DERSKONUM.COM


SERBEST NAZIM VE TOPLUMCU ŞİİR ÖZELLİKLERİ TEMSİLCİLERİ 1920-1960

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

SERBEST NAZIM VE TOPLUMCU ŞİİR ÖZELLİKLERİ TEMSİLCİLER,
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ŞİİR ANLAYIŞI ÖZELLİKLERİ TEMSİLCİLERİ, TOPLUMCU GERÇEKÇİ ŞİİR ANLAYIŞI, TOPLUMCU GERÇEKÇİ ŞAİRLER,Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir          (1920-1960)

   Serbest Nazım: 

 • Genellikle ölçü ve kafiyeye bağlı bulunmayan, dizelerindeki hece sayısı değişik olan şiirlerdir.
 • Servet-i Fünûn’dan sonra kullanılmaya başlanan bu nazım şekli günümüzde çok yaygınlaşmıştır. 
 • Ölçü ve kafiye şiire ahenk verir. 
 • Serbest nazımlarda ise bu ahenk aliterasyon ve asonanslarla sağlanır.
 • Serbest nazmın, şairlerin kullanışlarına göre pek çok çeşitleri vardır.
 • Bunun için de henüz belirginleşmiş bir kuralı yoktur.
Toplumcu Gerçekçi Edebiyatın Özellikleri nedir?


 • Toplumcu gerçekçi şiirserbest nazım özellikleri taşır.
 • Toplumcu gerçekçi şiir, ideolojik içerikli bir şiirdir.
 • Toplumcu gerçekçi şiir, o güne kadar görülmemiş, denenmemiş bir görsellik, karmaşık biçimli teknikler barındıran bir şiirdir.
 • Politik bir içerik taşıması şiirin etkileme ve belirleme gücünü yükseltmiştir.
 • Şiirdeki paralel, simetrik akışlar ve kırılmalar Rus şair Mayakovski'den gelen yansımalardır.
 • Materyalist ve Marksist bir dünya görüşü üzerinde temellendirilmiştir.
 • Toplumcu gerçekçi edebiyat, halkçılık, köycülük kavraları ile hümanist bir düşünce etrafında şekillenen bir edebiyattır.
 • Toplumcu gerçekçi anlayışın ekseninde "insan, toplum ve üretim ilişkileri" vardır.
 • Toplum için sanat anlayışı vardır.
 • Sanatkâr toplumun ruh mühendisidir.
 • Toplumcu gerçekçi edebiyat eğitsel bir işlevle yüklüdür. Sosyalist bireyselliğin geliştirilmesi bu edebiyatın ana amacıdır.
 • Sanat her türlü dinsel ve töresel bağlardan kurtulmalıdır.
 • Toplumcu gerçekçi edebiyat, programa dayalı ve tezi olan bir edebiyattır.
 • Toplumcu gerçekçi edebiyata iyimser bir bakış açısı egemendir.
 • Toplumcu gerçekçi edebiyatta insanı belirleyen en temel öge kollektivizmdir.

Toplumcu Şiir: 

 • Halkı ve halkın sorunlarını anlatan şiir türüdür.
 •  Nazım Hikmet ve Rıfat Ilgaz’ın şiirleri buna örnektir. 
 • Yirminci yüzyılın başlarında, neredeyse tüm dünyada eşzamanlı olarak gelişen siyasal ve toplumsal hareketlere bağlı olarak yeni bir edebiyat akımı doğar.
 • Toplumsal gerçekçilik ya da sosyalist gerçekçilik adı verilen bu akım; şiirden, edebiyatın ve sanatın her alanına kadar geniş bir yelpazede etkisini gösterir. 
 • Emekçilerin sorunlarını, emek-sermaye çelişkisini ve yaşamsal kaygılarını konu alan bu akım, “toplum için sanat” görüşünü temsil eder.

SERBEST NAZIM VE TOPLUMCU ŞİİR ÖZELLİKLERİ GENEL
 • Pragmatik, yani çıkarcı şiirdir.
 • Şiir tezlidir, savunulan bir görüş vardır ve bu görüş kendini şiirde belli eder.
 • Şair, toplumun bir parçası olduğu için şiirlerini toplumsal bir kaygı ile yazmalıdır.
 • Şair ancak toplum şiirleri yazarak kendini geliştirebilir. Bireysellikten önce kolektiflik vardır.
 • Dilin harekete geçiren gücünden, etkisinden yararlanılmıştır.
 • Söylev üslubundan yararlanılmıştır.
 • Geniş kitlelere hitap etmek, onları harekete geçirmek için yazılmıştır.
 • Şiirde biçimden çok içeriğe önem vermişler bu sebeple de ölçüsüz, kafiyesiz şiirler yazmışlardır.
 • Gelecekçilik (Fütürizm) akımından etkilenmişlerdir.
Gelecekçilik (Fütürizm): 
 • 20. yüzyılın başlarında İtalya’da ortaya çıkan bu akımın sanatçıları, şiirde temel öğelerin cesaret, isyan ve cüret olduğunu savunmuşlardır. 
 • Edebiyatın durgun değil hareketli, barışçıl değil kavgacıl olmasını istemişlerdir. 
 • Savaşı övmüşler ve geçmişi kötülemişlerdir. 
 • Türk Edebiyatında Nazım Hikmet, ünlü Rus şairi gelecekçi Mayokovski’den etkilenmiştir.
 • FÜTÜRİZM İLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAAA

SERBEST NAZIM VE TOPLUMCU ŞİİRİN ÖNEMLİ                                      TEMSİLCİLERİ

TEMSİLCİLERİ ( DETAYLI BİLGİ İÇİN ŞAİRLERİN ÜZERİNE TIKLA
 • Nâzım Hikmet 
 • Rıfat Ilgaz 
 • Aziz Nesin 
 • Ceyhun Atuf Kansu 
 • Ahmed Arif 
 • Ercüment Behzat Lav 
 • Arif Damar 
 • Şevket Süreyya 
 • Vedat Nedim Tör 
 • Enver Gökçe 
 • Şükran Kurdakul 
 • Mehmet Başaran

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "SERBEST NAZIM VE TOPLUMCU ŞİİR ÖZELLİKLERİ TEMSİLCİLERİ 1920-1960"

Back To Top -->