doğru konum =>> derskonum

BİR METİN ÜZERİNDE SIFATLARI BULMA,GÖSTERME,SIFATLAR ÇALIŞMA METNİ

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......

BİR METİN ÜZERİNDE SIFATLARI BULMA, BİR METİN ÜZERİNDE SIFATLAR GÖSTERME, SIFATLAR ÇALIŞMA METNİ, BİR METİN ÜZERİNDE SIFATLAR ÇALIŞMASI,
Metin Üzerinde Sıfatları İnceleme, Bir Metin Üzerinde Sıfatların Gösterimi

Koca Ali en kalın, en katı demirleri mısır yaprağı gibi incelten, kâğıt gibi yumuşatan sanatını kimseden öğrenmemiş, kendi kendine bulmuştu. Daha on iki yaşındayken, sert bir beylerbeyi olan babasının başı vurulmuş, öksüz kalmıştı. Amcası çok zengindi. Gösterişe düşkün bir vezirdi. Onu yanına aldı. Okutmak istedi. Belki devlet katında yetiştirecek, büyük görevlere çıkaracaktı. Ama Ali’nin yaratılışında “başkasına gönül borcu olmak” gibi bir sızlanmaya yer yoktu. “Ben kimseye eyvallah etmeyeceğim,” dedi. Bir gece amcasının konağından kaçtı. Başıboş bir adsız gibi dağlar, tepeler, dereler aştı. Adını bilmediği ülkelerde dolaştı. Sonunda Erzurum’da yaşlı bir demircinin yanına girdi. Otuz yaşına kadar Anadolu’da uğramadığı kent kalmadı. Kimseye boyun eğmedi. Gönül borcu olmadı. Ekmeğini taştan çıkardı. Alnının teriyle kazandı, içinde “kutsal ateş”ten bir alev bulunan her yaratıcı gibi, para için değil, sanatı, sanatının zevki için çalışıyordu. “Çeliğe çifte su vermek” onun aşkıydı. Gönüllü olarak savaşlara gittiği zamanlar yeniçerilerin, sipahilerin, sekbanların arasında, Ali Usta, işinin övgüsünü duydukça tadı dille anlatılmaz bir mutluluk duyardı. Ölünceye kadar böyle hiç durmadan çalışırsa daha birkaç bin gaziye kırılmaz kılıçlar, kalkanlar parçalayan çelik yatağanlar, zırhlar, keskin ağır saldırmalar yapacaktı. Bunu düşündükçe gülümser, tatlı tatlı yüreği çarpar, ruhundan kopan bir atılımla örsünün üzerinde milyonlarca kıvılcım tutuştururdu.

Koca: Niteleme sıfatı

En kalın: Niteleme sıfatı

En katı: Niteleme sıfatı

Yumuşatan: Niteleme sıfatı

On İki: Sayı sıfatı

Sert: Niteleme sıfatı

Bir: Sert bir beylerbeyi olan: Niteleme sıfatı

Gösterişe düşkün+ bir: Niteleme sıfat+ belgisiz sıfat

Büyük: Niteleme sıfatı

Bir: Belgisiz sıfat

Başıboş bir adsız gibi: Niteleme sıfatı

Adını bilmediği: Niteleme sıfatı

Yaşlı+ bir: Niteleme sıfat+ belgisiz sıfat

Otuz: Sayı sıfatı


PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "BİR METİN ÜZERİNDE SIFATLARI BULMA,GÖSTERME,SIFATLAR ÇALIŞMA METNİ"

Back To Top -->