DERSKONUM.COM


TANZİMAT ŞİİRİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ MADDE MADDE

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

 • COŞKU VE HEYECANA BAĞLI METİNLER (ŞİİR)

 • 1.      Edebiyat tarihçileri ve eleştirmenler, divan şiirimizin son büyük temsilcisinin Şeyh Galip olduğunu söylerler, tarih 18. yüzyıldır. Divan şiiri, bu büyük ustadan sonra hayata ve sokağa açılma denemeleriyle bütün güzelliğini ve büyüsünü adeta kaybetmiştir. Tanzimat yıllarının büyük ustaları sayılabilecek Osman Şems, Yenişehirli Avni gibi şairler ise Şeyh Galip'in üzerine yeni bir şey koyamamış, onu aşamamışlardır.
 •  
 • 2.      Batı kaynaklı birtakım biçim ve içerikler yaratmak isteyen Tanzimat edebiyatçıları, sürekli bir düşüş yaşayan divan şiirini hedef almışlardır. Divan şiirini donmuş, kalıplamış olmakla, değişen hayatın koşullarını yansıtamamakla, toplumdan kopuk olmakla, dilin ağırlığıyla, abartılı ve sanatlı söyleyişle suçlamışlar, onu yok sayma, ortadan kaldırma çabasına girmişlerdir.
 •  
 • 3.      Divan şiirine bu yolda ilk darbeyi Namık Kemal vurmuştur. Çeşitli makale ve eleştirilerinde bu şiiri yerden yere vurmuştur. Ancak o bile divan şiiri nazım biçimlerini ve aruz ölçüsünü, beyit ve bend birimlerini kullanmaya devam etmiştir. Yalnızca şiirin içeriğinde değişikliğe gitmiş, giderek değişmekte olan yaşam koşullarını ve zihniyeti şiirlerine yansıtmıştır.
 •  
 • 4.      Tanzimat edebiyatı sanatçıları içinde şiirde asıl büyük yeniliği Abdülhak Hamit Tarhan gerçekleştirmiştir. Divan şiirinin bütün kalıplarını kırmış, hiç duyulmamış kalıplar, olabildiğince uzun dizeler, kafiyesiz şiirlerle bütün biçimsel yapıyı alt üst etmiştir.
 •  
 • 5.      Şiirinin içeriğini ise olabildiğine serbest bir hayal gücü oluşturmuştur. Biçimde ve içerikte şiirimizin Batılılaşması, tam anlamıyla Servet-i Fünûn Dönemi'nin şairleri tarafından gerçekleştirilmiştir. MUSTAFA ŞAHİN


 • MADDE MADDE ÖZELLİKLERİ
 • ž  Şiir halka ulaşmada bir araç olarak görülmüştür.
 • ž  şiirde de faydacılık düşüncesi ön plânda olmuştur.  (1.DÖNEM)
 • ž  İlk dönemde toplumsal ve felsefi,ikinci dönemde bireysel konular iş. (Tanzimat Dönemi'nin ikinci kuşak şairlerinden Abdülhak Hamit Tarhan ve Recaizâde Mahmut Ekrem de, toplumsal konuları bir yana bırakıp bireysel bir anlayışla mistik ve metafizik konulara yönelmişlerdir.)
 • ž  Şiirin konusu genişletilmiştir.
 • ž  Nazım birimi çoğunlukla beyit iken ikinci dönemde bu anlayış kaybolmaya başlamıştır.
 • ž  Konu bütünlüğü ve birliği vardır.
 • ž  Kalıplaşmış düşsel imgeler yerine gerçekçilik şiire hakimdir.
 • ž  Üsluptan çok içerik önemlidir.
 • ž  Klasisizme bağlı Şinasi dışında çoğu sanatçı Romantizmden etkilenmiştir.
 • ž  Şinasi şiirde "medeniyet, hukuk, adalet, kanun, devlet" gibi yeni temaları ele almış, Namık Kemal de bunlara "vatan ve hürriyet, geri kalmışlık" temalarını eklemiştir.
 • ž  Tanzimat Dönemi'nin ilk şairlerinin şiirde "Toplum için sanat" anlayışına, ikinci dönem şairlerinin ise "Sanat için sanat" anlayışına bağlı kaldıkları görülmüştür
 • ž  Dilde sadeleşme amacı tam olarak başarılamamış ikinci dönemde ise dil daha da ağırlaşmıştır.
 • ž  Birinci dönemde divan şiiri nazım biçimleri ile yeni konular işlenmişken ikinci dönemde nazım şekillerinde de yenilikler denendi.MUSTAFA ŞAHİN
 • ž  Birinci dönemde kafiye göz için yapılırken ikinci dönemde kulak içindir.
 • ž  İkinci dönemde A.H.Hamit kafiyesiz şiirler yazmıştır.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "TANZİMAT ŞİİRİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ MADDE MADDE"

Back To Top -->