Sponsorlu Bağlantı

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2. ORTAK YAZILI TEST

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......

9.SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2. ORTAK YAZILI TEST, ORTAK YAZILILAR, 9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YAZILI SORULARI, YAZILI SORULARI,


…………………………………………………………………………. 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI SORULARI 30.12.2016

ADI: SOYADI: SINIF/NO:

……………………………………………..

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ SINAV KOMİSYONU


1) Kişinin yaşadıklarını, izlediklerini günü gününe not etmesi, yazmasıdır. Eski edebiyatımızda adı “ruznâme”dir. Anıya çok benzer. Anı, yaşandıktan sonra; ... ise her gün yazılır.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Röportaj B) Fıkra C) Deneme D) Günlük E) Eleştiri


2) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi ünlü bir “gezi yazısı” yazarı değildir?
A) Nurullah Ataç B) Ahmet Haşim
C) Evliya Çelebi D) Reşat Nuri Güntekin
E) F. Rıfkı Atay

3) 1956’da Konya’nın Bozkır ilçesinin Kovanlık köyünde doğdum. Gururlarıyla geçinen, yoksul dağ köylüleridir Kovanlıklılar. Yoksulluğu ve sefaleti, şan ve şerefe adamışlardır. Böylece yaşama sevincini yüreklerinde duymuşlardır. Ben de bu hissiyatla başladım yorgun yaşamıma.
Bu parça aşağıdaki yazınsal türlerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Günlük B) Özyaşamöyküsü C) Yaşam öyküsü D) Anı E) Portre

4) Bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılardır. Bunlarda amaç o kişiyi tüm yönleriyle tanıtmaktır. Açık, sade bir dille, anlatılan kişinin devrini, çevresini dikkate alarak yazılır. Divan edebiyatında “tezkire” adıyla karşılık bulmuştur.
Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anı B) Makale C) Fıkra D) Otobiyografi E) Biyografi

5) Beyoğlu’ndaki ev Bizans savunmasından önceki yıllardan kalma olsa gerek, bana anlatıldığına göre. Kaç kez gözümde canlandırmak istedimse, önce karanlığı geldi kapladı ortalığı. Bir posta kutum vardı. Pencerenin sağında, biraz altında, bir posta kutusu. Posta tutkum o zaman başlamıştı sanırım.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait olabilir?
A) Biyografi B) Otobiyografi C) Anı D) Günlük E) Deneme

6) Antalya’nın Serik bağları, suyu ile havasının güzelliği ve meyvelerinin bolluğu bakımından öbür bağlardan üstündür. Antalya’nın yedi türlü elması olur. İzmit’in misket ve ferik elmasından daha tatlı ve suludur.
Bu paragraf aşağıdaki yazı türlerinden hangisine aittir?
A) Eleştiri B) Anı C) Fıkra D) Gezi yazısı E)Sohbet

7) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi biyografi türünün tanınmış simalarından değildir?
A) Şevket Süreyya Aydemir
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Behçet Necatigil
D) Şeyhi
E) Ömer Seyfettin

8) Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu. Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış ve diğer yolların hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girecek olsanız bir yemek sofrası dahi göremezsiniz. Yemekler yerde yenir burada. İnsanlar ütü nedir bilmez. Geze geze de bitiremezsiniz asfalt yollarını!
Yukarıda verilen parça hangi edebi türe örnektir?
A) Deneme B) Makale C) Gezi Yazısı D) Anı E) Röportaj

9) Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.
Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?
A) Günlük B) Deneme C)Anı D) Gezi E) Makale

10) Aradan belli bir zaman geçtikten sonra olayların bellekte kalan biçimiyle yazılması sonucunda oluşturulan yazı türüne ne ad verilir?
A) Deneme B) Makale C) Anı D) Fıkra
E) Otobiyografi

11) Metinleri aşağıdakilerden hangisiyle gruplandırmak
mümkün değildir?
A)Gerçeklikle ilişkileri bakımından
B)Kullanılan dilin işlevleri bakımından
C)Yazılış amaçları bakımından
D)Kullanılan anlatım türleri bakımından
E)Paragrafların uzunlukları bakımından

12) Aşağıdakiler öğretici metinler ve sanat metinleri olarak gruplandırılırsa hangisi dışarıda kalır?
A)Masal B)Makale C)Sohbet D)Eleştiri E)Biyografi

13) Aşağıdakilerden hangisi öğretici metinlerin bir özelliği olamaz?
A)Dilin göndergesel işlevinde kullanılması
B)Üslup kaygısının olması
C)Kelimelerin gerçek anlamda kullanılması
D)Amacın bilgi vermek ve bir konuyu açıklamak olması
E)Bilimsel verilere dayalı olması

14) Aşağıdakilerden hangisi dilekçenin özelliklerinden değildir?
A)Sol alt köşeye açık adresin yazılması
B)Sağ alt köşeye ad ve soyadın yazılması
C)Sağ alt köşeye telefon numarası yazılması
D)Resmi bir dilin kullanılması
E)Gereksiz ayrıntılara yer verilmemesi

15) “Afak – ı Irak, Avrupa Mektupları, Hac Yolunda…” gibi
kitaplarıyla tanınan yazarımız kimdir?
A)Mehmet Akif ERSOY
B)Ahmet HAŞİM
C)Şevket RADO
D)Cenap ŞAHABETTİN
E)Hikmet BİRAND

16) “Kelimeler kullanımlarına göre anlam kazanır; sözgelimi – klasik – kelimesini hem olumlu hem olumsuz anlamda kullanabiliriz…” buna göre aşağıda yer alan cümlelerden hangisinde klasik kelimesi olumsuz anlamıyla kullanılmıştır?
A)O, klasik yazarlarımızın başında gelir.
B)Bu incelemede klasik romanlara yer vereceğiz.
C)Klasik eserler her çağda yaşarlığını korur.
D)Yazınızda klasik benzetmelere yer vermişsiniz.
E)Klasik edebiyat büyük ölçüde kurallara yaslanır.

17) “Her kişide bulunması özlenen, sözünde ve eylemlerinde doğruluktan ayrılmama, bir başka deyişle özü sözü bir olma, diye tanımlanan davranıştır.” Bu tanıma uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dürüstlük B)Sevecenlik C)Kibarlık D)Kararlılık E)Anlayışlılık

18) “Akçakavakların, dişbudakların arasından geçerek yeşil çam ormanına giriyorum. Yoğun bir reçine kokusu duyuyorum. Çevrem yeşilin değişik tonlarıyla donanmış. Az ileride kalın gövdeli, yaşlı bir çam ağacı görüyorum. Altına oturuyorum. Kekik kokuları geliyor burnuma.” Bu parçada ayrıntıların seçiminde hangi duyulardan yararlanılmıştır?
A)Görme – koklama B) Koklama – işitme
C) İşitme – dokunma D) Koklama – dokunma
E) Görme – işitme


19) Sanat, bilim, edebiyat ya da başka alanlarda ünlenmiş bir kişi kendi hayatını kendi ağzından anlatırsa, yani oturup yazarsa buna ---- denir. Bu tür yazılarda her şeyi anlatanın ağzından öğreniriz, bu nedenle de özneldir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Biyografi B) Anı C) Otobiyografi D) Günlük
E) Gezi yazısı


20) Mektup türüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kişilerin bir haberi, bir durumu başkasına iletmek için yazdığı yazılardır.
B) Yazar herhangi bir konudaki görüşünü karşısındakine kabul ettirmek amacıyla mektuba başvurur.
C) Fuzuli'nin "Şikâyetname" adlı eseri edebi mektup türünün ilk örneklerindendir.
D) Tanzimat'tan sonra gazetelerde yayımlanan birçok mektup görülmüştür.
E) Mektuplar yazılış amaçlarına göre çeşitli isimler (özel, iş...) alabilir.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2. ORTAK YAZILI TEST"

Back To Top -->