doğru konum =>> derskonum

OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULDA DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN 2016-2017-2018,

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......

OKULLARDA DEVAMSIZLIK KAÇ GÜNE İNDİRİLDİ 2015-2016-2017-2018, güncel hayat, HABERLER, OKULLARDA DEVAMSIZLIK HAKKI NE KADAR, DEVAMSIZLIK KAÇ GÜN, OKULLARDA DEVAMSIZLIK KAÇ GÜNE İNDİRİLDİ 2015-2016-2017-2018, 2015-2016-2017-2018 devamsızlık, 2015-2016-2017-2018 devamsızlık hakkı, DEVAMSIZLIK KAÇ GÜN 2016 LİSE-OKULLARDA kaç gün özürlü devamsızlık hakkı var, devamsızlık hakkı kaç gün meb, İLKOKUL DEVAMSIZLIK KAÇ GÜN, ORTAOKUL DEVAMSIZLIK KAÇ GÜN , OKUL ÖNCESİ DEVAMSIZLIK KAÇ, ortaokul devamsızlık kaç gün 2016,ilkokul devamsızlık sınırı,ilkokulda devamsızlık süresi,ortaokulda devamsızlıktan kalma var mı 2017Okul öncesi eğitimde özürsüz devamsızlık süresi 20 gündür. Özürsüz ve aralıksız olarak 10 gün boyunca okula devam etmeyen öğrenci velisine durumu yazılı olarak bildirilir eğer hala devamsızlık yapılır ve aralıksız olarak devamsızlık süresi 20 gün olur ise öğrencinin kaydı okul öncesi eğitimden silinir.
Yönetmelik sadece özel eğitim uygulanan çocukların devamsızlık süresi hakkında okul idaresine inisiyatif kullanma hakkı tanımıştır.
Okul öncesindeki öğrencilerin devamsızlıkları hakkında ilgili yönetmeliğin maddelerini şunlardır arkadaşlar:
Devam - Devamsızlık
Madde 14- Kayıtları yapılan çocukların kuruma günlük eğitimi aksatmayacak şekilde devam etmelerinin sağlanması esastır. Ancak özel eğitim gerektiren çocukların sosyal uyum ve gelişim özelliğine göre günlük devam sürelerinde esneklik sağlanır.
Özürsüz olarak aralıksız 10 gün okula devam etmeyen çocuğun velisi okul müdürlüğünce yazı ile uyarılır. Bu uyarıya rağmen özürsüz olarak aralıksız 20 gün okula devam etmeyen ve devam ettiği hâlde belirtilen süre içinde ücretleri yatırılmayan çocukların kaydı silinir. Bu durum veliye yazılı olarak bildirilir.
(Ek:RG-6/9/2008-26989) Çocukların devamsızlıkları, e-okul sistemine işlenir ve öğretmenler ile yöneticiler tarafından takip edilir.
Hastalık Sonrası Okula Devam
Madde 15- Bulaşıcı bir hastalık nedeniyle okula devam edemeyen çocuklar, sakınca olmadığına ilişkin sağlık kuruluşlarından alınacak tabip raporu ile kuruma devam edebilirler.
İlkokul ve ortaokulda devamsızlıktan sınıfta kalma diye bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Şayet öğrenci bir gün bile olsa okula gelmişse bu öğrenci devamsızlıktan sınıfta kalamaz. Ancak ve ancak sürekli devamsız olan öğrenciler sınıf tekrarına bırakılabilir
Her ne kadar ilköğretimde sınıfta kalma gibi bir durum yok ise de bu durum öğrencilerin devamsızlık haklarının olduğu anlamına gelmez. İlkokul ve ortaokulda öğrencinin devamsızlık hakkı diye bir şey yoktur. Öğrencinin her devamsızlığında adey’in aşamalarını uygulamamız gerekiyor. ayrıca toplam devamsızlık 7 günü bulduğu zaman ilk ‘’öğrenci devamsızlık mektubu’’nu velinin adresine göndermemiz gerekiyor.
Devam ve devamsızlık konusunda ilköğretim kurumları yönetmeliğini ilgili maddeleri şunlardır arkadaşlar:
devam Zorunluluğu
Madde 25 — (Değişik:RG-21/7/2012-28360)
İlköğretim kurumlarına kaydedilen mecburi ilköğretim çağındaki öğrencilerin velileri öğrencilerin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Okul yönetimleri, millî eğitim müdürlükleri, il eğitim denetmenleri, muhtarlar ve mülkî amirler 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun ilgili hükümleri gereğince çocukların okula devamını sağlamakla yükümlüdürler.
Derse Devamsızlık
Madde 26 — Normal ve ikili öğretim yapan okullarda ilk derse girdiği hâlde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencinin durumu velisine ivedilikle bildirilir ve devamsızlığı yarım gün sayılır.
Devamın İzlenmesi
MADDE 27 – (Değişik:RG-24/12/2008-27090)
İlköğretim kurumlarında öğrencilerin okula devamları zorunludur.
(Değişik fıkra:RG-21/7/2012-28360) İlköğretim kurumlarındaki öğrencilerden, okulun bulunduğu yerleşim biriminin dışına çıkan, adresi bulunmayan ve okulu olmayan bir yere gidenlerin durumu, okul yönetimince e-okuldaki devam bölümüne zamanında işlenir. Öğrencilerin devamsızlıkları, e-okul sistemi üzerinden okul yönetimlerince sürekli takip edilir.
Yurt dışına giden öğrencilerin yurt dışı adresi, okul yönetimince e-okul sistemine işlenir. Bakanlıkça yurt dışındaki okullara devamlarının sağlanmasıyla ilgili tedbirler alınır. Bu durumdaki öğrencilerin kayıtları, yaşları zorunlu öğrenim çağı dışına çıkıncaya kadar silinmez.
Özürlü Devamsızlık
Madde 28 — Okula devam ederken, yangın, deprem, sel ve benzeri doğal afet veya ana, baba, kardeş gibi yakınlarından birinin ağır hastalığı, ölümü gibi önemli nedenlerle kendilerine izin verilen, tedavi yahut ameliyatı gerektiren bir hastalıktan dolayı okula özürlü olarak devam edemeyen öğrencilerin özürlerinin bitiminde okula devamları sağlanır.
(Değişik ikinci fıkra:RG-02/05/2006-26156) Velisinin yazılı izni ile yurt içi ve yurt dışı sanatsal, sosyal, sportif, kültürel ve benzeri etkinlikler ile yarışmalara katılacak öğrenciler, hazırlık çalışmaları ve etkinliklerin devamı süresince izinli sayılır. İzinleri, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre verilir.
Bu durumdaki öğrencilerin yetiştirilmesi için veli, öğretmen, okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin iş birliği ile gerekli önlemler alınır.
İzin Verme
Madde 29 — Öğrencinin ailesi yanında kalmasını gerektiren hastalık, ölüm, aileden birinin askerlik durumu, tarımsal çalışmalar gibi nedenlerle velisinin yazılı bildirimi üzerine bir ders yılında en çok on beş güne kadar izin verilebilir.
Bu izinler, en az yarım gün olmak üzere parça parça veya bütün olarak okul müdürü veya yetkili kılacağı müdür yardımcıları tarafından verilir.
Özüre bağlı izinler devamsızlıktan sayılmaz.
Okula Geç Gelme
Madde 30 — Okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak sınıftan ya da okuldan ayrılmayı alışkanlık hâline getiren öğrencilerin bu durumlarının önlenmesi için veli, öğretmen, okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisi ve okul yönetiminin iş birliği ile gerekli önlemler alınır.Ortaokulda devamsızlık hakkı

Ortaokulda devamsızlık hakkı diye bir hak bulunmamaktadır. Öğrencilerin okula devamı zorunludur. Bununla birlikte öğrencilerin okula devamı ile ilgili şu hükümler bulunur.
Eğitim ve öğretim yılında özürsüz 20 gün devamsızlık yapanlar ile bir üst sınıfı başarmada güçlüklerle karşılaşabilecek öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir.
Burada 20 güne kadar herhangi bir problemin olamayacağı, daha sonrası için problem olacağı görülmektedir. Ayrıca devamsızlık yapmak öğrencinin ders başarısını da düşüreceğinden zorunlu haller hariç okula devam edilmelidir.

  • Öğrencinin geçerli mazereti ve velinin başvurusu üzerine okul yönetimi tarafından bir öğretim yılı içerisinde 15 güne kadar izin verilebilir. (Bu izni veli okul idaresini bilgilendirerek ya da hastaneden aldığı rapor, sevk gibi  belgelerle alabilir. )
  • TEOG sınavında aynı puanı alan öğrencilerin aynı okula yerleştirilecekse devamsızlığı az olan öğrenci tercih edilmektedir. Devamsızlık yapmayan öğrenci bir adım önde olacaktır.
  • Ayrıca iller arası nakilde en çok 5 gün devamsızlık hakkı vardır.
  • İlk derse girdiği halde sonraki derslerden birine katılmayan öğrencinin devamsızlığı yarım gün sayılır...


PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
92 Komentar untuk "OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULDA DEVAMSIZLIK HAKKI KAÇ GÜN 2016-2017-2018,"

Benim 12.5 gun devamsizlik var 2 kez uyari geldi sinifta kalirmiyim 8. Sinifim

DEĞERLİ ZİYARETÇİMİZ VELİ İZİN BELGESİ İLE BU DURUMDAN KURTULABİLİRSİNİZ. SİSTEMATİK OLARAK KALIŞ GİBİSİNİZ ANCAK BİR DİLEKÇE DURUMU ÇÖZER :)

8. Sınıf devamsızlık aynımı

8. sınıfta devamsizliktan kalma diye bir şey var mi

6.sınıfdayım 1 ay devamsızlık cezası varmı

değerli ziyaretçimiz öyle bir şey yok

11 gün izinli 9 gün raporlu 2 gün normal ama okul idaresi 4 gün yanlışlıkla girdi o silinicek yani 18 gün okulda kalırmıyım 8. sınıf

11 gün izinli 9 gün raporlu 2 gün normal ama okul idaresi 4 gün yanlışlıkla girdi o silinicek yani 18 gün okulda kalırmıyım 8. sınıf

kalmazsınız.. bir sıkıntı olduğunda veliniz bir dilekçe yazsın ve devamsızlığınızı sildirsin :)

Ortaokul 2017 de devamsızlık hakki hem özürlü hem özursuz kaç gün ben 8,5 bide 5,5 devamsizlik yapmışım toplam 20 mi 40 mi 45 2017 de ne olur cevap veriiiiiinnnn

Ortaokul 2017 de devamsızlık hakki hem özürlü hem özursuz kaç gün ben 8,5 bide 5,5 devamsizlik yapmışım toplam 20 mi 40 mi 45 2017 de ne olur cevap veriiiiiinnnn

Ortaokul 2017 de devamsızlık hakki hem özürlü hem özursuz kaç gün ben 8,5 bide 5,5 devamsizlik yapmışım toplam 20 mi 40 mi 45 2017 de ne olur cevap veriiiiiinnnn

İlkokul ve ortaokulda devamsızlıktan sınıfta kalma diye bir durum söz konusu değildir arkadaşlar. Şayet öğrenci bir gün bile olsa okula gelmişse bu öğrenci devamsızlıktan sınıfta kalamaz. Ancak ve ancak sürekli devamsız olan öğrenciler sınıf tekrarına bırakılabilir

Ben 7. Sınıfım 1.5 gün geç 9 gün özürsüz devamsızlığım var sınıfta kalırmıyım ? Lütfen cevaplayın

Çok sık hasta oldum bu sene , özürlü 10 gün özürsüz 4 günüm var kalır mıyım ? ( 7.sınıfım)

1.5 gün geç 9 gün devamsızlık yapan arkadaşım sınıra yakınsın bu saatten sonra devamsızlık yapma

özürlü 10 gün özürsüz 4 günüm var diyen arkadaşımız kalmazsınız böyle bi durum yok ancak yine de dikkat fazla devamsızlık yapmayalım ..

15 gun devamsizligim var kalirmiyim

Ben 8inci sinifim 16gün gelmemezliligim var özürlü olarak 2gun sınıfta kalirmiyim

Ben 8inci sinifim 16gün gelmemezliligim var özürlü olarak 2gun sınıfta kalirmiyim

DEĞERLİ TAKİPÇİLERİMİZ İKİNİZDE SINIFTA KALMAZSINIZ AMA BU SAATTEN SONRA DEVAMSIZLIK ASLA YAPMAYINIZ.. TEŞEKKÜRLER :)

Benim 1.ve 2. Dönem Toplam 10gün Uyarı Gelmedi Sınınfta Kalmam Dimi Yani Bu 15Güne 12Ye Falan Yükselse Kalırmıyım Kaç Günü Geçmiyim Bir Şey Söylerseniz İyi Olur

Benim 1.ve 2. Dönem Toplam 10gün Uyarı Gelmedi Sınınfta Kalmam Dimi Yani Bu 15Güne 12Ye Falan Yükselse Kalırmıyım Kaç Günü Geçmiyim Bir Şey Söylerseniz İyi Olur

15 güne asla ulaşmayın.. Bu tehlikeli bir sınır.. Şu an kalma gibi bir durumunuz yok

7. Sınıfım 11 gün özürsüz 9gün özürlü var kalirmiyim

Kalma gibi bi durumunuz yok.. ancak bu saatten sonra asla devamsizlik yapmayiniz.. hem tehlikeli olur. Hem bir mazeret bildirmeniz gerekebilir. ;)

Ben 6.sinifa gidiyorum müdü 10 gün dedi benim 12.50 dewamsizligim var kalirmiyimmm ???

kalma gibi bir durum söz konusu değil.. siz bu saatten sonra asla devamsızlık yapmayın..:)

4Gün özürsüz
2Gün özürlü
2Gün Devamsızlık sayılmayan
8. sınıfım sorun olurmu yaklasık olarak kac gün devamsızlık hakkım kalmıs acaba ?

KALMA GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL ŞİMDİLİK AMA DEVAMSIZLIK YAPMAYIN :)

Merhaba blog yazarı 8 gün özürsüz 7 gün özürlü devamsizligim var 8. Snfım kalırmym

8 gün özürsüz 7.5 gün özürlüymüs 8. Sınıfım kalırmym

20,5 gün 7.sınıfa gidiyorum ve bütün sınavlarıma girdim ortalamam 90 kalır mıyım çok korkuyorum kalıcam diye ya da kalırsam babam hayatın kararır diyo öyle birşey olur mu yav bu sene okula kayıt yaptırıp hiç gelmeyen öğrenciler bile geçti lütfen bu mesajı okur musun

8. sınıfa gidiyorum 21 gün özürlü 21 gün özürsüz devamsızlığım var sınıftamı kaldım şimdi

metehan çardak isimli takipçimiz kalma gibi bir durum söz konusu değil.. ama devamsızlık yapmamanızı öneririz.. :))

20,5 gün 7.sınıfa gidiyorum diyen takipçmiz. KALMAZSINIZ... ortalamanız çok iyi idare sizi idare edecektir :))) ama asla ve asla yarım gün dahi olsa devamsızlık yapmayınızzzz !!!!

bu çok sıkıntılı bir durum özürsüzgününüz çok fazla bu konuda tüm yetkiler okul idaresinde ve öğretmenlerinin senin hakkındaki kanaatleridir.. bence bu saatten sonra çok iyi bir profil çizmelisin... İdareye karşı sorumluluklarını yerine harfiyen getir...

16 normal 5 gun raporlu kalirmiyim

kalma gibi bir durumunuz yok şu an ::))))))))99

26,5 gün normal 4 raporlu sınıfta kalirmiyim

öğretmeniniz ve idare karar verecek çok fazla devamsızlık ama 30 gün olmadığınız için geçme ihtimaliniz yüksek

10. Sınıfım özürlü ve özürsüz toplam 29 gün nasıl geri çekebilirim ve okulda faaliyet özürlü veya özürsüz devamsızlık olarak yaziliyormu

faaliyetli günler devamsızlıktan sayılmamaktadır.. ama sınırı aşmayın hiç bir sıkıntı olmaz :)))

Lise 3 gün üst üste özürsüz devamsızlik yaptım disiplin cezası alır mıyım

sayın takipçimiz böyle bir durum söz konusu değil :))))

Ben 6. Sınıfa gidiorum devamsızlık 9,5 gün 10 gün olunca sınıf tekrarı olurmu?

özürsüz 1 ay devamsızlığım var kalırmıyım özürlü 2 gün

emre isimli takipçimiz kalma gibi bir durumunuz yok :)))

ıbestı isimli takipçimiz.. devamsızlığınız çok fazla idare ve öğretmenlerinin kararlarına bağla ama kalmazsınız :)

11 gün devamsizligim var kalirmiyim

21gün devamsızlığım 2sınava girmedim kalırmıyımm ne olurrr 1,50 gün gece kaldım

cj johnson İSİMLİ TAKİPÇİMİZ BÖYLE BİR DURUM İHTİMAL BİLE DEĞİL :) RAHAT OLUN

Aleyna Purtul İSİMLİ TAKİPÇİMİZ 21 GÜN DEVAMSIZLIĞINIZ ÖZÜRLÜ MÜ ÖZÜRSÜZ MÜ

ilk donem ıkıncı toplam toplam 20 gun gitmedim ama ortalamam 70 kalırmıyım

ilk donem ıkıncı toplam toplam 20 gun gitmedim ama ortalamam 70 kalırmıyım

6.sınıf özürlü 6 özürsüz 8 gün devamsızlığım var haftaya gitmesem kalır mıyım ?

Faruk boz isimli takipcimiz ozurlu ozursuz belirtirseniz daha dogru cevap verebiliriz... ama ozurlu ozursuz ikisi toplam isr kalmazsiniz :)))

Eren isimli ziyaretcimiz asla kalmazsiniz.. ancak okula gitmenizde fayda var en azindan carsambaya kadar ;)))

Admin benim özürlü 8 özürsüz 6 gün olmuş sınıfta kalırmıyımm (6.sınıf)

faruk boz 20 gün özürsüz çok fazla idarenin vicdanına kalmış :(

kesinlikle kalmazsınız :) 8 özürsüz 6 özürlü çok iyi ve az :)

Peki salı çarşamba perşembe gitmesem kalırmıyımm yani kaç gün devamsızlık
Hakkı'm var

18 gün devamsızlık var 7 ye gidiyom nolur cevap yazın

8.sinifim Derslerim orta 29 gun devamsizligim var kalirmiyim acil

16 gün devamsızlık var sıkıntı olurmu 7. sınıfım

13 özürlü 2,5 geç 5 gün özürsüz yaptım

kaç gün devamsızlık hakkım var ve o 20 gün muhabbeti hem özürlü hemde özürsüzün toplamamımı

13 özürlü 2,5 geç 5 gün özürsüz yaptım

kaç gün devamsızlık hakkım var ve o 20 gün muhabbeti hem özürlü hemde özürsüzün toplamamımı

Şu anda 10 gün özürlü 0 gün özürsüz var 7.sınıfım ve son hafta gitmeyeceğim.Cezası ne olur?

Benimde 15gün özürsüz devamzızlığım var sınfta kalırmıyım 8.sınıfım

ilk ve ikinci toplam 21 gitmedim ozursuz ortalalam 70 kalırmıyım

14gun ozursuz16 gün özürlü devamsizligim var sınıfta kalirmiyim açlıkla cevap8. Sinif

Bu yorum yazar tarafından silindi. - Hapus

10 gün özürsüz 0,5 gün geç gelme durumum var bu hafta hic okula gitmedim ortalamam 90/ 7. Sınıfım kalırmıyım acil cvblyn. Lütfen

soru soran arkadaşlar devamsızlıktan kalma gibi bir durumunuz yok :) kaarne alınca sayfamıza dönüp teşekkür yazarsanız seviniriz.. canınızı sıkmayın :))))

9,5 gün özürsüz 8 gün özürlü 7: sınıfa gidiyorum ortalamam 97,5

9.5 gün devamsızlım var 6.sınıfım kalırmıyım ve 6.sınıfın en tehlikeli sınırı ne okuldan belge geldi 9.5 devmsızlım var diye

9.5 gün devamsızlım var 6.sınıfım kalırmıyım ve 6.sınıfın en tehlikeli sınırı ne okuldan belge geldi 9.5 devmsızlım var diye

kalma ihtimaliniz olabilir. Çünkü dönemin daha başındasınız.. sene sonuna kadar devamsızlık gününüz artabilir.. ama rapor almanız halinde kalmazsınız :)

7.sinifim 24 gün devamsizligim var ama bazı sorunlar yüzünden öğretmenler biliyor sizce sınıfta kalır mıyım lutfennnn cvp ...

değerli takipçimiz.. eğer sorunları öğretmenleriniz biliyor ise asla kalmazsınız.. içiniz rahat olsun.. :)

ben 7.sinifim.15 gun izinli,3 raporlu,5 özürsuz kalirmiyim acaba?

SEVGİLİ ELİF, KALMAZSIN.. ŞİMDİDEN TATİL PLANI YAP KEYİFLE TATİLİ DÜŞÜN :)))

Benim oğlum ikiye geçti sınıf deyişimi yaşadık aynı okulda sınıfımız 2ser 3ser dağıtıldı uyum sorunu yasadik ogretmenimiz benim sinifta geri cocuk yok diyor bizi kabullenmedi çocuğu baska sinifa alabilirmiyim ya da 1.sinif tekrari yapabilirmiyiz ogretmenimiz hiçbiri olmaz diyor çocukla da ilgilenmiyor ne yapabiliriz devamsizlik yapsak kalır mı çözüm nedir

Degerli takipcimiz.. oncelikle çocuk kaç yaşında. . Ay hesabindan kaç aylik.. madde madde yazalim.
1. Ogretmen kabul etmiyor diye bir sey yok mecburi biri almak
2. Eger cocuk gercekten sorunlu ise. Bunu en iyi siz bilirsiniz veli olarak.. ogretmenlerin ve okul rehber ogretmeninin yazılı beyanını alın. . Özellikle rehber öğretmen çok onemli..
3. Hepsi hem fikir ise gercekten sorun olabilir.. olgunluk seviyesi düşük ise anaokulu daha mantikli ...
5.bir yil cok büyük kayip degil.. baslayip yarim yamalak ogrenmeden ve sorunlu sekilde 1.sinifi gececegine bir yil daha beklemesi en iyisi..
6. Okula yollamazsaniz da kesinlikle anaokulu kreş gibi egitim veren yerlere yollayin.. çocuk asla egitimden kopmasin.. son olarak il ve ilcenizi yazar misiniz.. tesekkurler

Ortaokula gidiyorum 50 gun devamsızlık hiç düşük notum yok kalır mıyım

ilk ve ortaokulda devamsızlıktan kalan olmuyor genelde.. Ancak devamsızlığınız fazla dikkat edin ... idarenin haberi olsun..

Back To Top -->