DERSKONUM.COM


CEMİL SÜLEYMAN ALYANAKOĞLU FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ HAYATI ESERLERİ SANATI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

CEMİL SÜLEYMAN ALYANAKOĞLU FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ HAYATI ESERLERİ SANATI, CEMİL SÜLEYMAN ALYANAKOĞLU  EDEBİ KİŞİLİĞİ, CEMİL SÜLEYMAN ALYANAKOĞLU HAYATI ESERLERİ EDEBİ KİŞİLİĞİ, ŞAİR VE YAZAR, 
CEMİL SÜLEYMAN ALYANAKOĞLU

(1886-1940)
Hikaye ve roman yazarı. Halep İdâdisi’ni bitirdikten sonra (1903) Beyrut Amerikan Üniversitesi Tıp hazırlık sınıfına de­vam etti. İstanbul’da Tıbbiye’yi bitirdi (1911). Balkan Savaşı’n-da Yanya cephesinde, I. Dünya Savaşı’nda Arabistan’da doktorluk yaptı. Anadolu’da sağlık müdürlüğü görevlerin­den sonra ölümüne kadar Devlet Denizyolları idaresinde doktorluğa devam ettf.
Cemil Süleyman, Fecr-i Âtî topluluğunun Önde gelen hf-kâyeci(erindendir. Resmî görev ile uzun süre istanbul’dan uzaklaştığı için şöhretini hemen hemen Servet-i Fünun ve Âşiyan, Resimli Kitap, Bahçe, Mehâsin dergilerinde çıkan yazılarıyla sağladı (1908-12 arası) Daha sonra neşrettiği ya­zıları şöhretine bir şey eklemedi. Bu ikinci döneme âit yazı­ları Güneş dergisi (1927) ile Vakit gazetesinde neşredildi (1937). Hikâyelerinde ve romanlarında halk arasından seçil­miş sıradan tiplerin aşk maceraları anlatılır. Mesleği ile İlgi­li olarak hastalıklı insan tiplerine de yer vermiştir. Romanla­rında teknik mükemmellik yoktur. Psikolojik tahlilleri başa­rılıdır. Dil sâdedir.


Romanları: 
1. Inhizam (Servet-i Fünun’da tefrika edildi, 1909-10), 
2. Kadın Ruhu (Tanın’de tefrika edildi, 1910), 
3. Siyah Gözler (1911). 

Hfkâye kitapları: 
1. TİmsâU Aşk (1909), 2. Ukde (1909).

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "CEMİL SÜLEYMAN ALYANAKOĞLU FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ HAYATI ESERLERİ SANATI"

Back To Top -->