DERSKONUM.COM


İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......


İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ, İSLAM ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİ ÖZELLİKLERİ, DESTAN DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN ÖZELLİKLERİ,  • Dış etkilerden uzak, sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır


 • Hece ölçüsünün 7, 8 ve 11’li kalıpları kullanılmıştır.


 • Kafiye örgüsü genellikle aaab, cccb, dddb… şeklindedir.


 • Çoğunlukla yarım kafiye kullanılmıştır.


 • Nazım birimi dörtlüktür.


 • Ürünler anonimdir. (söyleyeni belli değildir.)


 • Doğa, aşk, sevgi, savaş, yiğitlik ve din genel konulardır.


 • Gündelik yaşamla edebiyat iç içedir.


 • Bu dönemin şairlerine Ozan, Baksı, Kam, Oyun, Şaman adı verilir.


 • Şiirler; Sığır (av törenleri), Şölen (ziyafet törenleri), Yuğ (ölüm törenleri) adı verilen törenlerde, “Kopuz” adı verilen saz eşliğinde söylenir.


 • Bu dönemde ortaya konan eserlerde Orta Asya–Türk kültürünün tüm izlerine rastlanır.


 • Bu dönemin sözlü eserlerine Çin kaynaklarında ve Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lugatit Türk adlı eserlerinde rastlanmıştır.

 • Koşuk, sagu, sav ve destan dönemin başlıca ürünleridir..........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK ŞİİRİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ"

Back To Top -->