanrılar duyularla algılanamaz. Bu yüzden, benim bilgim Tanrı’nın var olduğunu veya yok olduğunu bilmeye yetmez. O yüzden bu konu hakkında hiçbir şey diyemeyiz.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "DİN FELSEFESİ DERS NOTLARI,KONU ANLATIMLARI,ÖZET MADDELİ"

Back To Top -->