DERSKONUM.COM


ETHEM PERTEV PAŞA FİKRİ EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ HAYATI

..........sponsorlu bağlantılar......... .........sponsorlu bağlantılar.......
.........sponsorlu bağlantılar....... .........sponsorlu bağlantılar.......

ETHEM PERTEV PAŞA EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ ETHEM PERTEV PAŞA FİKRİ EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ HAYATI, ETHEM PERTEV PAŞA KİMDİR HAYATI EDEBİ KİŞİLİĞİ ESERLERİ, ŞAİR VE YAZAR, ETHEM PERTEV PAŞA KİMDİR ESERLERİ,


ETHEM PERTEV PAŞA (1824 – 1872)

1824 senesinde Erzurum’da doğan Ethem Pertev Paşa, Tanzimat döneminin devlet adamı ve şairidir. İlköğrenimini babasının vazifeli olarak bulunduğu Gümüşhane, Samsun ve Şebinkarahisar gibi yerlerde gördü. Trabzon, İzmir, Rodos, Bursa mektupçuluklarında bulundu. Berlin elçiliğinde başkâtiplik yaptı. Almanca ve Fransızca öğrendi. Avrupa’da bulunduğu sırada, Avrupa kültürünün ve yaşayışının etkisinde kalarak orada gördüklerini Türkiye’ye aktarmak gayretine düştü. Fransızca'dan şiir çevirisi yapanların başında yer aldı. Türk edebiyatında ilk mizahçılardandır. Kastamonu valisiyken 1872’de öldü. Mezarı oradadır.


Pertev Paşanın, İslâmiyette evlenme hayâtına, masonluğa, târihe dâir telif ve tercüme risâleleri vardır. Kırmızı Bayrak adlı bir seri makalesiyle, Türkiye’de Komünizme karşı ilk tepkiyi başlattı. Jean Jacques Rousseau’dan, Volter’den ve Victor Hugo’dan şiir tercümeleri bulunan Pertev Paşanın; Itlâkü’l-Efkâr fî Akdi’l-Ebkâr, Emrü’l-Acîb fî Târih-i Ehl-i Salîb, Habnâme ve Lâhikası adlı eserleri vardır.

.........sponsorlu bağlantılar....... ..........sponsorlu bağlantılar........

PAYLAŞ BİZE DE KATKIN OLSUN :)

Facebook Twitter Google+
0 YORUM "ETHEM PERTEV PAŞA FİKRİ EDEBİ YÖNÜ KİŞİLİĞİ HAYATI"

Back To Top -->