SAF,ÖZ ŞİİRİNİN ÖZELLİKLERİ VE TEMSİLCİLERİ MADDELER HALİNDE

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI, SAF ŞİİR NEDİR, SAF(ÖZ) ŞİİRİNİN ÖZELLİKLERİ VE TEMSİLCİLERİ, SAF(ÖZ) ŞİİRİNİN ÖZELLİKLERİ VE TEMSİLCİLERİ MADDELER HALİNDE,SAF(ÖZ) ŞİİRİNİN ÖZELLİKLERİ VE TEMSİLCİLERİ MADDELER HALİNDE

Saf (Öz) Şiir

 • Fecr-i Âtî Dönemi’nde başlayıp Millî Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemleri'nde etkili olan “saf şiir geleneği”nin genel özellikleri şunlardır:
 •  “Saf (öz)”sözcüğü; var olan bir şeyin katıksız, arı, halis, has olma haline denir. Saf şiirise “şiirin şiirsel olmayan unsurlardan ayıklanarak saflaştırılmış bir duruma getirilmesi” demektir.
 •  Türk edebiyatında saf şiirin ilk ve en önemli temsilcileri Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı’dır. 
 • Cumhuriyet Dönemi’nde ise Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dıranas gibi şairler bu şiir geleneğiyle ürün vermişlerdir.
 • • Sanatın form sorunu olduğuna inanan bu şairler için önemli olan iyi ve güzel Şiir yazmaktır. Bu anlayışla kendilerine özgü özel imge düzeni oluştururlar.
 • • Özgün ve yaratıcı olan bu imgeler dilin mantığına uygun ve dilin anlam alanını genişletip dile yeni olanaklar sunacak bir yapıya sahiptir.
 • • Dilde saflaşma düşüncesi kendini rahat şiir yazma şeklinde başat öğe olarak gösterir.
 • • Şiirsel söylemin zirvesine ulaşmak düşüncesiyle dilin yücelişi paralellik gösterir.
 • • Şiiri soylu bir sanat olarak kabul eden bu şairlerde düşsel ve bireysel yön ağır basar.
 • •İçsel ve bireysel bir yaklaşımla evrensel insan tecrübesini dile getirirler.
 • • Şiirde biçim endişisesi duyan bu şairlerde dize ve dil baş tacıdır.
 • • Disiplinli çalışarak mükemmele varan halis şiir yazma endişesi kendisini hissettirir.
 • • Şairlerde sembolizm akımının izleri görülür.
 • • Gizemselcilik bireyselcilik, ruh, ölüm, masal, mit temaları yoğun olarak işlenir.

TEMSİLCİLERİ

• Ahmet Haşim
• Yahya Kemal Beyatlı
• Ahmet Hamdi Tanpınar
• Cahit Sıtkı Tarancı
• Ahmet Muhip Dıranas
• Behçet Necatigil
• Asaf Halet Çelebi
• Necip Fazıl Kısakürek
• Özdemir Asaf
• Fazıl Hüsnü Dağlarca
• Ziya Osman Saba

Millî Edebiyat Dönemi'nde Saf Şiir
 Millî Edebiyat Dönemi’nde Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Haşim bu anlayışla şiirler yazmıştır.
 Bu anlayışla yazan sanatçılar sözcüklerin ses, ahenk özelliklerine önem vererek şiirde müzikalite sağlamaya çalışmışlardır.
 Ahmet Haşim’in “Şiir söz ile musiki arasında sözden ziyade musikiye yakındır”ile Yahya Kemal’in “Şiir bir nağmedir, şiirde nefes ve ses iki unsurdur.” sözleri saf şiirin müzikle ilgisini ve belirgin özelliklerinden birini ortaya koymuştur.
 Her iki sanatçı da zengin ve sağlam bir şiir diliyle eserlerini 
kaleme almıştır.
 Sanatlı söyleyişe önem vererek toplumsallıktan uzak, sanatsal değeri ön planda olan bireysel temalı şiirler yazmışlardır.
 Yahya Kemal; Türk tarihinin şanlı geçmişinin yanı sıra “aşk,ölüm, İstanbul sevgisi” gibi temaları işlerken Ahmet Haşim,“karamsarlık ve hüzün duygusu oluşturan akşam, karanlık,
gece, gurbet ve tabiat manzaralarını” işlemiştir.
 Her iki sanatçı da hece ölçüsü yerine aruz ölçüsünü kullanmıştır.
 Ahmet Haşim sembolizm, Yahya Kemal Beyatlı ise parnasizm akımının etkisinde şiir yazmıştır.
 Farklı nazım birimleri ve nazım şekilleri kullanmışlar; Ahmet Haşim serbest müstezat, sone gibi biçimler kullanırken Yahya Kemal Beyatlı divan edebiyatı nazım şekillerinden
yararlanmıştır.
 Millî Edebiyat Dönemi’nde saf şiir anlayışıyla yazan şairler,

Millî Edebiyatçılara göre daha ağır bir dil kullanmışlardır. 

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "SAF,ÖZ ŞİİRİNİN ÖZELLİKLERİ VE TEMSİLCİLERİ MADDELER HALİNDE"

Back To Top -->