DERSKONUM.COM


2015 LYS TARİH ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

LYS TARİH ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI, LYS TARİH ÇIKMIŞ SORULAR, LYS TARİH SORULARI VE CEVAPLARI, LYS ÇIKMIŞ SORULAR TARİH, TARİH LYS SORULARI VE CEVAPLARI,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007, 
2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018
2015 LYS TARİH ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI

1-Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangisi çivi yazısını kullanmamıştır?
A-Fenikeliler
B-Asurlular
C-Urartular
D-Hititler
E-Sümerler
DOĞRU CEVAP: A


2-Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar ve Göktürkler arasındaki ortak özellikler arasında gösterilemez?
A-Orta Asya’da kurulmuş olmaları
B-İkili yönetim anlayışını uygulamaları
C-İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasını sağlamaları
D-Ülkenin, hanedanın ortak malı olduğu anlayışını benimsemeleri
E-Yaşadıkları dönemin Türk kültürünü yansıtan eserler vermeleri
DOĞRU CEVAP: C


3-Mevlâna Celaleddin-i Rumi, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi döneminin ünlü düşünürlerinden biridir?
A-Büyük Selçuklu
B-Anadolu Selçuklu
C-Osmanlı
D-Harzemşah
E-Karahanlı
DOĞRU CEVAP: B


4-I. Bayezit’in oğullarından olup Ankara Savaşı’nın ardından Timur tarafından Semerkant’a götürülmesi nedeniyle Osmanlı tahtında kardeşlerinden daha sonra hak iddiasında bulunan ve yürüttüğü taht mücadelesi II. Murat tarafından sonlandırılan kişi, aşağıdakilerden hangisidir?
A-Mustafa Çelebi
B-İsa Çelebi
C-Musa Çelebi
D-Mehmet Çelebi
E-Süleyman Çelebi
DOĞRU CEVAP: A


5-Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda, askerî alanda ve ekonomi alanında ıslahat girişimlerinde bulunmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, bu dönemdeki girişimlerden biri değildir?
A-IV. Murat Dönemi’nde yönetim deneyimi olan kimikişilerin ıslahat layihaları hazırlaması
B-II. Osman Dönemi’nde Yeniçeri Ocağında yeni düzenlemeler yapılmak istenmesi
C-Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından maliyede düzenleme çalışmaları yapılması
D-Köprülüzade Fazıl Ahmet Paşa’nın devlet maliyesi için önlemler alması
E-Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın Batı tarzında yeni bir donanma inşa ettirmesi
DOĞRU CEVAP: E


6-Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında aşağıdaki yetkilerden hangisine sahip değildir?
A-Kongreler düzenlemek
B-Bölgede güvenliği sağlamak
C-Halkın elindeki silahları toplamak
D-Türkler ile Rumlar arasındaki çatışmaları önlemek
E-Bölgede oluşan şûraları dağıtmak
DOĞRU CEVAP: A

7-I. Düzenli ordunun Birinci İnönü zaferi kurulması
II. Misakımillî’nin ilanı İstanbul’un işgali
III. Birinci İnönü zaferi Londra Konferansı
IV. Eskişehir-Kütahya Mustafa Kemal’in Savaşları Başkomutan seçilmesi
V. Sakarya zaferi Moskova Antlaşması
Yukarıdakilerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi kurulamaz?
A-I
B-II
C-III
D-IV
E-V
DOĞRU CEVAP: E

8-İkinci Dünya Savaşı’nda, Almanya’nın yanında savaşa giren iki devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A-Fransa – Sovyetler Birliği
B-İngiltere – Fransa
C-ABD – İngiltere
D-İtalya – Japonya
E-İtalya – Fransa
DOĞRU CEVAP: D

9-Soğuk Savaş ve Yumuşama dönemlerinde ortaya çıkan aşağıdaki sorunlardan hangisi nükleer savaş Çıkması  ihtimali karşısında tarafların geri adım atması ve füzelerin karşılıklı olarak sökülmesiyle çözülmüştür?
A-Filistin
B-Bosna
C-Küba
D-Dağlık Karabağ
E-Kıbrıs
DOĞRU CEVAP: C
TÜM TARİH ÇIKMI SORULARI İÇİN TIKLAYINIZZZ...

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "2015 LYS TARİH ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI"

Back To Top -->