DERSKONUM.COM


ŞEMSETTİN SAMİ FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ SANAT ANLAYIŞI ESERLERİ HAYATI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

ŞEMSETTİN SAMİ KISACA EDEBİ KİŞİLİĞİ-ESERLERİ-HAYATI MADDELER HALİNDE ŞAİR VE YAZAR, ŞEMSETTİN SAMİ EDEBİ FİKRİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ SANAT ANLAYIŞI ESERLERİ HAYATI, ŞEMSETTİN SAMİ EDEBİ KİŞİLİĞİ ESERLERİ HAYATI, ŞEMSETTİN SAMİ KİMDİR ESERLERİ, 

ŞEMSETTİN SAMİ( 1850-1904)

  • Tanzimat edebiyatında dil, sözlük ve ansiklopedi alanında yaptığı çalışmalarıyla tanınan bir yazarımızdır.
  • Kamus-ı Türki adlı sözlük, yazarın dilimize kazandırdığı en önemli eseridir. Ayrıca Kamus-ı fransevi, Kamus-ı Arabi gibi sözlüklerle, ilk ansiklopedi sayılabilecek Kamusu'l-A'lam adlı altı ciltlik büyük yapıtı oluşturmuştur.
  • Zamanın en büyük dil bilgini olarak tanınır.
  • Gazeteler ve dergiler çıkarmıştır.
  • Türk dilinin sadeleştirilmesi konusunda önemli çalışmaları vardır.
  • .Orhun Yazıtlarını ve Kutadgu Bilig'i Türkiye Türkçesine çeviren ilk aydınımızdır.
  • İlk yerli romanımız olan Taaşuk-ı Talat ve Fitnat onun eseridir. Talat ile Fitnat'ın aşkını, görücü usulü ile evlenmenin sakıncaları, kölelik ve cariyeliği anlatan bu eser ilk romanımızdır. İlk örnek olduğu için teknik yönden oldukça zayıftır.
  • UYARI: TAAŞŞUK-I TALAT VE FİTNAT ROMANININ AYRINTILI İNCELEMESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ESERLERİ:

Roman 

Oyun
Besa yahut Ahde Vefa (1874)
Seydi Yahya (1875)
Gâve (1876)
Mezalim-i Endülüs (basılmadı)
Vicdan (basılmadı)

Çeviri 
Florian, Galatée 1773
Dumanoir & d'Ennery, İhtiyar Onbaşı (1874)
Daniel Defoe, Robinson Crusoe
Victor Hugo, Sefiller (1880, son cildi eksik)
Ali bin Ebi Talib Efendimizin Eş'ar-ı Müntehabeleri (1900, Ali bin Ebu Talib'e atfedilen Divan'dan çeviriler)

Sözlük ve Ansiklopediler

Kamus-ı Fransevî (1882-1905, Fransızca-Türkçe sözlük)
Kamus-ı Fransevî (1885, Türkçe-Fransızca sözlük)
Küçük Kamus-ı Fransevî (1886, Fransızca-Türkçe sözlük)
Kamus-ül Âlam (6 cilt, 1889-1898, genel ansiklopedi)
Kamus-ı Arabî (1898, Arapça-Türkçe sözlük, tamamlanmadı)
Kamus-ı Türkî (2 cilt, 1899-1900, tıpkıbasımları 1978, 1998)

Dilbilgisi Kitapları

Usul-i Tenkit ve Tertib (1886)
Nev'usul Sarf-ı Türkî ((1891, modern Türkçe gramer)
Yeni Usul Elifba-yı Türkî (1898)
Usul-i Cedid-i Kavaid-i Arabîye (1910, yeni usul Arapça ders kitabı)
Tatbikat-ı Arabîye (1911)

Ayrıca "Cep Kütüphanesi" dizisinde astronomi, jeoloji, antropoloji, İslam medeniyeti tarihi, kadınlar, mitoloji, dilbilim üzerine kitapçıklar yazdı. Letaif adlı iki ciltlik fıkra derlemesi, Emsal adlı dört ciltlik özlü sözler derlemesi, okullar için alfabe ve okuma kitapları yayınladı.

Ayrıca Arnavutça bazı eserleri ve Abetarja e Shkronjëtoreja adlı gramer kitabı vardır.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "ŞEMSETTİN SAMİ FİKRİ VE EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ SANAT ANLAYIŞI ESERLERİ HAYATI"

Back To Top -->