Sponsorlu Bağlantı

OTOBİYOGRAFİ İLE BİYOGRAFİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

OTOBİYOGRAFİ İLE BİYOGRAFİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR, OTOBİYOGRAFİ İLE BİYOGRAFİ KARŞILAŞTIRMASI, BİYOGRAFİ İLE OTO BİYOGRAFİ KARŞILAŞTIRMA FARKLILIKLARI, 


Biyografi ve Otobiyografi Arasındaki Farklar  
1-Biyografi dolaylı otobiyografi doğrudan anlatım vardır. 
2-Biyografide Nesnellik otobiyografide yer yer öznellik ağır basar. 
3-Biyografi, tanıtılan kişiyi çevresiyle birlikte ele alır; otobiyografide ise kişi anlatılanları kendisiyle sınırlar. 
4-Biyografi kişinin dış dünyasına otobiyografi iç dünyasına yöneliktir. 
5-Biyografide belgeler, otobiyografide bellek önem kazanır.


Biyografi ve otobiyografi, kişilerin yaşamı üzerine kurulu yazı türleridir. Ancak biyografi, bir kişinin yaşamının başkası tarafından kaleme alınmasıyla oluşur. 

Otobiyografide ise yazar, kendi yaşamını kendisi anlatır.
 Biyografide nesnel bir anlatım benimsenir. Otobiyografide yazar, kendi yaşamını kendisi anlattığından bazı olayları kendi bakış açısıyla verebilir. Bu yönüyle otobiyografide öznel bir anlatım vardır. 
Her iki yazı türünde de genellikle açıklayıcı, örnekleyici, öğretici anlatım türleri kullanılır

BİYOGRAFİ                            OTOBİYOGRAFİ
Kişisel yaşamı film alan, bilgi verme ve öğretme işlevi olan metin türüdür.Kişisel yaşamı film alan, bilgi verme ve öğretme işlevi olan metin türüdür.
Bir başkası, alanında ünlü bir kişinin hayat hikâyesini anlatır.Yazar, kendi yaşam öyküsünü anlatır.
Biyografisi yazılacak kişinin doğumundan ölümüne kadar olan hayatı; Novotel ve manevi çevre içinde araştırılır, kişiliği ve eserleri hakkında bilgi verilir.Yazar, metnin merkezine kendini oturtur; http kişileri, olayları ikinci plana iter.
Bütünlük taşır, biyografisi yazılacak kişinin hayat hikâyesi kesintisiz olarak anlatılır.Bütünlük taşır; yazar, yaşam öyküsünü kesintisiz olarak anlatılır.
Anlatıcı, biyografiyi yazan kişidir. Anlatıcı, olayları üçüncü tekil kişi (o) ağzıyla anlatır.

Anlatıcı, yazarın kendisidir. , Olayları birinci tekil kişi (ben) ağzıyla anlatır Anlatıcı.
Daha çok Öyküleyici, betimleyici ve açıklayıcı Sözlü Anlatım türleri kullanılır.Daha çok Öyküleyici ve betimleyici Sözlü Anlatım türleri kullanılır.

Dil, genelde göndergesel işlevde kullanılır.Dil, genelde göndergesel ve heyecana bağlı işlevlerde kullanılır.
Açık, akıcı, duru ve yalın bir anlatımla yazılır.Açık, akıcı, duru ve yalın bir anlatımla yazılır.


.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "OTOBİYOGRAFİ İLE BİYOGRAFİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR"

Back To Top -->