DERSKONUM.COM


SÜMMANİ KİMDİR HAYATI FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ ESERLERİ

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

SÜMMANİ KİMDİR HAYATI FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ ESERLERİ, SÜMMANİ HAYATI EDEBİ KİŞİLİĞİ, SÜMMANİ EDEBİ KİŞİLİĞİ, ŞAİR VE YAZAR, SÜMMANİ KİMDİR, 
1861 yılında Erzurum ili, Narman ilçesi, Samikale Köyünde doğmuştur. 10-11 yaşlarına geldiğinde, babasıyla birlikte çobanlık yapmaya başlamış, ömrü çobanlıkla geçmiştir. Erzurum’da âşıklardan saz çalmasını öğrenmiştir. Hayalî sevgilisi Gülperi’yi bulmak için Kafkasya, İran. Afganistan, Hint ve Turan ı dolaştığı, bulamadan köyüne döndüğü söylenir. Doğu Anadolu’da halkın en çok sevdiği ozanlardan biri olmuştur. Sümmani, Samikale Köyü’nde, 5 Şubat 1915 tarihinde vefat etmiştir.
gelmez misin
El ele vermiş de gelen güzeller
Bir Tanrı selamı vermez misiniz?
Mevtam sizi süs için mi yaratmış
Biz gel demeyince gelmez misiniz?
 
Karadır kaşınız yaydan nic’olur,
Bugün dünya yarın ahret nic’olur
Bir gönül yapması yüz bin hac olur
Siz gönül yapmasın bilmez misiniz?
 
Sümmani’yem ey dilyare niderim
Başım alıp diyar diyar giderim
Yarın mahşer günü dava ederim
Siz mahşer yerine gelmez misiniz?
Sümmani
DEPREM DESTANI
Kaza-i Tortum ‘da oldu vukuat
Gören gözler düştü ah ü figana
Bin üç yüz dokuzda ettik rivayet
Bunu destan edip saldık her yana
Bu gama müşterek ölüler sağlar
Görenler ah edüp yürekten ağlar
Sarsıldı dereler söküldü bağlar
Her taraf boğuldu toza dumana
Budur son alamet bozuldu devran
Biçare Sümmanî eylesin figan
Tahammül yok kaza buna bir destan
Bir eser bıraka cümle cihana
Yazdılar (Ervah-ı Ezelde)
Ervah-ı ezelde levh-i kalemde
Bu benim bahtımı kara yazdılar
Bilirim güldürmez devri alemde
Bir günümü yüz bin zara yazdılar
Bulmadık şadlığın iradesini
Çekerim bu gamın ziyadesini
Herkes dosta verdi ifadesini
Bizimkini rüzigara yazdılar
Aşk benimle eyler daim kıl ü kal
Daha sabretmeye kalmadı mecal
Derdim taksimdara kıldım arzuhal
Dedi ki öz bahtın kara yazdılar
Gönül gülşenimde har oldu deyi
Hasretlik cismimde var oldu deyi
Sevdiğim sevdiğin pir oldu deyi
Erbabı garezler yare yazdılar
Dünyayı sevenler veli değildir
Canı terkedenler deli değildir
İnsanoğlu gamdan hali değildir
Her birini bir efkara yazdılar
Nedir bu sevdanın nihayetinde
Yadlar gezer yarin vilayetinde
Herkes diyarında muhabbetinde
Bilmem bizi ne civara yazdılar
Kadrimi bilmeze eyledim minnet
Derdimi artıran görmesin cennet
Sarraflar verdiler yari bin kıymet
Benim kıymetimi nere yazdılar
Döner mi kavlinden sıktı sadıklar
Dost ile dost olur bağrı yanıklar
Aşk kaydına geçti bunca aşıklar
Sümmani’yi derkenara yazdılar

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "SÜMMANİ KİMDİR HAYATI FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ ESERLERİ"

Back To Top -->