SERVETİ FÜNUN EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, BOŞLUK DOLDURMA VE D/Y SORULARI ETKİNLİK 3 ETKİNLİK 4 KARMA

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

SERVETİ FÜNUN EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, BOŞLUK DOLDURMA VE D/Y SORULARI ETKİNLİK 3 ETKİNLİK 4 KARMA

ETKİNLİK 3
1.Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in eserlerinden biri değildir?
A.Rubab-ı Şikeste B.Hayat-ı Muhayyel C.Şermin D.Doksanbeşe Doğru E.Mai ve Siyah


2.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatı sanatçılarından biri değildir?
A.Cenap Şahabettin B.Muallim Naci C.Halit Ziya Uşaklıgil D.Tevfik Fikret E.Mehmet Rauf


3.Cenap Şahabettin’in Afak-ı Irak adlı eserinin türü nedir ?
A.Roman B.Özdeyiş C.Şiir D.Makale E.Gezi Yazısı


4.Saray ve Ötesi adlı eser hangi sanatçımıza aittir?
A.Tevfik Fikret B.Mehmet Rauf C.H.Z. Uşaklıgil D.H.C. yalçın E.Cenap Şahabettin


5.Aşagıdakileren hangisi Tevfik Fikret ile ilgili değildir ?
A.1896 yılında Servet-i Fünun dergisinin başına getirilmiştir.
B.İlk şiirlerini Divan anlayışına uygun yazmıştır.
C.Servet-i Fünun dergisinde yayımladığı şiirler sayesinde ünlenmiştir.
D.Güzel olan her şeyi sanatın ,şiirin konusu olarak görmüştür.
E.Serbest müstezatı geliştirerek şiiri düzyazıya yaklaştırmıştır.


ETKİNLİK 4

1.Servet-i Fünun yazarları , hikayelerde kişiliğini gizlememiş;ikide bir okuyucuya seslenilmiştir. ( )

2.Sanatçı edebi esere kendi duygularını , düşüncelerini , hayallerini ,yaşama bakış açısını yansıtır. ( )

3.Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun ikayecilerinin işlediği konular arasında gösterilemez ?
A.Görücü usulu ile evliliğin yanlışlıkları B.Hayat –hakikat çatışması C.Ümitsizlik D.Karamsarlık E.Aşk

4.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi hikaye türünde eser vermemiştir ?
A.H.Z.Uşaklıgil B.Şemsettin Sami C.Mehmet Rauf D.Süleyman Nazif E.H.C. Yalçın

5.Aşağıdaki romanlardan hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’e ait eğildir ?
A.Kırık Hayatlar B.Nesl-i Ahir C.Kan Damlası D.Sefile E.Aşk-ı Memnu

CEVAPLAR

ETKİNLİK 3
1.E
2.B
3.D
4.C
5.D

ETKİNLİK 4 KARMA
1.Y
2.D
3.D
4.D
5.C

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "SERVETİ FÜNUN EDEBİYATI ÇALIŞMA KAĞIDI, BOŞLUK DOLDURMA VE D/Y SORULARI ETKİNLİK 3 ETKİNLİK 4 KARMA"

Back To Top -->