Sponsorlu Bağlantı

ROMAN NASIL İNCELENİR,ROMAN İNCELEME YÖNTEMİ,

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

ROMAN NASIL İNCELENİR, ROMAN İNCELEME YÖNTEMİ, ROMAN İNCELEME NASIL YAPILIR, ROMAN İNCELEME TAHLİLİ NASIL YAPILIR, 

Roman Tahlili Nasıl Yapılır, roman tahlilinde önemli olan nedir, romn tahlili bize ne kazandırır, roman tahlilinin amacı nedir, roman tahlili proje ödevi olarak verilir mi, roman tahlili performans ödevi olarak verilir mi
Roman Tahlili Nasıl Yapılır?

Geleneksel ve kabul edilmiş yöntemle roman tahlili şu şekilde yapılmaktadır:


A. Şekil Yönüyle İnceleme
1. Romanın İsmi
2. Romanın Yazarı
3. Romanın Basıldığı Yer ve Tarih
4. Romanın Yayınevi veya Yayımlayanı
5. Romanın Ebatları
6. Romanın Sayfa Sayısı

B. İçerik Yönüyle İnceleme bu en yaygın inceleme şeklidir. aşağıda verilenler romandan hareketle sırayla bulunur ve kaleme alınır.. 

1. Olayın (vakanın) Özeti: Romandaki ana olayı ve etrafında gelişen küçük olayları iyi saptamak gerekir.
a. Romanın Olay Örgüsü
b. Romanın Olay Halkalarından Örnekler
2. Kişi Kadrosu (Kişiler-Şahıslar)
a. Asıl Kişiler: Karakter analizi yapılırken kahramanı fiziki ve ruhi olarak iki kısımda inceleyebiliriz.
I. Fiziki Portre
II. Ruhi Portre
b. Yardımcı Kişiler: Yardımcı karakterlerin fiziki ve ruhi portrelerinde aşırı ayrıntılar ana karakteri gölgede bırakabilir.
I. Fiziki Portre
II. Ruhi Portre
c. Kişiler Arasındaki İlişkiler
3. Olayın Geçtiği yerler (Mekânlar): Betimlemeler (tasvir) ve betimlemeler arası gelişmelere dikkat edilmelidir. Ana mekanlar ve küçük geçişlerin olduğu mekan ayırt edilmelidir.
a. Mekânlar ve Bu Mekânların Özellikleri
b. Mekânların Kahraman ve Olaylarla İlişkisi

4. Zaman: Daha çok mevsimler ve kronolojik zamanlar dikkat çekicidir. Gece, gündüz ve senelere de dikkat edilmelidir. Zaman ve mekanlar karakterler üzerinde etkili unsurlardır.
a. Kronolojik Zaman
I. Gündüz
II. Gece
III. Mevsimler
IV. Yıl
b. Zamanda Geriye Dönüşler: Yazar bazen vaka zamanını (olay zamanını) ileri ya da geri zıplatabilir

5. Anlatıcının Bakış Açısı
a. Hakim (ilahî) Bakış Açısı: Anlatıcı romandaki bütün olaylara hakimdir
b. Kahraman Anlatıcının Bakış Açısı: Anlatıcı romandaki kşilerden biridir ve bakış açısı sınırlıdır.
c. Gözlemci Bakış Açısı: Anlatıcı sadece olayı gözler ve aktarırı. Bakış açısı sınırlıdır.

6. Dil ve Anlatım Özellikleri
a. Anlatım Türleri
I. Öyküleyici Anlatım
II. Betimleyici Anlatım
III. Açıklayıcı Anlatım
IV. Tartışmacı Anlatım
V. Öğretici Anlatım
VI. Kanıtlayıcı Anlatım
VII. Düşsel Anlatım
VIII. Gelecekten Söz Eden Anlatım
IX. Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatım
X. Destansı Anlatım
XI. Söyleşmeye Bağlı Anlatım
XII. Mizahi Anlatım
b. Dil ve Üslup özellikleri
I. Akıcılık
II. Duruluk-Açıklık
III. Yalınlık

7. Romanın Türü
a. Tahlil Romanı
b. Sosyal Roman
c. Macera Romanı
d. Tarihî Roman
8.Romanın Konu ve Teması:

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "ROMAN NASIL İNCELENİR,ROMAN İNCELEME YÖNTEMİ,"

Back To Top -->