DÜNYA EDEBİYATINDA DOĞAL-YAPMA/YAPAY DESTANLAR KONU ANLATIMI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......

DÜNYA EDEBİYATINDA DOĞAL-YAPMA/YAPAY DESTANLAR KONU ANLATIMI
HAZIRLAYAN : MUSTAFA ŞAHİN (TDE ÖĞRETMENİ)


DÜNYA EDEBİYATINDA DESTAN
·         Dünya edebiyatında doğal destan olarak özellikle “Gılgamış Destanı" ile “İlyada ve Odysseia” destanı öne çıkmaktadır.
·         Bilinen en eski destan olan “Gılgamış Destanı" MÖ. 3000 yıllarında Mezopotamya’da ortaya çıkmıştır.
·         Eski Yunan Tarihçisi Homeros’un aktardığı destanlar olarak bilinen “İlyada ve Odysseia”nın ise MÖ. 11-12’nci yüzyıllarda geçtiği sanılmaktadır. Özellikle Odysseia, Yunan tragedyası ve Batı edebiyatının önemli bir kaynağıdır.
·          
Dünya Edebiyatındaki Doğal Destanlar
·         Yunan edebiyatı: İlyada ve Odysseia (Homeros): Yunanlıların Troia Savaşı’na gidiş ve dönüşlerini anlatır.
·         İran Edebiyatı:Şehname (Firdevsi): İran-Turan mücadelelerini, İran’ın ulusal kahramanı Rüstem’in yiğitliklerini ve Büyük İskender’in İran’ı işgalini anlatır.
·         Fin Edebiyatı:Kalevela (Lönrot): Doğaya karşı savaşan Finlilerin erdemlerini, bilgeliklerini anlatır.
·         Hint Edebiyatı: Mahabharata: Kaurava’nın Pandavalara karşı savaşlarını Krişna ve Arcuna’nın kahramanlıklarını anlatır.
·                         Ramayana: Ayadhya prensi Rama’nın yaşamını anlatır.
·         Alman Edebiyatı: Nibelungen: 5. yüzyılın ilk yarısındaki Hun-Germen savaşlarını anlatır.
·         İngiliz Edebiyatı: Beowulf: Yiğit Beowulf ve arkadaşlarının bir canavarla mücadelesini anlatır.
·         Rus Edebiyatı: İgor: 12. yüzyılda Kıpçak Türkleriyle Rusların yaptıkları savaşları anlatır.
·         İspanyol Edebiyatı: La Cid: İspanyolların ulusal kahramanı Rodrigo’nun 11. yüzyılda Araplarla mücadelesini anlatır.
·         Fransız Edebiyatı: Chansen de Röland: Charlemagne döneminde Müslümanlarla yapılan savaşları anlatır.
·         Sümerler: Gılgamış
·         Japon Edebiyatı: Şinto
·         Hazırlayan : Mustafa Şahin
·         BAZI MİLLETLERİN DOĞAL DESTANLARI
·         İliada, Odysseia,                               Yunanlıların (Homeros)
·         Kalevala,                                            Finlilerin
·         Nibelungen,                                         Almanların
·         Ramayana,Mahabarata,                Hintlilerin
·         El Cid,                                                  İspanyolların
·         Chanson de Roland,                          Fransızların
·         Gılgamış,                                            Sümerlerin
·         Şehname,                                             İranlıların(Firdevsi)
·         İgor,                                                      Rusların
·         Beowulf,                                              İngilizlerin
·         Şinto,                                                    Japonların
·          
Dünya Edebiyatındaki Yapma Destanlar
·         Latin Edebiyatı: Aeneis (Vergilius): Troia hükümdarı Priamos’un yeğeni Aeneis’in Roma’yı kurması anlatılır.
·         Fransız Edebiyatı: Henriade (Voltaire): 16. yüzyıldaki din ve mezhep savaşları anlatılır.
·         Portekiz Edebiyatı: Os Lusiadas (Camoens): Vasco de Gama’nın seferleri anlatılır.
·         İngiliz Edebiyatı: Kaybolmuş Cennet (J. Milton): Âdem’le Havva’nın cennetten yeryüzüne inişleri anlatılır.
·         İtalyan Edebiyatı: 
·         Kurtarılmış Kudüs (T. Tasso): I. Haçlı Seferi’nde Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında geçen savaşlar anlatılır. 
·         İlahi Komedya (Dante): Öteki dünyada (ahirette) Dante’ nin yaptığı 7 günlük gezi anlatılır. 
·         Çılgın Orlando (Ariosto): Charlemagne döneminde Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında geçen savaşlar anlatılır.

·          

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "DÜNYA EDEBİYATINDA DOĞAL-YAPMA/YAPAY DESTANLAR KONU ANLATIMI"

Back To Top -->