11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI ORTAK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI ORTAK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI, 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI ORTAK SINAV, 11.SINIF EDEBİYAT YAZILILARI, 
2015-2016 ….. LİSESİ 11.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2.DÖNEM 3.ORTAK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI
Adı-Soyadı:                                        Sınıf-No:

1)      Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Rahmi ve Halide Edip’te bulunan ortak bir yöndür?
  A) Dil ve anlatımlarının kusursuzluğu 
B) Milli Edebiyat döneminden olmaları 
 C) Töre romanı yazmış olmaları
  D) Natüralizmden etkilenmiş olmaları 
 E) Halkı eğitme amacı gütmemeleri 


Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken Söylenmemiş bir masal gibi Anadolu'muz Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz!

2)      Milli edebiyat akımının temsilcilerinden Faruk Nafiz Çamlıbel'in  "Sanat"  adlı şiirinden alınan bu dörtlükte Milli Edebiyat akımının özellikle hangi amacı vurgulanmıştır?

A)  Halk edebiyatı örnek alınacaktır.
B)  "Toplum için sanat" anlayışı ile hareket edilecektir.
C) Yazı diliyle konuşma dili arasındaki ayrılıklar giderilecektir.
D) Ağır, anlaşılması zor, sanatlı söyleyişten uzak durulacaktır.
E)  Sanat yapıtlarında ulusal değerler ve konular işlenecektir.


3. Karagözcü Kız Tevfik, geçinemeyip ayrıldığı eşinin taklidini yaptığı için sürgüne gönderilir. Tevfik'in kızı Rabia, zamanla ünlü bir hafız olur, sürgünden dönen babasıyla yaşamaya başlar. Vehbi Dede'den müzik dersleri alır. İtalyan piyanist Peregrini'ye âşık olur. Genç Türklere yardım eden Kız Tevfik, yeniden sürgüne gönderilir.  Rabia,  Müslümanlığı kabul eden Peregrini ile evlenir.   Romanda Rabia,   Doğu'yu; Peregrini de akılcı Batı'yı simgeler; kurtuluş, ikisinin birleşimindedir.

Bu parçada sözü edilen roman, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürgün                              B) Bir Sürgün
C) Yaprak Dökümü               D) Kiralık Konak
E) Sinekli Bakkal


4. Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyat dönemi için söylenemez?
A)    Sanatçılar sade bir dille eser vermeyi amaçlamışlardır.
B)     Doğa ve vatan sevgisi başlıca temalardır.
C)     Milli kaynaklara yönelmeyi esas almışlardır.
D)    Yeni Lisan makalesinin yayımlanmasıyla başlar.
E)     Roman ve hikayelerde olaylar İstanbul’da geçer.

5. Aşağıdakilerden hangisi Peyami Safa’ya ait değildir?
A)    Bir Tereddüdün Romanı
B)     Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
C)     Matmazel Noraliya’ nın Koltuğu
D)    Kendi Gök Kubbemiz
E)     Fatih-Harbiye

6. 1. Fatih- Harbiye’de Doğu Batı sorununu, iki kültür arasında bocalamaları anlatır.
     Il. Sodom ve Gomore’de Kurtuluş Savaşı yıllarında işgal altındaki İstanbul’daki ahlak  bozuklukları konu edinir.
Numaralandırılmış cümlelerde hakkında bilgi verilen romanlar aşağıdaki sanatçılardan hangilerine aittir?
A)    Peyami Safa -- Halide Edip Adıvar
B)     Peyami Safa - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C)     Ahmet Hamdi Tanpınar—Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D)    Peyami Safa — Ahmet Hamdi Tanpınar
E)     Reşat Nuri Güntekin — Halide Edip Adıvar

7. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A)    Efruz Bey’in yazarı Ali Canip Yöntem’dir.
B)     Mehmet Emin Yurdakul şiirlerinde heceyi kullanmıştır.
C)     Ömer Seyfettin, olay hikayeIeri kaleme almıştır.
D)    Yeni Lisan makalesi Genç Kalemler’de yayımlanmıştır.
E)     Ziya Gökalp, sosyoloji alanındaki çalışmalarıyla da tanınır.

8. .  Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan romanların çoğu, bu savaşı yaşamayanların,  araştırmalarına dayanarak yazdıkları romanlardır. Oysa bu romanın yazarı Kurtuluş Savaşı'na katılmış; savaşı bütün acısıyla yaşamış ve bu romanı 1922 yılında sıcağı sıcağına yazmıştır. İzmir'in işgalinde kocası ve çocuğu Yunanlılar tarafından öldürülen Ayşe, romanın kahramanlarındandır.

Yukarıda sözü edilen yazar ve yapıtı, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A)  Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban
B)  Tarık Buğra – Küçük Ağa
C) Halide Edip Adıvar – Ateşten Gömlek
D) Kemal Tahir – Yorgun Savaşçı
E)  Reşat Nuri Güntekin – Yeşil Gece

9. Aşağıdakilerden hangisinde Türk edebiyatı sanatçılarıyla ilgili yanlış bir verilmiştir?
A)    Yahya Kemal’in hece ölçüsüyle yazdığı bir şiiri vardır.
B)     Mehmet Akif nazmı nesre yaklaştıran şiirler yazmıştır.
C)     Hüseyin Rahmi eserlerinde sokağın dilini yansıtmıştır.
D)    Ömer Seyfettin’in konusunu tarihten alan eserleri vardır.
E)     Cenap Şahabettin, şiir dilini konuşma diline yaklaştırmıştır.

10. Şiiri, düşüncelerini topluma yaymada bir araç olarak gören .........; bu bakımdan ……….akımına da karşı durur.
 Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri  getirilebilir?
A)    Cenap Şahabettin — sembolizm
B)     Abdulhak Hamit — parnasizm
C)     Mehmet Akif — sembolizm
D)    Tevfik Fikret — parnasizm
E)     Ahmet Haşim — romantizm

11. Aşağıdakilerden hangisinde Halide Edip Adıvar’ın “anı” türündeki eserleri bir arada verilmiştir?
A)    Dağa Çıkan Kurt, Harap Mabedler
B)     Türkün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev
C)     Kubbede Kalan Hoş Seda, İzmir’den Bursa’ya
D)    Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye
E)     Sinekli Bakkal, Handan

12. Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz Çamlıbel’in bir eseridir?
A)    Miskinler Tekkesi
B)     Miras
C)     Yalnızız
D)    Canavar
E)     Çağlayanlar

13. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?
A)    Yalnız Efe – Ömer Seyfettin
B)     Safahat- Mehmet Akif Ersoy
C)     Aziz İstanbuI-Yahya Kemal Beyatlı
D)    Fatih — Harbiye - Peyami Safa
E)     Çankaya - Halide Edip Adıvar

14. Aşağıda Türk edebiyatının bazı dönemleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A)    Servet-i Fünun şairleri şiirlerinde nazım ve nesri birbirine yaklaştırmışlardır.
B)     Tanzimat birinci dönemi romancıları romantizm akımından etkilenmişlerdir.
C)     Divan şiirinde genellikle dış dünya ele alınmış ve somut konular işlenmiştir.
D)    Milli edebiyat dönemi eserlerinde gerçekliğe yaklaşma amacı güdülmüştür.
E)     Fecr-i Aticiler “Sanat şahsi ve muhteremdir.” görüşünü benimsemişlerdir.

15. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’e ait değildir?
A)    Kızıl Elma
B)     Kaşağı
C)     Pembe İncili Kaftan 
D)    Beyaz Lale
E)     Bahar ve Kelebekler

16. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir?
A)    Ziya Gökalp, Türkçülük akımını sistemleştirmiştir.
B)     Yakup Kadri “Toplum için sanat”ı savunmuştur.
C)     Refik Halit Karay, deneme, fıkra, mizah, hiciv, roman ve hikayeler yazmıştır.
D)    Ömer Seyfettin, Atatürk’le ilgili anılarını anlattığı eserleriyle tanınmıştır.
E)     Halide Edip, realizmi ön planda olan romanlar yazmıştır.

17. Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun farklı türdeki bir eseridir?
A)    Yaban
B)     Okun Ucundan
C)     Nur Baba
D)    Sodom ve Gomore
E)     Kiralık Konak


18. Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?
A)    Abdülhak Şinasi Hisar- Boğaziçi Mehtapları
B)     Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Haristan ve Gülistan
C)     Mehmet Fuat Köprülü - Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar
D)    Orhan Seyfi Orhon - Peri Kızı ile Çoban Hikayesi
E)     Halit Fahri Ozansoy -Çoban Çeşmesi

19.Ülkemizde bilimsel anlamda edebiyat tarihçiliğinin öncüsüdür. Fecr-i
Âti’den Milli Edebiyat’a katılmış yazarlardandır. “Türk Edebiyatı Tarihi,
Edebiyat Araştırmaları, Türk Saz Şairleri Antolojisi, Türk Edebiyatında
 ilk Mutasavvıflar” gibi eserleri vardır.
 Yukarıda hangi edebiyat tarihçimizden söz edilmektedir?
A) Cevdet Kudret             B) Nihat Sami Banarlı
C) Mehmet Fuat Köprülü              D) Ahmet Hamdi Tanpınar
                  E) Vasfi Mahir Kocatürk

20.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Funun Edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A)    Romanlarda genellikle olayların İstanbul dışında geçmesi.
B)     Sone, terza-rima gibi nazım biçimlerinin benimsenmesi
C)     Aruz vezninin kullanılması.
D)    Yabancı sözcüklerle yüklü bir dil kullanılması.
E)     Nazmın nesre yaklaştırılması.

21.Edebiyatımızdaki ilk kusursuz romanları o yazmıştır.Türk edebiyatında realizmin en büyük temsilcisidir. Romanlarında konularını aydın çevreden seçerken hikâyelerinde sıradan insanların hayatını konu edinir. Roman ve hikâye tekniği çok sağlamdır. Diğer Servet-i Fünun sanatçıları gibi onun da dili oldukça ağırdır.
Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Tevfik Fikret           B) 
Halit Ziya Uşaklıgil         C)  Ömer Seyfettin                  D)  Hüseyin Cahit Yalçın      E)  Namık Kemal
22. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A)      Eserlerde, hayata dönük memleket sorunları dile getirilmiştir.
B)      Hece vezni asıl vezin olarak kabul edilmiştir.
C)      Hikaye ve romanlarda ilk kez İstanbul dışına çıkılır.
D)      Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelme görülür.
E)       Şiirde sembolizmin, romanda romantizmin etkisinde kalmışlardır.

23Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in sanatçı özelliklerinden biri değildir?
A)    Biçimde yaptığı değişiklikle beyit geleneğini kırar.
B)     Anlamı bütün şiire yayar, serbest müstezatı geliştirir.
C)     Dili dönemine oranla açık, yalın ve anlaşılırdır.
D)    Aruzu Türkçeye ustalıkla uygular.
E)     Şiiri canlı, devingen bir doğa, ses ve biçim güzellikleriyle belirginleşir.

24Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünün şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A)
Servet - i Fünun şiiri toplumcu, iyimser bir şiir olup bireyciliği aşmasını bilmiştir.
B) Fikret, ilkin bireyci şiirler yazsa da sonraları toplumcu, tarihi irdeleyen şiirler yazar.
C) Bu şiir karışık bir dönemin özelliklerini içerdiğinden sanatçısı, romantik. parnasçı, sembolisttir.
D) Tablo gibi şiir için doğaya yönelirler, doğa onlar için canlı, devinen bir resim gibidir.
E) Ekrem'le Hamit'in romantizmini, duygusallığını benimsemesine karşın gerçekçidir.
25.
I. Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerle yüklü ağır bir dil kullanılmıştır.
II. Romantizm ve klasisizmin etkisinde kalmışlardır.
III. Bu dönem sanatçıları tiyatroyu toplumu eğitmek amacıyla kullanmışlardır.
IV. Romanda kişiler ve olaylar çoğunlukla İstanbul’dan seçilmiştir.
V. Yazarlar, romanlarına kişiliklerini yansıtmamışlardır.
Bu özelliklerden hangi ikisi Servet-i Fünun edebiyatı için söylenemez?
A) I. ve II.     B) IV. ve V.     C) III. ve IV.     D) II. ve III.        E) II. ve V.
Not: Her sorunun doğru cevabı 4 (dört) puandır. Cevaplarınızı aşağıdaki cevap anahtarına işaretleyiniz.                                                          


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 2.YAZILI ORTAK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI"

Back To Top -->