MESLEKİ GELİŞİM 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları TEST

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

MESLEKİ GELİŞİM 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları TEST, MESLEKİ GELİŞİM 2.DÖNEM 2.YAZILI, MESLEKİ GELİŞİM YAZILI SORULARI, 2.DÖNEM 2.SINAV MESLEKİ GELİŞİM ,  Mesleki Gelişim 2. dönem 2. yazılı soruları ve cevapları

 1. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mal ve hizmetlerin meydana getirilmesi işlemine ne ad verilir?
 1. Üretim yönetimi
 2. İhtiyaç
 3. Üretim
 4. Yönetim
 1. Aşağıdakilerden hangisi üretim türlerinden biri değildir?
 1. Siparişe göre üretim
 2. Parti üretimi
 3. Sürekli üretim
 4. Stok kontrolü
 1. Bir ürünün müşteriler tarafından istenmesini sağlayacak özelliklerde üretilip üretilmediğini kontrol ederken aynı zamanda yasa ve yönetmeliklere uygun olup olmadığını belirleyen sürece ne ad verilir?
 1. Üretim süreci
 2. Stok kontrolü
 3. Değerlendirme süreci
 4. Kalite kontrolü
 1. İşletmeler hedef pazarı seçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
 1. İşletmenin kaynaklarını
 2. Ürünün özelliklerini
 3. Pazar yapısını
 4. Hepsi
 1. Ürünlerini semt pazarına getirip satan bir çiftçi hangi dağıtım kanalını kullanmaktadır?
 1. Doğrudan dağıtım
 2. Dolaylı dağıtım
 3. Aracılı dağıtım
 4. İdeal dağıtım
 1. Ürününü 14.99 TL’ye satan bir işletme bu ürün için hangi fiyatlandırma politikası kullanmaktadır?
 1. Tek fiyat politikası
 2. Özel fiyat politikası
 3. Kalanlı fiyat politikası
 4. Zararına fiyat politikası
 1. Alınan malların satış yerine getirilmesi için ödenen taşıma, sigorta, benzeri bedellere ne ad verilir?
 1. Aliş fiyatı
 2. Masraf
 3. Mal oluş fiyatı
 4. Satış fiyatı
 1. Gerçek kişilerin bir yıllık tüm kazanç ve gelirleri üzerinden ödediği vergi aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Muhtasar vergi
 2. Katma değer vergisi
 3. Gelir vergisi
 4. Geçici vergi
 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin personel bulmada kullandığı işletme dışı kaynaklardan biri değildir?
 1. İş ve işçi bulma kurumu
 2. Sendikalar
 3. Eğitim kurumları
 4. Çalışanlar
 1. ‘’……..’’eğitimi, işletmeye yeni giren personele işe başlamadan önce veya işe ilk girdiği günlerde  uygulanan eğitimdir.’’ cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki hangi ifade gelmelidir?
 1. İşe alıştırma
 2. İş
 3. Güven
 4. Çalışan
 1. Üretilen mal ve hizmet çeşidine göre araba üreten bir fabrika aşağıdaki işletme türlerinden hangisi içerisinde yer alır?
 1. Sanayi sektöründeki işletmeler
 2. Hizmet sektöründeki işletmeler
 3. Tarım sektöründeki işletmeler
 4. Tek kişi işletmeleri
 1. Aşağıdakilerden hangisi siparişe göre üretimin tanımıdır?
 1. Bir mamulün özel bir sipariş veya sürekli bir talebi karşılamak amacıyla belirli miktarlarda oluşan partiler halinde üretilmesidir
 2. Tüketicinin ve ya müşteri firmanın zaman, miktar ve kalite bakımından özel olarak belirlediği bir mamulün üretilmesidir
 3. Eldeki makine ve tesislerin yalnız belirli bir mamule tahsis edilmesi ile yapılan üretimdir
 4. Stok miktar ve çeşitlerinin işletmenin tedarik, üretim, satış ve mali imkânlarına göre en rasyonel ve en ekonomik bir şekilde belirlenmesi ve yönetimidir.
 1. Müşteri çekmek, onlara bütün malların ucuza satıldığı izlenimini vermek için bazı malların alışılageldiğinden daha ucuza, belki de zararına satılması şekilde fiyatlandırma politikasına ne ad verilir?
 1. Tek fiyat politikası
 2. Özel fiyat politikası
 3. Kalanlı fiyat politikası
 4. Zararına fiyat politikası
 1. Bir marketin çekiliş ile müşterisine araba vereceğini duyurması hangi tutundurma faaliyeti içerisine girer?
 1. Kişisel satış
 2. Halkla ilişkiler
 3. Satış teşvik
 4. Reklam
 1. İşletmelerin kendilerinin ödemedikleri avukat, muhasebeci, nakliyeci gibi çeşitli kişilerden devlet adına keserek vergi sorumlusu olarak verdikleri beyannamenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Muhtasar beyanname
 2. Katma değer vergisi beyannamesi
 3. Gelir vergisi beyannamesi
 4. Geçici vergi beyannamesi
 1. Öğrenci Ahmet, boya atölyesinde boya yaparken koruyucu araç kullanmadığı için bir süre sonra nefes almakta zorlanmış ve hastalanmıştır. Ahmet bu işi yaparken hangi iş güvenliği kuralını yerinegetirmemiştir?
 1. Gözlük takmamıştır
 2. Eldiven giymemiştir
 3. Maske takmamıştır
 4. Baret takmamıştır
 1. Öğrenci Kemal, atölyede iş yaparken tezgâh üzerinde duran iş parçasını ayağının üzerine düşürmüş ve parmaklarını yaralamıştır. Kemal bu işi yaparken hangi iş güvenliği kuralını yerine getirmemiştir?
 1. Ayakkabı giymemiştir
 2. İşçi tulumu giymemiştir
 3. Baret takmamıştır
 4. Koruyuculu ayakkabı giymemiştir
 1. Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik haline ne denir?
 1. Meslek hastalığı
 2. Sigortalılık
 3. İşçi sağlığı
 4. İş güvenliği
 1. Olayların planlandığı akışta yürümemesi, kişilerin yaralanmaları, sakat kalmaları ve ölümlerine sebebiyet veren olaya ne denir?
 1. Hastalık
 2. Kaza
 3. Sakatlık
 4. Yaralanma
 1. Öğrenci Hasan, iş yerinde iş kazası geçirmiştir. Kurum doktoru Hasan’a ilk müdahaleyi yaparken idari personelin ne yapması gerekmektedir?
 1. Kazayı soruşturmalıdır
 2. Kazayı derhal işverene bildirmelidir
 3. Kazayı SSK’ya (SGK) bildirmelidir
 4. Ambulans çağırmalıdır
Her soru 5 puandır. (20X5:100p)

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "MESLEKİ GELİŞİM 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları TEST"

Back To Top -->