CUMHURİYET DÖNEMİNDE HALK ŞİİRİ VE TEMSİLCİLERİ ÖZELLİKLERİ MADDE MADDE

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

CUMHURİYET DÖNEMİNDE HALK ŞİİRİ VE TEMSİLCİLERİ-CUMHURİYET DÖNEMİNDE HALK ŞİİRİNİN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ,
 CUMHURİYET DÖNEMİNDE HALK ŞİİRİ VE TEMSİLCİLERİ ÖZELLİKLERİ, CUMHURİYET DÖNEMİNDE HALK ŞİİRİNİN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ, CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI,

Aşık Feymani,Aşık veysel Şatıroğlu,Şeref Teşlıova,Aşık Mahsuni Şerif, Murat Çobanoğlu,Abdürrahim Karakoç,Cumhuriyet döneminde halk şiirinin Genel özellikleri,cumhuriyet dönemi türk şiirinin önemli temsilcileri,cumhuriyet dönemi türk şiirinin temsilcileri

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜM NOTLARI İÇİN TIKLA

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK HALK ŞİİRİ

Cumhuriyet idaresinin kabulüyle birlikte halk kültürüne büyük önem verilmiştir. Cumhuriyet döneminde de halkın duygu ve düşüncelerinin her zaman tercümanı olan halk şiiri yaşamaya devam etmiştir.


Cumhuriyet Dönemi Halk Şiirinin Özellikleri:


 • Halk şairleri eski geleneğe bağlı olarak usta-çırak ilişkisi içinde yetişmeye devam etmişlerdir.
 • Genel olarak saz eşliğinde ve belli bir ezgi ile şiir söyleme geleneğinin takipçisidirler.
 • Saz çalma geleneğine uymayıp sadece şiir yazan şairler de vardır. (Abdurrahim Karakoç gibi)
 • Bu dönem halk şairleri, şiirlerinde geleneksel konuların yanında güncel konuları da işlemişlerdir.
 • 19. yüzyıl halk şiirine göre Cumhuriyet dönemi halk şiirleri daha sade bir dille söylenmiştir.
 • 20. yüzyıl Türk halk şiirinde Divan şiiri etkisi ve Arapça-Farsça sözcüklerin kullanımı oldukça azalmıştır. 


AŞIK VEYSEL (1894-1973)
 • · Sivas’ın Sivrialan Köyü’nde doğmuştur.
 •  Aşık şiirinin son büyük ustasıdır.
 • Cumhuriyet devri saz şairlerinden olan sanatçı; Cumhuriyetin 10. yılı törenlerine katıldı. Cumhuriyet ve Atatürk üzerine yazdığı şiirlerle meşhur oldu.
 • A. Veysel’i sanat dünyasına A. Kutsi Tecer tanıttı.
 • 7 yaşındayken geçirdiği Çiçek hastalığı yüzünden gözlerini kaybetti; babasının oyalanması için verdiği kırık bir sazla çalıp söylemeye başladı.
 • Meşhur olana dek, yaşamı acı ve yoksulluklarla geçti;köy enstitülerinde öğretmenlik yaptı.
 • Yurdun değişik köşelerini dolaşan şair; insan, yurt, toprak sevgisini sade bir dille mükemmel bir şekilde işledi.
 • “Halk şiirinin son büyük ustası” olarak bilinir.
 • Şiir: Dostlar Beni Hatırlasın, Sazımdan Sesler, Deyişler

MURAT ÇOBANOĞLU (1940- 2004)
 • Kars doğumlu olan şair ilk okul mezunudur.
 • Aşıklık geleneğinin (günümüz saz şairlerinin) önde gelenlerindendir.
 • Şiirlerinde nasihat etme, ahlakî öğütler verme amacındadır.
 • Ulusal konuları ve öz değerleri işleyen şiirleri de vardır.
 • Şiirleri Kars Eli, Pınar, Hisar, Türk Edebiyatı gibi dergilerde yayımladı.
 • Aşıklar yarışmasında dereceler kazandı.
 • Eser: Manzum öyküler ve şiirler yazdı. 

ÂŞIK MAHSUNİ ŞERİF (1940 – 2002)
 • Anadolu halk ozanlığı geleneğinde önemli bir kilometre taşı olan Aşık Mahzuni Şerif, 17 Mayıs 2002'de Köln'de Hakk'a yürüdü.
 • Aşık Mahzuni Şerif son yüzyılda yaşayan halk ozanlarının kuşkusuz en ünlüsüydü.
 • Halkın sıkıntılarını toplumcu bir bakış açısıyla anlatmış, güncel siyaseti konu alan politik şiirler ve taşlamalar yazmıştır.
 • Aşık Mahzuni özgürlükten, demokrasiden, barıştan, insan haklarından ve laiklikten yana olan çağdaş, devrimci bir ozandır.
 • Aşık Mahzuni Şerif’in kişiliğinde, sanatında, mücadelesinde hümanist tarafı ağır basar.
 • Eserlerinde hoşgörüyü, sevgiyi ve doğruluğu işler.
 • Onun büyük bir insansever olduğunu görürüz.
 • Ozan Türkiye’de yapılan haksızlıklara, banka hortumlamalarına, derin devlet anlayışına, yolsuzluklara ve daha nice olaylara şiddetle karşı çıkmış, bunları sanatına taşımış ve yazılarında eleştirmiştir. ..
 • Şiirlerini saz eşliğinde söylemiştir.
Eserleri:
Şiir: İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım, Bu Mezarda Bir Garip
Var, Dom Dom Kurşunu, Yuh Yuh, Bizden Geriler

ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER:
İşte gidiyorum çeşmi siyahım
Önümüze dağlar sıralansada
Sermeyem derdimdir servetim ahım
Karardıkca bahtım karalansada

Haydi dolaşalım yüce dağlarda
Dost beni bıraktı ah ile zarda
Ötmek istiyorum viran bağlarda
Ayağıma cennet kiralansada

Bağladın gönlümü (haydar) zülfün teline
Sen beni düşürdün elin diline
Güldün Mahzuni’nin berbat haline
Mervanın elinden parelensede


ŞEREF TAŞLIOVA 
 • Ardahan’ın Çıldır ilçesi Gülyüzü köyünde doğmuştur.
 • Yaklaşık 10 yaşında şiir yazmaya başlamıştır.
 • Kars Radyosu bünyesinde 10 yıl süreyle aşıklara ilişkin programlar hazırlayıp sunmuştur.
 • 1000’den fazla şiiri bulunan ozan; Azeri, Fars ve Anadolu kültürüyle yoğrulmuş bilgi birikimiyle önemli bir kaynak ve değerlerimizden biridir.
 • Şiirlerinin bir bölümü “Gönül Bahçesi” adıyla yayımlanmıştır.
 ABDURRAHİM KARAKOÇ (1932 – 2012)

Türk edebiyatında iz bırakmış şairlere ulaşmak için tıklayın... 
 • Saz çalmamakla birlikte halk şiiri gelenekleri doğrultusunda eserlerini kaleme almıştır.
 • Politik taşlamalarıyla tanınan şair, “Mihriban” adlı şiiri oldukça beğenilmiş ve türk haline getirilmiştir.
 • Eserleri:
 • Şiir: Hasan’a Mektuplar, Haber Bülteni, Kan Yazısı, Vur Emri, Beşinci Mevsim
NEŞET ERTAŞ

SANATÇI KİŞİLİĞİ 
Neşet Ertaş, etkilendiği tek kişinin babası Muharrem Ertaş olduğunu söylerdi. Kendi ifadesi ile bunu şu şekilde ifade ederdi; "Babamla ben aynı ruhun insanlarıyız." Bağlamalarını da oyma tekne yapan ustalara yaptırmayı tercih eden sanatçı, bağlamalarına da 7 tel takıp, kendi sesine göre akort yaptığını söylemektedir. Sanatçı tam bir bağlama ustasıdır. Onun bağlamasındaki bazı sesleri, başka bağlamalarda duymak mümkün olmamıştır.
 • Sanatçı bunu bağlamasındaki perde ayarlarını kendisinin yapmasından kaynaklandığını söylemiştir. Sanatçının çok sayıda bestesi bulunmaktadır. Onun bazı eserlerini Gülşen Kutlu, Nezahat Bayram, Neriman Altındağ Tüfekçi de seslendirmişlerdir. 
 • Neşet Ertaş, kendisine ait TÜRKÜLERİnin son kıtalarında birçok zaman "GARİP'' mahlasını kullanmış, bazen da mahlas dahi kullanmamıştır. 
 • Sanatçı ençok babası gibi BOZLAK türünde söylemiş, türküler ve, Ağıtlar da dile getirmiştir. 
 • Sanatçı şimdiye kadar sazı ile hiç bir sanatçıya eşlik etmemiş kendi çalıp kendi söylemeyi tercih etmiştir.

 • Neşet Ertaş sevgiliye duyulan aşk ve özlem konularını işlemiş, bazı şiirlerinde doğa gurbet ve insanlara belli mesajlar vermeye çalışan şiirler de yazmış ve okumuştur. .

 • Allah aşkı, insan hakkı ve sevgisi, ana ve babaya duyulan özlem, ilim ve cehalet, memleket hasreti, ölüm gibi konular da şiirlerinde zaman zaman görülen konulardır.
 •  "Aşık Veysel n yolundan gitmeye çalıştığını dile getiren Neşet Ertaş’ın en sevdiği ve etkisi altında kaldığı ozanlar Babası ile Aşık Veysel ‘dir. 
 • Sanatçı parmaklarından rahatsız olduktan sonra önce kendisi sonra da tüm ailesini Almanya'ya taşımış, orada da çalışmalarına devam etmiştir. 
 • Neşet Ertaş Türkiye'de Halk Müziğiinin son zamanlarda yetiştirdiği öen önemli ses , saz, ve güfte yazarlarından birisidir.
ÂŞIK FEYMANİ (1942 – …)
 • Şiirlerinde tasavvufi deyişlere yer veren şair, atışma alanında büyük başarı göstermiştir.
 • Çukurovalı âşıklar arasında büyük saygınlığı vardır.
 • Önceleri "Çoban Osman" mahlası ile şiirler söylemiş; ancak daha rüyasında söylenen "Feymani" mahlası ile şiirler söylemiştir.
 • Eserleri:
 • Şiir: Ahu Gözlüm, Barışmam, Anadolum, Mevlana, Elveda, Bugün Bayramdır

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "CUMHURİYET DÖNEMİNDE HALK ŞİİRİ VE TEMSİLCİLERİ ÖZELLİKLERİ MADDE MADDE"

Back To Top -->